Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:840 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2018/19:840 Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Det för Nordvästskåne viktiga företaget Lindab med huvudsäte i Grevie, Båstads kommun uppger att elförsörjning och elpriser leder till att produktion flyttas från Sverige till andra länder som Estland,

Inlämnad: 2019-07-05 Svarsdatum: 2019-07-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:840 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:324 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2018/19:324 Säkerhetsbristerna hos Svenska kraftnät av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S I samband med en interpellationsdebatt om Svenska kraftnät med statsrådet Anders Ygeman för några dagar sedan ställde jag frågan huruvida de säkerhetsutmaningar det statliga företaget utsatt sig för har varit

Inlämnad: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:324 av Hans Wallmark (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2018/19:40 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2018/19:40 Säkerhetsrutinerna på Svenska kraftnät av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret och det civila försvaret presenterades den 20 december 2017. I rapporten Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2018/19:40 av Hans Wallmark (M) (pdf, 107 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetsrutinerna på Svenska kraftnät

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:1037 Informationshanteringen i Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under sommaren 2017 meddelade statsministern att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen. Det arbetet skulle

Inlämnad: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:517 Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1767 Information om Transportstyrelsen av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Det finns många frågor kring det säkerhetshaveri som Transportsstyrelsens lagbrott har skapat. En del av dessa handlar om när och hur regeringen axlade sitt ansvar. Det är meningsfullt att försöka förstå men också

Inlämnad: 2017-07-31 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1336 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1336 De skärpta gränskontrollerna och det lokala polisarbetet av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Id-kontrollerna i Öresundsregionen infördes hastigt och under ogenomtänkta former, med svåra konsekvenser för pendlare och resande i Skåne och på Själland. Nu ska id-kontrollerna avskaffas samtidigt

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1336 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1335 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1335 Gränskontroller mellan Sverige och Danmark av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Id-kontrollerna i Öresundsregionen avskaffas samtidigt som de svenska gränskontrollerna kommer att skärpas. Från dansk sida har redan sedan tidigare talats om behovet av skärpt gränskontroll mot Sverige. De

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1335 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:920 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:920 Granskning och översyn av MSB av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 1 mars träder Helena Lindberg i tjänst som en av tre riksrevisorer. Hon slutar därmed som generaldirektör för MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskapHon har varit dess enda chef sedan bildandet den 1 januari

Inlämnad: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:920 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:284 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:284 Bredare granskning av dem som söker sig till Sverige av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Skyddspolisen i Finland Skypo motsvarigheten till Säpo i Sverige varnar i ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott i Helsingfors för att terrorister har kommit till Finland med flyktingarnaI

Inlämnad: 2016-11-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:284 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1302 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:1302 Kontakt mellan myndigheter av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Den 19 maj drabbades Sverige av ett antal störningar som påverkade viktiga samhällsfunktioner, varav radarproblemen som gjorde att flygtrafiken fick stängas ned var det allvarligaste. Händelserna visar hur sårbart ett högteknologiskt

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1302 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1179 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:1179 Väntetid för pass av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Vårt svenska pass är en viktig värdehandling. Inte minst när sommaren och semestern närmar sig uppmärksammar många personer och familjer att passens giltighetstid gått ut eller att det är dags för barnen att skaffa pass. Med tanke

Inlämnad: 2016-05-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1179 av Hans Wallmark (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2015/16:568 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:568 Fördröjt svenskt medlemskap i Stratcom av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman meddelar i en artikel i Dagens Nyheter den 18 april att Sverige inom kort ska gå med i Natos center för strategisk kommunikation,

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:568 av Hans Wallmark (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fördröjt svenskt medlemskap i Stratcom

Skriftlig fråga 2015/16:1099 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:1099 Juridiskt regelverk för att svenska id-kontroller ska kunna utföras i Danmark av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Inrikesminister Anders Ygeman har enligt medieuppgifter besökt Öresundsregionen den 11 april för att bekanta sig med läget med anledning av de förseningar och det krångel

Inlämnad: 2016-04-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1099 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1036 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:1036 Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Lördagen den 19 mars drabbades ett antal större svenska mediesajter av omfattande överbelastningsattacker. Detta ledde till att flera av sajterna låg nere under lördagskvällen. Minst två liknande

Inlämnad: 2016-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1036 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:780 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:780 En ny perrong för att underlätta id-kontroller av Hans Wallmark M till Statsrådet Anna Johansson S I svar på frågor ställda av mig under en interpellationsdebatt den 26 januari angående de tillfälliga id-kontrollerna och de negativa konsekvenser dessa har på Öresundsregionen öppnade statsrådet Anna Johansson

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:780 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:779 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:779 Gemensamma nordiska gränskontroller av Hans Wallmark M till Statsrådet Kristina Persson S De tillfälliga id-kontroller som införts har skapat problem och svårigheter i Öresundsregionen. Systemet infördes den 4 januari utan att den svenska regeringen gjort vad den kunnat för att samordna och koordinera

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:779 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:197 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:197 Tillfälliga gränskontroller av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Under Nordiska rådets 67:e session på Island har mycket politiskt fokus riktats mot de gemensamma utmaningarna i form av de flyktingströmmar som nu når Europa. Statsminister Stefan Löfven uppehöll sig själv huvudsakligen

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:197 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:530 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:530 MSB och den civila krisberedskapen vid tågstopp av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Inom loppet av några veckor har Sverige drabbats av ett antal allvarliga tågstopp. Tiotusentals passagerare har råkat ut för svåra förseningar. Många upplever att informationen vid dessa besvärliga

Inlämnad: 2015-04-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:530 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: MSB och den civila krisberedskapen vid tågstopp

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:503 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-10 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)
Paginering