Dokument & lagar (471 träffar)

Interpellation 2020/21:10 av Sofia Westergren (M)

Interpellation 2020/21:10 Övergödningsutredningen och hästhållningen av Sofia Westergren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Övergödningsutredningen som regeringen beställt har upprört Hästsverige. Det är främst bilaga 4 som engagerar. Där står det saker som att en hage endast får användas i tio år och

Inlämnad: 2020-09-11 Svarsdatum: 2020-11-27 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:10 av Sofia Westergren (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:10 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:10 Interpol och plastavfall av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den internationella polisorganisationen Interpol har nyligen publicerat en skrämmande rapport om omfattande illegal handel med plastavfall. Rapporten sträcker sig från år 2018 till i dag och visar att Europa

Inlämnad: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:10 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2103 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2103 Utökat blyhagelförbud av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP EU driver just nu på för utökat förbud mot blyhagelammunition. Detta trots att Sverige redan i dag har ett förbud mot blyhagel vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten.

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2103 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2084 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:2084 Skydd av grundvatten av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har historiskt varit ett land som haft god tillgång till, men också värnat, sina vattendrag och sitt grundvatten. Vatten är den i särklass viktigaste naturresursen, och den goda tillgången har tjänat oss

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2084 av Lotta Olsson (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2083 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2083 Tolkning av innehållet i rapport från Övergödningsutredningen av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste tiden har man i medierna kunnat läsa om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen, där hästnäringen tas upp som en bransch där

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2083 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2082 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2082 Övergödningsutredningens konsekvenser kring hästhagar av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste tiden har man i medierna kunnat läsa om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen, där hästnäringen tas upp som en bransch där det behövs

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2082 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2081 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2081 Hästrådgivningspaket kontra ny lagstiftning utifrån Övergödningsutredningen av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste tiden har man i medierna kunnat läsa om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen, där hästnäringen tas upp som

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2081 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2019/20:465 Preems utbyggnad i Lysekil av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen har hanterat Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil dåligt från början. Genom att ta över miljöprövningen sent i processen har regeringen visat en bristande respekt för domstolarnas

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Preems utbyggnad i Lysekil

Interpellation 2019/20:462 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:462 Åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk av Lars Beckman M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I flera interpellationsdebatter med miljö- och klimatministern har jag varnat för konsekvenserna av att 10 ton kvicksilver från 23 000 gifttunnor dumpade mellan Sundsvall och

Inlämnad: 2020-08-28 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2019/20:462 av Lars Beckman (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk

Skriftlig fråga 2019/20:2068 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:2068 Myndigheter och allemansrätten av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Vi har en allemansrätt i Sverige som innebär en stor frihet, men också ett stort ansvar för vår natur och gentemot markägare. Det är en stor tillgång och en unik möjlighet att vi som privatpersoner kan

Inlämnad: 2020-08-26 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2068 av Sten Bergheden (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2055 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:2055 Översyn av miljöbalken av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljöbalken är mycket byråkratisk och medför mycket extra arbete för landets företag vid nya tillståndsprövningar. Den medför mycket stora utredningskostnader för våra företag och kan vara direkt hämmande för

Inlämnad: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2055 av Sten Bergheden (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2032 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:2032 Konsekvenser av övergödningsutredningens förslag för hästnäringen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Jennie Nilsson S I den övergödningsutredning som presenterades tidigare i år är svensk hästnäring i blickfånget. Utredningen ger förslag i syfte att styra upp hästnäringen för att minska

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2032 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:2021 Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 juli 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att regeringen ändrar

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:2003 Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 augusti 2020 Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021 vill Försvarsmakten att 21 kap. 7 miljöbalken

Inlämnad: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1993 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1993 Skeppsvrak och ägarlösa båtar av Johan Hultberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Redan 2007 fick Statskontoret i uppdrag att utreda vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Detta uppdrag redovisade Statskontoret genom en

Inlämnad: 2020-08-19 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1993 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1953 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1953 Myndigheters försäljning av verksamheter av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen avslöjade Dagens Nyheter den 27 juli att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering. Detta trots att enheten, vilken

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1953 av Boriana Åberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1951 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1951 Försäljningen av SMHI:s enhet Sjöfart av Boriana Åberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nyligen avslöjade Dagens Nyheter den 27 juli att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering. Detta trots att enheten, vilken

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1951 av Boriana Åberg (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1950 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1950 Tvivelaktiga affärer mellan myndigheter och före detta anställda av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen avslöjade Dagens Nyheter den 27 juli att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering.

Inlämnad: 2020-08-13 Svarsdatum: 2020-08-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1950 av Boriana Åberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1877 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1877 Förslag om nya bestämmelser för hästhållning av Alexandra Anstrell M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I Övergödningsutredningens betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete att nå målet Ingen övergödning SOU 2020:1 kan vi läsa om hästhållning, och det kan uppfattas att utredningen tror

Inlämnad: 2020-07-27 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1877 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1772 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1772 Blyhagelammunition vid våtmarker av Boriana Åberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP EU:s förslag om förbud mot blyhagel har väckt mycket kritik. Dels för att det flyttar frågor av nationell kompetens, vilket jaktfrågorna är, till överstatlig nivå, dels för att förslaget är dåligt. Det

Inlämnad: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-07-23 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1772 av Boriana Åberg (M) (pdf, 87 kB)