Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1531 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 18 augusti Fråga 2003/04:1531 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om bilstöd för funktionshindrade Att pengarna till bilstöd till funktionshindrade tar slut innan året är slut har blivit en evigt återkommande följetong. Försäkringskassan i Stockholm konstaterar i sitt delårsbokslut bland

Inlämnad: 2004-08-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1351 av Sidén, Anita (m)

den 21 juni Fråga 2003/04:1351 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om försäkringskassan och dröjsmålsränta 800 000 svenskar har betalat dröjsmålsränta på återkrävda pengar från försäkringskassan. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter avser inte Riksförsäkringsverket att återbetala dem, trots att Regeringsrätten

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1143 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 30 april Fråga 2003/04:1143 av Carl-Axel Roslund m till utrikesminister Laila Freivalds om problem för genomresande danska medborgare Integrationen i Öresundsregionen är av stor vikt för tillväxten. Bron har byggts, stora investeringar har gjorts och fruktbara kontakter har knutits av såväl kommuner som Region

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:973 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Fråga 2003/04:973 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om pengar till bilstöd för handikappade Pengarna till bilstöd tar alltid slut innan året är slut. Detta innebär att många som redan har beviljats bilstöd får vänta tills efter årsskiftet. Detta innebär i sin tur att man aldrig

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:377 av Engström, Hillevi (m)

den 19 mars Interpellation 2003/04:377 av Hillevi Engström m till statsrådet Berit Andnor om barnbidrag som ett stöd även till pappor För barn som är bosatta i Sverige ska av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 11 400 kr om året. Rätten att uppbära barnbidrag

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:951 av Andersson, Magdalena (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:951 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Nationella hjälplinjen För tre år sedan startade patient- och anhörigorganisationerna för psykisk hälsa RSMH, Ananke, Balans, SPES och ÅSS en nationell telefonjourlinje med namn Nationella hjälplinjen, för människor i psykisk kris.

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:575 av Sidén, Anita (m)

den 20 januari Fråga 2003/04:575 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om felaktiga och obegripliga pensionsbesked Den information som sänts ut till 900 000 av Sveriges pensionärer har ställt till stor förvirring. Halva brevet innehåller hänvisningar till lagtexter men viktiga uppgifter och förklaringar om

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:227 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 januari Interpellation 2003/04:227 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om den demokratiska processen och försäkringskassans eventuella förstatligande Utredningen av socialförsäkringsadministrationen ANSA lämnade sitt slutbetänkande den 18 november 2003. Remisstiden går ut den 2 februari

Inlämnad: 2004-01-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:324 av Andersson, Magdalena (m)

den 20 november Fråga 2003/04:324 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden har de senaste åren beviljat sammanlagt 2 690 000 kronor till RSMH för projektet Kartläggning av erfarenheter av antidepressiva medel. Resultatet redovisades i februari 2003 och finns som

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Berit Andnor (S)