Dokument & lagar (255 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:1579 Återinförande av elevstyrda skolor av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Mellan 1997 och 2007 genomförde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försöksverksamhet som gav landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Själva tanken att eleverna vet

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1561 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1561 Fördelning av biståndsmedel till regimnära organisationer av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Isabella Lövin MP Den brittiska tidningen The Guardian har nyligen avslöjat att stora summor biståndspengar slussas direkt in i organisationer knutna till president Bashar al-Asads familj. President Asad

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1561 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:1549 Könsseparerad skolidrott av Boriana Åberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En friskola i det rödgrönrosa styrda Stockholm har fått klartecken av Skolinspektionen att även i fortsättningen ha könsuppdelad undervisning i skolidrott. Skolinspektionen pekar på att utbildningen för pojkar och

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:1548 Jämställd skolidrott av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S En friskola i det rödgrönrosa styrda Stockholm har fått klartecken av Skolinspektionen att även i fortsättningen ha könsuppdelad undervisning i skolidrott. Skolinspektionen pekar på att utbildningen för pojkar och flickor är identisk

Inlämnad: 2016-08-31 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1531 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2015/16:1531 Situationen för flyktingar vid den jordanska gränsen av Sofia Damm KD till Statsminister Stefan Löfven S Situationen för de syriska flyktingar som är strandsatta vid den nordöstra gränsen mellan Syrien och Jordanien har kraftigt försämrats. Området kallas the berm och är ett mycket svårtillgängligt

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1531 av Sofia Damm (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1463 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2015/16:1463 Färre sökande till lärarutbildningarna av Gunilla Nordgren M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det framkom nyligen att antalet sökande till lärarutbildningarna återigen har sjunkit efter att tidigare ha ökat under några år. Behovet av flera lärare är akut och det beror främst på två anledningar,

Inlämnad: 2016-07-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1463 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1405 av Roland Utbult (KD)

Fråga 2015/16:1405 Ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten av Roland Utbult KD till Utrikesminister Margot Wallström S Stödet till den palestinska myndigheten Fatah har länge varit föremål för hård kritik från det internationella samfundet när det gäller såväl bristen på kontroll och genomskinlighet som det fortsatta

Inlämnad: 2016-06-22 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1405 av Roland Utbult (KD) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1314 av Fredrik Malm (L)

Fråga 2015/16:1314 Situationen i Irak av Fredrik Malm L till Statsrådet Isabella Lövin MP I ett tal i FN om Mellanöstern, som finns upplagt på regeringens hemsida, den 18 april i år refererade statsrådet Isabella Lövin till den pressade situationen i Syriens grannländer till följd av Syrienkriget. I talet står det: Sweden

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1314 av Fredrik Malm (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1305 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1305 Krav på bistånd till Somalia av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Isabella Lövin MP Mitt på Afrikas horn ligger Somaliland, som fram till 1960 var ett brittiskt protektorat, Brittiska Somaliland, då landet blev en självständig stat erkänd av över trettiotalet länder, däribland USA och Storbritannien.

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1305 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:700 av Maria Weimer (L)

Interpellation 2015/16:700 Gasledningen Nordstream 2 av Maria Weimer L till Statsrådet Isabella Lövin MP Det ryska energibolaget Gazprom planerar för ytterligare en gasledning i Östersjön, Nordstream II. Det är oroande utifrån flera aspekter både säkerhetspolitiskt och energipolitiskt. Det är också djupt oroande utifrån

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:700 av Maria Weimer (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gasledningen Nordstream 2

Interpellation 2015/16:690 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:690 Finanspolitiska rådets granskning av klimatpolitiken av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Isabella Lövin MP För några veckor sedan presenterade regeringens finanspolitiska råd sin årliga rapport. I rapporten fanns den här gången ett helt kapitel där svensk klimatpolitik granskas och

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:690 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finanspolitiska rådets granskning av klimatpolitiken

Interpellation 2015/16:691 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2015/16:691 Svensk klimatpolitik av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Miljöminister Karolina Skog MP Karolina Skog har fått statsministerns tydliga uppdrag att verka för en bättre miljö- och klimatpolitik. En viktig del i detta är att minska utsläppen av växthusgaser. Finanspolitiska rådet skriver sin finanspolitiska

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:691 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1255 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1255 Bistånd till Somaliland av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Isabella Lövin MP Mitt på Afrikas horn ligger Somaliland, stundom kallat Afrikas bäst bevarade hemlighet. Somaliland var fram till 1960 ett brittiskt protektorat Brittiska Somaliland då landet blev en självständig stat erkänd av över ett

Inlämnad: 2016-05-20 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1255 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:669 av Hans Linde (V)

Interpellation 2015/16:669 Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till Statsrådet Isabella Lövin MP Den borgerliga regeringen, anförd av Gunilla Carlsson och Hillevi Engström, hade en tydlig ambition att öka den privata sektorns roll inom biståndet. Insatserna för näringslivssamverkan

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:669 av Hans Linde (V) (pdf, 124 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2015/16:668 av Hans Linde (V)

Interpellation 2015/16:668 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till Statsrådet Isabella Lövin MP Över stora delar av jorden möter människor, oavsett kön, inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR225 miljoner kvinnor och flickor saknar tillgång

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:668 av Hans Linde (V) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2015/16:613 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:613 Utökad undervisningstid i den svenska skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:613 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökad undervisningstid i den svenska skolan

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:610 Utökad matematikundervisning av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten för svenska

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökad matematikundervisning

Skriftlig fråga 2015/16:1159 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1159 Stöd till återuppbyggnad post-Daish av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Isabella Lövin MP Det är nu ett halvt år sedan Sinjar befriades från Daishs brutala ockupation av kurdiska peshmergastyrkor med stöd av koalitionens flygattacker. Även andra områden har kunnat återtas. Men fortfarande har minoriteter

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1159 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1158 av Hans Linde (V)

Fråga 2015/16:1158 Sveriges stöd till det jordbävningsdrabbade Ecuador av Hans Linde V till Statsrådet Isabella Lövin MP Lördagen den 16 april kl. 18.58 drabbades Ecuador av den värsta jordbävningen i landets historia. Skalvet mätte 7,8 på Richterskalan, och över 650 döda kroppar har hittills påträffats under rasmassorna.

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1158 av Hans Linde (V) (pdf, 81 kB)