Dokument & lagar (41 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2111 av Darell, Linnéa (fp)

den 16 augusti Fråga 2004/05:2111 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om bilstödet Den 6 april i år överlämnades utredningen Mobil med bil ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst till regeringen. En utredning som alla berörda parter väntat på. Men det räcker inte med en utredning för att avhjälpa

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2087 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti Fråga 2004/05:2087 av Ewa Thalén Finné m till socialminister Berit Andnor om Öresundsintegration I en undersökning gjord av Öresundskommittén och Öresundsbrokonsortiet visas att danskarna i Skåne blir alltfler. Nu är de 15 000 stycken, om fem år beräknas de vara 25 000 stycken. Enbart 2004 flyttade 3 200

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2029 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 juli Fråga 2004/05:2029 av Anne Marie Brodén m till socialminister Berit Andnor om diskriminering av handikappade Sedan länge finns ett mål att personer med funktionshinder ska kunna leva integrerat i samhället, med samma levnadsvillkor som andra medborgare. Så är dock inte fallet i dag affärer, företag, skolor,

Inlämnad: 2005-07-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1966 av Nordlund, Harald (fp)

den 30 juni Fråga 2004/05:1966 av Harald Nordlund fp till socialminister Berit Andnor om efterlevnaden av barnkonventionen Det har gått nästan femton år sedan Sverige ställde sig bakom FN:s barnkonvention. Detta innebär att man åtagit sig att se till att barnets bästa tillgodoses i alla beslut i offentlig verksamhet.

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1951 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1951 av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Laila Freivalds om homosexuella adoptivföräldrar i internationella adoptioner Året 2002 röstade Sveriges riksdag för att homosexuella par på lika villkor som heterosexuella ska kunna prövas som adoptionsföräldrar. Flera homosexuella par har

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1917 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 juni Fråga 2004/05:1917 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Berit Andnor om assistansersättning för barn och unga RBU är en handikapporganisation med ca 16 000 medlemmar i föreningar runtom i landet. RBU arbetar aktivt för att förändra attityder i samhället och förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1378 av Wigström, Cecilia (fp)

den 7 april Fråga 2004/05:1378 av Cecilia Wigström fp till socialminister Berit Andnor om ersättning i föräldraförsäkringen Under 2004 var pappornas andel av uttagna föräldrapenningdagar 18,7 Det är den högsta andel som uppmätts sedan tillkomsten av föräldraförsäkringen 1974. Utvecklingen mot en mera jämställd fördelning

Inlämnad: 2005-04-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1377 av Acketoft, Tina (fp)

den 7 april Fråga 2004/05:1377 av Tina Acketoft fp till socialminister Berit Andnor om föräldraförsäkringen i Öresundsregionen Ett av alla de problem som drabbar pendlare i Öresundsregionen uppstår vid föräldraledigheten. Om den ena föräldern bor i Sverige men jobbar i Danmark får han eller hon sin ersättning från

Inlämnad: 2005-04-08 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1370 av Sjösten, Ulf (m)

den 7 april Fråga 2004/05:1370 av Ulf Sjösten m till socialminister Berit Andnor om Försäkringskassan i Västra Götaland Inför bildandet av Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen redogjordes i proposition 1996/97:108 för lokalisering av regional offentlig förvaltning. Av denna framgår att Försäkringskassans

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1305 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 23 mars Fråga 2004/05:1305 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor om bilstödet År efter år har det statliga bilstödet för de bidragsberättigade varit som ett lotteri det har varit omöjligt att förutse om bilstöd beviljas, trots att kriterierna varit uppfyllda. Det årliga statliga anslaget har tagit

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1285 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 mars Fråga 2004/05:1285 av Harald Nordlund fp till socialminister Berit Andnor om FN:s icke-våldsårtionde för barn i Sverige FN:s generalförsamling har fattat beslut om det internationella årtiondet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn, 20012010. Målsättningen är att fredens och ickevåldets praktik

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1274 av Darell, Linnéa (fp)

den 18 mars Fråga 2004/05:1274 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om handikappomsorgen Årets upplaga av Socialstyrelsens lägesrapport rörande handikappomsorgen i Sverige visar på ett flertal brister, bland annat vad avser handläggning och bemötande. Många brukare uttrycker svårighet att få information

Inlämnad: 2005-03-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:461 av Darell, Linnéa (fp)

den 14 mars Interpellation 2004/05:461 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor om handläggningen och bemötandet i handikappomsorgen Årets upplaga av Socialstyrelsens lägesrapport rörande handikappomsorgen i Sverige visar på ett flertal brister. Bland annat påtalas återigen brister i handläggning och bemötande.

Inlämnad: 2005-03-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1209 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 mars Fråga 2004/05:1209 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros om Näringsdepartementets bidrag till SSU I en artikel i Svenska Dagbladet den 7 mars redogörs för hur enskilda personer med höga förtroendeuppdrag i Socialdemokraterna hjälpte SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi att få fram pengar

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1208 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 mars Fråga 2004/05:1208 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros om omfattningen av bidrag till SSU I massmediernas granskning av SSU-ordföranden Ardalan Shekarabis finansiering av sin personvalskampanj 2003 konstaterar Svenska Dagbladet i en artikel den 7 mars att de medel som SSU-föreningen

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1205 av von Sydow, Henrik (m)

den 10 mars Fråga 2004/05:1205 av Henrik von Sydow m till näringsminister Thomas Östros om utvärdering av bidrag till SSU-föreningen Gränslös Världens starkaste arbetarrörelse håller på att förlora sitt ungdomsförbund till mygel och korruptionskriver 28 förtroendevalda i SSU på Dagens Nyheters debattsidan den 4 mars

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1098 av S Järrel, Henrik (m)

den 1 mars Fråga 2004/05:1098 av Henrik S Järrel m till socialminister Berit Andnor om bostadsbidragssystemet Försäkringskassan gjorde nyligen en avstämning av de som uppburit bostadsbidrag under år 2003. Det var 274 000 jämfört med 283 000 året innan. Minskningen bedöms främst bero på att hushållens inkomster ökat

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:419 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 februari Interpellation 2004/05:419 av Magdalena Andersson m till statsrådet Hans Karlsson om fusket i försäkringssystemet Regeringen har gång på gång slingrat sig när det gäller åtgärder för att kontrollera om det förekommer fusk i de olika sjukförsäkringarna och ersättningssystemen. Jag har tagit upp detta

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:406 av René, Inger (m)

den 21 februari Interpellation 2004/05:406 av Inger René m till socialminister Berit Andnor om bidragsfusket Sverige har ett generöst transfereringssystem som är utformat för att täcka inkomstbortfall i händelse av sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet och så vidare. Systemet har ett stort förtroende hos människor.

Inlämnad: 2005-02-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1019 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 18 februari Fråga 2004/05:1019 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor om våldsutsatta barn Socialstyrelsen lämnar i dag rapporten När mamma blir slagen till regeringen. Rapporten visar att vart tionde barn i Sverige har upplevt våld i hemmet, men får inte den uppmärksamhet och det skydd de behöver,

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering