Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2004/05:419 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 februari Interpellation 2004/05:419 av Magdalena Andersson m till statsrådet Hans Karlsson om fusket i försäkringssystemet Regeringen har gång på gång slingrat sig när det gäller åtgärder för att kontrollera om det förekommer fusk i de olika sjukförsäkringarna och ersättningssystemen. Jag har tagit upp detta

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:951 av Andersson, Magdalena (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:951 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Nationella hjälplinjen För tre år sedan startade patient- och anhörigorganisationerna för psykisk hälsa RSMH, Ananke, Balans, SPES och ÅSS en nationell telefonjourlinje med namn Nationella hjälplinjen, för människor i psykisk kris.

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:324 av Andersson, Magdalena (m)

den 20 november Fråga 2003/04:324 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden har de senaste åren beviljat sammanlagt 2 690 000 kronor till RSMH för projektet Kartläggning av erfarenheter av antidepressiva medel. Resultatet redovisades i februari 2003 och finns som

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1130 av Andersson, Magdalena (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1130 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om bistånd till korttidsvistelse I fråga 2002/03:1022 om tolkningen av LSS svarar Berit Andnor att hon inte uppmärksammats på att tolkningen om bistånd till korttidsvistelse skapat problem, och lämnar därmed frågan. Att frågan hänvisade

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1022 av Andersson, Magdalena (m)

den 28 maj Fråga 2002/03:1022 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om tolkning av LSS Intentionerna med LSS, lagen om särskilt stöd och service, är att handikappade ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Kvalitetskraven är högt satta, och det är också meningen med lagen. Funktionshindrade ska

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:987 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 maj Fråga 2002/03:987 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om fusk med socialförsäkringarna I en Aktuelltsändning den 21 maj redogjordes för ett omfattande fusk och rena bedrägerier med socialförsäkringspengar. Inslaget visade hur man hos försäkringskassan i Helsingborg, med två personer som

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:874 av Andersson, Magdalena (m)

den 6 maj Fråga 2002/03:874 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om ersättning vid vård av annans barn En förälder, vars barn är sjukt, kan överlåta föräldrapenning till en närstående om föräldern inte kan vara hemma. Tyvärr gäller inte detsamma om föräldern är sjuk och inte kan vara hemma med barnet.

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:584 av Andersson, Magdalena (m)

den 25 februari Fråga 2002/03:584 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om hanteringen av pensionsutbetalningar Riksförsäkringsverket RFV har gjort en miss i databehandlingen av pensionsuppgifter. Denna miss innebär att de som är födda i mars och april 1938 inte fått erforderlig information för att

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:470 av Andersson, Magdalena (m)

den 5 februari Fråga 2002/03:470 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om information om pensionsreformen Statsrådet anser att informationen om den nya pensionen inte fungerat bra. Det kan man läsa i svar S2003/284/J från statsrådet till ledamot Anita Sidén mFrågan som ställdes handlade om den oro och

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Berit Andnor (S)