Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:945 av Danielsson, Staffan (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:945 JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Jag är en varm vän av Sveriges försvar och av det utmärkta stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Liksom även av försvarsmakten, även om dess beslutsgångar ibland är lite svåröverskådliga.

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2004/05:1816 av Danielsson, Staffan (c)

den 7 juni Fråga 2004/05:1816 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ekologisk odling och miljövänliga skyddszoner Den ansvariga myndigheten fick prioritera medelstilldelning till olika miljöstöd vid årets EU-ersättningar först sedan regeringen beslutat att just ekologisk odling skulle

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:674 av Danielsson, Staffan (c)

den 24 maj Interpellation 2004/05:674 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om djurskyddslagen Sveriges öppna landskap med dess betesmarker är ett kulturarv av mycket stor dignitet. I övriga Norden och Europa är de svenska betesmarkerna närmast unika vad gäller sin utbredning och sin biologiska

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:593 av Danielsson, Staffan (c)

den 16 maj Interpellation 2004/05:593 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jaktlagstiftningen Enligt TT har Hovrätten för Västra Sverige dömt en bonde som för två år sedan sköt en varg på sin gård vid Dals Ed till sex månaders fängelse. Fårfarmaren sköt i maj 2003 en varg som var på

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1619 av Danielsson, Staffan (c)

den 16 maj Fråga 2004/05:1619 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om miljövänliga skyddszoner längs vattendrag Enligt ansvariga myndigheter är övergödningen det mest angelägna miljömålet inom jordbruket. Den kanske effektivaste åtgärden för att minska denna är att anlägga skyddszoner

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:528 av Danielsson, Staffan (c)

den 19 april Interpellation 2004/05:528 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft Trots en mycket stark internationell högkonjunktur är den effektiva svenska sysselsättningen stagnerande, över en femtedel av den arbetsföra befolkningen

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1372 av Danielsson, Staffan (c)

den 7 april Fråga 2004/05:1372 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om oklarheter i EU:s frikopplingsreform för det svenska jordbruket Jag har tidigare diskuterat det övergrepp mot äganderätten i EU:s frikopplingsreform som nu genomförs. Det visar sig att betydande tilläggsbelopp som

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:447 av Danielsson, Staffan (c)

den 8 mars Interpellation 2004/05:447 av Staffan Danielsson c till statsrådet Lena Sommestad om etik och moral i Sveriges agerande på lantbruksområdet Människan har i alla tider varit allätare. Människan jagar, och människan håller djur för att erhålla föda eller för andra ändamål, till exempel ull eller skinn. Så

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:262 av Danielsson, Staffan (c)

den 15 december Interpellation 2004/05:262 av Staffan Danielsson c till justitieminister Thomas Bodström om äganderätten i EU:s jordbruksreform EU:s jordbruksreform med frikoppling av arealersättningarna från kravet på produktion träder i kraft vid årsskiftet. Det finns en berättigad oro hos jordägarna för att de arealersättningar

Inlämnad: 2004-12-15 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:137 av Danielsson, Staffan (c)

den 18 oktober Fråga 2004/05:137 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kompensation till jordbruksföretag Ett betydande antal lantbruksföretag, som gjort stora investeringar i främst nötköttsproduktion, drabbas genom den svenska frikopplingsreformen av mycket stora inkomstbortfall.

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)