Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2015/16:716 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:716 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen så står det att även förskollärare omfattas av satsningarna. För oss moderater är det viktigt att alla elever ska få

Inlämnad: 2016-06-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:716 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förskollärare i fristående förskolor

Interpellation 2015/16:674 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:674 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som har gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen står det att även förskollärare i förskolan omfattas av satsningarna. För oss moderater är det viktigt att alla

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:674 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:597 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:597 Digitala verktyg till nyanlända elever av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den stora mängd nyanlända elever som nu förväntas komma till Sverige innebär stora utmaningar för de skolor som tar emot dessa elever. I vissa skolor är så många som 30 procent av eleverna

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:597 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Digitala verktyg till nyanlända elever

Interpellation 2015/16:596 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:596 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:596 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samverkan för bästa skola

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:529 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1067 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2015/16:1067 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen så står det att även förskollärare i förskolan omfattas av satsningarna. För oss moderater är det viktigt att alla elever ska

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1067 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:842 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2015/16:842 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen står det att även förskollärare i förskolan omfattas. Med hänvisning till detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Inlämnad: 2016-02-22 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:842 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2015/16:373 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:373 Behovet av förskollärare av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sveriges förskollärare är en av de viktigaste yrkesgrupperna för att våra barn ska få en bra start och en bra grund att stå på inför sitt kommande möte med skolvärlden. Förskollärarna har en viktig del

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:373 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av förskollärare

Skriftlig fråga 2015/16:399 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2015/16:399 Fristående lärarutbildning av Maria Stockhaus M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den 29 september blev ministern intervjuad i Dagens Industri DI angående initiativ som Viktor Rydbergs skolor och Academedia tagit när det gäller att starta en fristående lärarutbildning. Sverige står inför en

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:399 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:166 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:166 Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den senaste tidens kraftiga migrationsrörelser skapar stora ansträngningar på skolor runt om i Sverige, när barn på flykt snabbt behöver beredas plats i landets skolor. Med anledning av

Inlämnad: 2015-11-10 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:166 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Interpellation 2015/16:146 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:146 Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna finns en punkt med som handlar om att öppna möjligheter för att friskolorna ska kunna vara med och ta ansvar för nyanländas

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:146 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända

Interpellation 2015/16:89 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:89 Fjärrundervisning på entreprenad av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 19 mars beslutade vi här i riksdagens kammare att tillkännage för regeringen att den bör tillsätta en utredning om möjligheter till fjärrundervisning på entreprenad. Beslutet föranleddes av det

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:89 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fjärrundervisning på entreprenad

Interpellation 2015/16:74 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:74 Tonåringar i lågstadiet av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Många nyanlända elever som ska beredas plats i svenska skolor är en utmaning för de flesta kommuner. Det är glädjande att regeringen är överens med Alliansen om vikten av en bra kartläggning av nyanlända

Inlämnad: 2015-10-14 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:74 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 64 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tonåringar i lågstadiet

Interpellation 2015/16:22 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:22 Förbättrad lärarutbildning av Maria Stockhaus M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Alliansen införde en ny lärarutbildning en nödvändighet med tanke på den massiva kritik som den tidigare utbildningen fått. En viktig del i att göra läraryrket attraktivt och att locka de bästa studenterna

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:22 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrad lärarutbildning

Interpellation 2015/16:21 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:21 Teach for Sweden av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vi blir alla nästan dagligen uppmärksammade på lärarbristen som hotar svenska skolor. I vissa ämnen är den redan en realitet. Lärarutbildningen har inte heller någon större attraktionskraft på de studenter som lämnat

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:21 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Teach for Sweden