Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1009 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 juni Fråga 2008/09:1009 Minorna i Östersjön av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m I Östersjön och Västerhavet ligger i dag tusentals minor. Under de båda världskrigen lades uppskattningsvis 180 000 minor ut av de krigförande länderna. Många är oskadliggjorda, men fortfarande finns många

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1008 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 juni Fråga 2008/09:1008 Forskning för ett starkt försvar av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m För några veckor sedan presenterade Marie Hafström utredningen Ett användbart och tillgängligt försvar I utredningen föreslås att Försvarets materielverk FMVTotalförsvarets forskningsinstitut

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:885 av Andersson, Yvonne (kd)

den 27 april Fråga 2008/09:885 Anhörigas företräde i placeringsärenden av Yvonne Andersson kd till statsrådet Maria Larsson kd Den ändring av socialtjänstlagen som trädde i kraft 2007 lag 2007:1315 innebar bland annat att när ett barn placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig

Inlämnad: 2009-04-27 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1450 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 juli Fråga 2007/08:1450 Beslut i ärenden som prövats av genomförandegruppen av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Den hittills normala hanteringen av större försvarsmaterielärenden, sedan riksdagen tagit ställning, är att regeringen prövar myndigheternas förslag och delger myndigheterna

Inlämnad: 2008-07-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2005/06:310 av Andersson, Yvonne (kd)

den 16 mars Interpellation 2005/06:310 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros s Ostindiefararen Göteborgh Ostindiefararen Göteborgh började byggas 1994 efter en av Ostindiska kompaniets förlagor från 1700-talet. Den 2 oktober 2005 var skeppet redo att lämna Göteborgs hamn för avfärd mot Kina.

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ostindiefararen Göteborgh

Skriftlig fråga 2004/05:1994 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 juli Fråga 2004/05:1994 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Thomas Östros om svenska flygindustrins framtid och inriktning Visionen inom Näringsdepartementet för svensk flyg- och rymdindustri som presenterades i januari 2005 är att den internationella konkurrenskraftiga flyg- och rymdindustrin ska vara

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:491 av Andersson, Yvonne (kd)

den 13 maj Interpellation 2003/04:491 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om yrkeshögskola och kvalificerat yrkeskunnande Behovet av kvalificerad yrkeskunskap är stort. Näringslivet efterfrågar utbildning som är anpassad till företagens behov. Företagarnas Riksorganisations Småföretagsbarometer

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:472 av Andersson, Yvonne (kd)

den 6 maj Interpellation 2003/04:472 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om olika avtal i skolans värld Det har skett stora förändringar inom skolans värld. Hög grad av samarbete mellan olika yrkeskategorier är en naturlig del i både personalens och elevernas vardag. Det är bra med olika infallsvinklar

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:274 av Andersson, Yvonne (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:274 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om resurser till läromedel För ett år sedan diskuterade utbildningsministern och jag i riksdagen lärobokens betydelse. Det visade sig att vi hade en samsyn i nyttan av goda läromedel för att eleverna ska kunna nå de

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:108 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:108 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om skola för bokstavsbarnen Under 1990-talet har antalet barn i särskolan ökat kraftigt. Från läsåret 1992/93 till och med 1999/2000 ökade antalet elever i särskolan med över 50 Skolverket har i sin rapport Hur

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:107 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:107 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om Särskolekommittén För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning med syftet att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Det är en mycket viktig utredning som ska skapa bättre

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1488 av Andersson, Yvonne (kd)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1488 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om resurser till Campus Norrköping Enligt uppgifter från en intervju i Norrköpings Tidningar har utbildningsministern uttalat att satsningen på Campus Norrköping är framför allt en utbildningssatsning. Därför anslås i alltför

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:448 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:448 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om fakultetsmedel De senaste åren har fakultetsmedlen urholkats alltmer. Högskoleförordningen innebär att all högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig grund. Men den utbildningsersättning som ges räcker inte till

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: fakultetsmedel

Interpellation 2001/02:447 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:447 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om naprapatutbildningen Sedan 1994 har naprapaterna varit en legitimerad profession i samhället. Det finns ungefär 650 naprapater i landet. Dessa har tillsammans 300 000 patienter vilket innebär ungefär 1,5 miljoner

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: naprapatutbildningen

Interpellation 2001/02:446 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:446 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärobokens betydelse Lärobokens betydelse i skolan har tonats ned under de senaste årens besparingar. I debatten om skolans s.k. kris har denna tendens inte alls lyfts till klarläggande. Tillgången till läroböcker

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärobokens betydelse

Interpellation 2001/02:314 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 mars Interpellation 2001/02:314 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om kvaliteten på svensk forskning Nyligen presenterades en ny undersökning av SUHF om den högre utbildningen i landet. Av den framgår att de besparingar som genomförts under 1990-talet har urholkat anslagen till landets

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:902 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 mars Fråga 2001/02:902 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om föräldrars tid med förskolebarn Föräldrabalken kap. 6 2 anger att föräldrar/vårdnadshavare ska: ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 rätten till omvårdnad, trygghet

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:901 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 mars Fråga 2001/02:901 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om maxtaxa och familjeekonomi Flera kommuner har ändrat betalningsrutinerna i samband med maxtaxan, från elva till tolv månaders betalning. Detta innebär att många föräldrar som valt att ta sitt barn ur dagis under en sommarmånad

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:894 av Andersson, Yvonne (kd)

den 15 mars Fråga 2001/02:894 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om förskoleplikt Slutmålet för den socialdemokratiska utbildningspolitiken vad gäller förskolan är en allmän avgiftsfri förskolaVad avgiftsfri betyder är det inte svårt att begripa, men allmän är ett mer vagt begrepp. I Socialdemokraternas

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:299 av Andersson, Yvonne (kd)

den 8 mars Interpellation 2001/02:299 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utländska studenter Undervisningen vid universitet och högskolor ska vara avgiftsfri för svenska studenter. Detta är en självklarhet för oss kristdemokrater. Samtidigt är det nödvändigt att göra det möjligt för universitet

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utländska studenter
Paginering