Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:897 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:897 av Rolf Gunnarsson m till miljöministern om miljöeffekter vid höjning av dieselskatten den 9 september Det finns tydligen tankar om en höjd dieselskatt. Konkurrenssituationen är redan prekär. Analyser som visar detta finns hos regeringen. Konsekvensen blir vid en höjning av dieselskatten på Europas

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:686 av Adolfsson, Berit (m)

Fråga 1998/99:686 av Berit Adolfsson m till miljöministern om Idefjordens miljö I andra länder beslutas mycket som kommer att drabba Sveriges natur och miljö. I Idefjorden, som gränsar till Sverige och Bohuslän, finns en bergsklack som hittills har medverkat till att förhindra miljögifter att fortsätta ut i Skagerrak

Inlämnad: 1999-06-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:656 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:656 av Inger René m till miljöministern om oljeutsläpp på västkusten den 25 maj Nu har det hänt igen Ett fartyg, senast ett norskt kryssningsfartyg, har rengjort sina tankar i farvattnen utanför västkusten. Kustbevakningen upptäcker ungefär 400 utsläpp per år. Det norska fartygets kapten förnekar att

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:595 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1998/99:595 av Patrik Norinder m till miljöministern om Kemikalieinspektionen den 29 april Enligt Svenska Dagbladet den 28 april har Kemikalieinspektionens KemI generaldirektör Gunnar Bengtsson slagit larm hos Miljödepartementet att man inte klarar sina åtaganden. De ekonomiska förutsättningarna gör att KemI

Inlämnad: 1999-04-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:353 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:353 av Ola Karlsson m till näringsministern om kärnkraftverk av Tjernobyltyp den 11 februari Ryska kärnreaktorer av Tjernobyltyp med bristande säkerhet bidrar i dag till den nordiska elförsörjningen. Via det finska elnätet kommer periodvis rysk kärnkraftsel in även i de svenska elnäten. En studie visar

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:162 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:162 av Göte Jonsson m till miljöministern om åtgärder inom klimatområdet den 7 december Den 7 maj beslutade regeringen tillsätta en kommitté för översyn av åtgärder inom klimatområdet. Kommitténs arbete skall vara slutfört den 1 juli 1999. Trots att lång tid förflutit efter det att regeringsbeslutet fattades

Inlämnad: 1998-12-07 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:135 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:135 av Bertil Persson m till miljöministern om vindkraftsanläggning på Lillegrund den 2 december För närvarande pågår planeringen för att ersätta Barsebäcks kärnkraftverk med en stor vindkraftverksanläggning på Lillegrund mitt i Öresund. Detta kommer inte bara att skämma naturupplevelsen för resenärerna

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:131 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:131 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöministern om kommersiell valfångst den 1 december Sverige spelade under 1970- och 1980-talen en viktig roll för att göra världens hav till en skyddszon mot kommersiell valfångst. Inte minst kom Sveriges pådrivande roll till uttryck vid FN:s miljökonferens

Inlämnad: 1998-12-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:22 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:22 av Inger René m till miljöministern om radioaktivitet på västkusten den 19 oktober Vid mätningar under sommaren på tio platser utefter västkusten, från Saltö utanför Strömstad till Killingholmen utanför Göteborg, har oroande höga halter av radioaktivt teknetium uppmätts i blåstången. Den radioaktiva

Inlämnad: 1998-10-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)