Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:715 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2016/17:715 Kvaliteten i idrottsundervisningen av Camilla Waltersson Grönvall M till Statsrådet Gabriel Wikström S En majoritet i riksdagen har röstat för att utöka antalet idrottstimmar i högstadiet, från dagens 500 timmar till 600 timmar. Det motsvarar en ökning med 20 procent. Trots denna riksdagsmajoritet har

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:715 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:714 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2016/17:714 Brister i idrottsundervisningen av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En majoritet i riksdagen har röstat för att utöka antalet idrottstimmar i högstadiet, från dagens 500 timmar till 600 timmar. Det motsvarar en ökning med 20 procent. Trots denna riksdagsmajoritet

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:714 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2016/17:655 Internationella förskolor av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Alla världens länder konkurrerar om att attrahera nya, och behålla befintliga, talanger. Samtidigt är kompetensrörligheten över gränserna i sig viktig. För att kunna vara en relevant aktör på denna

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2014/15:587 Åtgärder för svagpresterande skolor av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I Sverige ska alla elever få samma förutsättningar att nå kunskapsmålen och ingen ska lämnas utanför. Så ser det tyvärr inte ut i dag. I Malmö har skolan varit uppe för en politisk

Inlämnad: 2015-05-12 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för svagpresterande skolor

Interpellation 2014/15:484 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2014/15:484 Få förskolechefer i rektorsprogrammet av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP På många förskolor arbetar man framgångsrikt med att genom sång, experiment, lek och lärande ge barnen en bra grund till de framtida åren i skolan. Nyckeln till detta är förskolechefer

Inlämnad: 2015-04-07 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:484 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Få förskolechefer i rektorsprogrammet

Interpellation 2014/15:474 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2014/15:474 Finansieringen av mindre klasser, fler lärare i klassrummet och fler speciallärare av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Nya moderaterna och Alliansen har länge drivit på för mer kunskap och tidigt stöd i skolan. I PISA-undersökningen såg vi tydligt att

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:474 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansieringen av mindre klasser, fler lärare i klassrummet och fler speciallärare

Skriftlig fråga 2014/15:337 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2014/15:337 Statens skolverk av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas varje år för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår och innehåller regeringens mål- och resultatkrav

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:337 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2007/08:727 av Engström, Hillevi (m)

den 7 februari Fråga 2007/08:727 Bildupptagningar i domstol och vittnesskydd av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Samhället har en oerhört viktig uppgift i att se till att vittnen och målsägande får ett tillräckligt bra skydd. I de mest allvarliga fallen finns särskilda vittnesprogram för

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:532 av Engström, Hillevi (m)

den 21 december Fråga 2007/08:532 Kvinnliga polisstuderande av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Alliansen har kraftigt höjt ambitionen när det gäller antalet poliser i landet. Målet är 20 000 poliser år 2010, vilket är 3 000 fler än vid regeringsskiftet i fjol. Den stora satsningen tar sig

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:531 av Engström, Hillevi (m)

den 21 december Fråga 2007/08:531 Samhällets reaktion på brott av unga av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Det går i dag inte att få någon bild över hur lång tid det tar mellan brottsanmälan och rättegång i fråga om brott av unga mellan 15 och 17 år. Det går inte heller att se hur detta har

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:140 av Engström, Hillevi (m)

den 23 oktober Fråga 2007/08:140 Bättre återkoppling till unga som anmäler brott av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Barnombudsmannen har kommit ut med en rapport kallad Vem kan man lita på Barn och unga berättar om brott En av de frågor som nämns är att ungdomar som har anmält ett brott

Inlämnad: 2007-10-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:139 av Engström, Hillevi (m)

den 23 oktober Fråga 2007/08:139 Obefogade ansökningar om betalningsföreläggande av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Det finns oseriösa företag som ägnar sig åt att skicka ut bluffakturor. Enligt Svensk Handel, en organisation som företräder 13 500 små, medelstora och stora företag med nära

Inlämnad: 2007-10-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:73 av Engström, Hillevi (m)

den 12 oktober Fråga 2007/08:73 Rättssäkerhet för alla av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för den enskildes rättssäkerhet. I ett rättssäkert samhälle är rättskipningen förutsebar, proportionerlig och enhetlig. Vi ska alla kunna lita på lagarna, domstolarna

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:10 av Engström, Hillevi (m)

den 25 september Fråga 2007/08:10 Felaktigheter i belastningsregistret av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m Allt fler arbetsgivare begär utdrag från polisens belastningsregister och registret används även då pass ska utfärdas. Registret används allt flitigare och det är extremt viktigt att

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1423 av Engström, Hillevi (m)

den 25 juni Fråga 2006/07:1423 Risk- och farlighetsbedömningar vid polisingripanden av Hillevi Engström m till justitieminister Beatrice Ask m En polisman i Nyköping sköts i midsommarveckan till döds i tjänsten när han tillsammans med en kollega skulle hämta en psykiskt sjuk man för tvångsvård. Kollegan blev också

Inlämnad: 2007-06-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)