Dokument & lagar (38 träffar)

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:743 Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter på såväl väg

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges konkurrenskraft

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:742 Vägunderhållets påverkan på nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägunderhållets påverkan på nollvisionen

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:740 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Olagliga körskolor

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:738 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportinfrastrukturen i Norrland

Skriftlig fråga 2015/16:1295 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1295 Myndigheternas informationssäkerhet av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen slog företrädare för Riksrevisionen fast att myndigheternas arbete med informationssäkerhet är undermåligt. Brister i informationssäkerheten kan få allvarliga konsekvenser. På infrastrukturområdet är digitala

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1295 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1283 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1283 Nattåg till Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S År 2018 går Trafikverkets avtal med SJ om nattåg till Norrland ut. Tre olika alternativ ska utredas för hur trafiken ska se ut i framtiden: fortsätta med dagens trafik, minska med ett tåg i varje riktning eller att trafiken säsongsanpassas

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1283 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:660 Vägunderhållet och Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:659 Vägunderhållet och nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för varje

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:654 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:653 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1102 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1102 Hastigheter vid bärgning av fordon av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikolyckor och fordonshaverier kräver ofta att ett eller flera fordon behöver bärgas bort från olycksplatsen. Det ska ske så snabbt och smidigt som möjligt då stillastående fordon utgör en trafikfara och riskerar

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1102 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:504 Åtgärder för fler elbilar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med den ambitionen måste utsläppen från transportsektorn krympa. Tack vare kärn- och vattenkraften är den

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för fler elbilar

Interpellation 2015/16:503 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:503 Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Klimatet i norra Sverige gör snöskotern till ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel under stora delar av året. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska förarbeviset inte är

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:503 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:502 Bärgning av bussar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I dag är det inte tillåtet att bärga eller bogsera ett ekipage som är längre än 25,5 meter utan polisens särskilda dispens. Utfärdandet av en sådan dispens kräver dock att polisen finns på plats när bärgningen genomförs. I

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bärgning av bussar

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:501 Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfartsverket ansvarar för statens räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddning. Dessa moderna, nyinköpta helikoptrar utgår från bland annat Umeå, Ronneby och Göteborg. Helikoptrarnas goda förmåga gör

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:944 Upprustning av Ostkustbanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Konkurrensen om den svenska järnvägens kapacitet ökar. Trots att alliansregeringen dubblade anslagen till järnvägsunderhållet mellan 2006 och 2014 är standarden på enskilda sträckor fortfarande låg. Saknar en bana dubbelspår

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:929 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:929 Anslag till underhåll av järnvägssträckan BodenBastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Underhållet på järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk är eftersatt. Spåren måste bytas ut, och det bör ske så snart och snabbt som möjligt, då ett längre stopp på sträckan påverkar näringslivet

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:929 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:850 Finansieringen av Kvarkenfärjan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa knyter ihop Kvarkenregionen. Trafiken är i behov av en ny färja som just nu planeras att byggas. Projektet skulle samfinansieras av Finland och Sverige där bland annat Umeå och Vasa kommun

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:793 Fortkörning vid vägarbeten och trafikolyckor av Edward Riedl M till Statsrådet Anders Ygeman S I dagarna har vi kunnat läsa om hur en brandman tragiskt nog omkom när han arbetade vid en trafikolycka. Man ska inte behöva riskera livet när man själv försöker rädda andras liv ute på våra vägar. Passerande

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:790 Byggandet av Kvarkenfärjan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt rapporter från medierna tycks den finländska regeringen vara tveksam till att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja som ska gå mellan Umeå och Vasa. Likt den nuvarande regeringen stödde den tidigare alliansregeringen

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)
Paginering