Dokument & lagar (39 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2087 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti Fråga 2004/05:2087 av Ewa Thalén Finné m till socialminister Berit Andnor om Öresundsintegration I en undersökning gjord av Öresundskommittén och Öresundsbrokonsortiet visas att danskarna i Skåne blir alltfler. Nu är de 15 000 stycken, om fem år beräknas de vara 25 000 stycken. Enbart 2004 flyttade 3 200

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2050 av Billström, Tobias (m)

den 20 juli Fråga 2004/05:2050 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback om frysning av medel till Centrum mot rasism De senaste dagarna har medierna granskat Centrum mot rasism och har konstaterat förekomsten av en rad oegentligheter. Dels har det visat sig att CMR har en revisor som är dömd för valfusk, dels

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2029 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 juli Fråga 2004/05:2029 av Anne Marie Brodén m till socialminister Berit Andnor om diskriminering av handikappade Sedan länge finns ett mål att personer med funktionshinder ska kunna leva integrerat i samhället, med samma levnadsvillkor som andra medborgare. Så är dock inte fallet i dag affärer, företag, skolor,

Inlämnad: 2005-07-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1917 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 juni Fråga 2004/05:1917 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Berit Andnor om assistansersättning för barn och unga RBU är en handikapporganisation med ca 16 000 medlemmar i föreningar runtom i landet. RBU arbetar aktivt för att förändra attityder i samhället och förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1908 av Billström, Tobias (m)

den 20 juni Fråga 2004/05:1908 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback om sfi-undervisning och kravet på motprestation Stadsdelsförvaltningen i Rosengård i Malmö har meddelat ett antal sfi-elever att de inte kan resa på semester utan måste stanna hemma för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Denna

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1907 av Billström, Tobias (m)

den 20 juni Fråga 2004/05:1907 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback om sfi-undervisning och introduktionsesättningen Stadsdelsförvaltningen i Rosengård i Malmö har meddelat ett antal sfi-elever att de inte kan resa på semester utan måste stanna hemma för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1633 av von Sydow, Henrik (m)

den 17 maj Fråga 2004/05:1633 av Henrik von Sydow m till statsrådet Jens Orback om ansvar för en viss regeringstjänstemans handlande Sveriges Television sände den 15 maj Dokument inifrån där bland andra regeringens expert på kvinnohandel och prostitution, Gunilla Ekberg, medverkade. Gunilla Ekberg fick i inslaget frågor

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Jens Orback (S)

Interpellation 2004/05:547 av Billström, Tobias (m)

den 21 april Interpellation 2004/05:547 av Tobias Billström m till statsrådet Jens Orback om gränser för rasism Att skapa en spännande rubrik i medierna för att få uppmärksamhet för en viktig fråga är en sak. Att som Centrum mot Rasism och Antidiskrimineringsbyrån använda sina resurser till kraftfulla slag mot väderkvarnar

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Jens Orback (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1370 av Sjösten, Ulf (m)

den 7 april Fråga 2004/05:1370 av Ulf Sjösten m till socialminister Berit Andnor om Försäkringskassan i Västra Götaland Inför bildandet av Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen redogjordes i proposition 1996/97:108 för lokalisering av regional offentlig förvaltning. Av denna framgår att Försäkringskassans

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1305 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 23 mars Fråga 2004/05:1305 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor om bilstödet År efter år har det statliga bilstödet för de bidragsberättigade varit som ett lotteri det har varit omöjligt att förutse om bilstöd beviljas, trots att kriterierna varit uppfyllda. Det årliga statliga anslaget har tagit

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1209 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 mars Fråga 2004/05:1209 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros om Näringsdepartementets bidrag till SSU I en artikel i Svenska Dagbladet den 7 mars redogörs för hur enskilda personer med höga förtroendeuppdrag i Socialdemokraterna hjälpte SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi att få fram pengar

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1208 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 mars Fråga 2004/05:1208 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros om omfattningen av bidrag till SSU I massmediernas granskning av SSU-ordföranden Ardalan Shekarabis finansiering av sin personvalskampanj 2003 konstaterar Svenska Dagbladet i en artikel den 7 mars att de medel som SSU-föreningen

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1205 av von Sydow, Henrik (m)

den 10 mars Fråga 2004/05:1205 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros om utvärdering av bidrag till SSU-föreningen Gränslös Världens starkaste arbetarrörelse håller på att förlora sitt ungdomsförbund till mygel och korruptionskriver 28 förtroendevalda i SSU på Dagens Nyheters debattsidan den 4 mars

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1098 av S Järrel, Henrik (m)

den 1 mars Fråga 2004/05:1098 av Henrik S Järrel m till socialminister Berit Andnor om bostadsbidragssystemet Försäkringskassan gjorde nyligen en avstämning av de som uppburit bostadsbidrag under år 2003. Det var 274 000 jämfört med 283 000 året innan. Minskningen bedöms främst bero på att hushållens inkomster ökat

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:419 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 februari Interpellation 2004/05:419 av Magdalena Andersson m till statsrådet Hans Karlsson om fusket i försäkringssystemet Regeringen har gång på gång slingrat sig när det gäller åtgärder för att kontrollera om det förekommer fusk i de olika sjukförsäkringarna och ersättningssystemen. Jag har tagit upp detta

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:406 av René, Inger (m)

den 21 februari Interpellation 2004/05:406 av Inger René m till socialminister Berit Andnor om bidragsfusket Sverige har ett generöst transfereringssystem som är utformat för att täcka inkomstbortfall i händelse av sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet och så vidare. Systemet har ett stort förtroende hos människor.

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1019 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 18 februari Fråga 2004/05:1019 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor om våldsutsatta barn Socialstyrelsen lämnar i dag rapporten När mamma blir slagen till regeringen. Rapporten visar att vart tionde barn i Sverige har upplevt våld i hemmet, men får inte den uppmärksamhet och det skydd de behöver,

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:380 av Skånberg, Tuve (kd)

den 15 februari Interpellation 2004/05:380 av Tuve Skånberg kd till socialminister Berit Andnor om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Dohadeklarationen A/59/592 som antogs av FN:s generalförsamling den 8 december 2004 lyder: Inledning Regeringsföreträdare och vanliga samhällsmedborgare möttes i Doha, Qatar

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:965 av Sidén, Anita (m)

den 15 februari Fråga 2004/05:965 av Anita Sidén m till statsminister Göran Persson om parlamentarisk utredning om socialförsäkringar I regeringsformens 1 står det att all offentlig makt utgår från folketLängre fram kan man läsa att riksdagen är folkets främsta företrädare och regeringen är ansvarig inför den. Den

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:926 av Brodén, Anne Marie (m)

den 10 februari Fråga 2004/05:926 av Anne Marie Brodén m till socialminister Berit Andnor om bilstöd Då utrustning av den typ som bekostas enligt reglerna för det statliga bilstödet behöver repareras kan bilstödsberättigade ibland tvingas ansöka om en helt ny utrustning endast därför att utrustningen inte från början

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering