Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1345 av Axén, Gunnar (m)

den 31 mars Fråga 2005/06:1345 av Gunnar Axén m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Säkerheten för nätpokerspelare hos Svenska Spel Frågorna inför Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden har varit många. Upphandlingen har ifrågasatts och är nu ett fall för domstol. Trots oklarheter har Svenska Spel gått vidare

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1305 av Axén, Gunnar (m)

den 24 mars Fråga 2005/06:1305 av Gunnar Axén m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Svenska Spels expansion till bingohallar Den svenska bingoverksamheten är ett sätt för många folkrörelser och idrottsföreningar att delvis finansiera sin verksamhet. Detta görs ofta i bingoallianser där flera olika föreningar

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:226 av Axén, Gunnar (m)

den 30 januari Interpellation 2005/06:226 av Gunnar Axén m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Fortsatt utredning om lotterilagen I den utredning av lotterilagen som regeringens ensamutredare, Jan Francke, nu överlämnat till statsrådet slås tydligt fast att den svenska lotterilagen står i strid med EG-rätten.

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatt utredning om lotterilagen

Interpellation 2005/06:202 av Axén, Gunnar (m)

den 18 januari Interpellation 2005/06:202 av Gunnar Axén m till statsminister Göran Persson s Kontroll av statsförvaltningen De statliga bolagen förvaltar skattebetalarnas pengar. Flera statliga bolag och annan statlig verksamhet verkar på marknader där de saknar eller har begränsad konkurrens. Detta gör att deras

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kontroll av statsförvaltningen

Interpellation 2004/05:525 av Axén, Gunnar (m)

den 19 april Interpellation 2004/05:525 av Gunnar Axén m till statsrådet Sven-Erik Österberg om utjämningssystemet inom LSS Den 1 mars 2004 infördes ett utjämningssystem mellan olika kommuner för kostnader för insatser inom LSS, lagen om stöd och service för funktionshindrade. Innan det nya systemet var det den kommun

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:263 av Axén, Gunnar (m)

den 2 november Fråga 2004/05:263 av Gunnar Axén m till socialminister Berit Andnor om rättvisare utjämningssystem inom LSS Det är cyniskt och omänskligt att de personer som har störst behov av stöd i samhället reduceras till spelkort i ett kommunalekonomiskt svartepetterspel. Den 1 mars i år infördes ett utjämningssystem

Inlämnad: 2004-11-03 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)