Dokument & lagar (505 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:668 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:668 Statsministerns ledning av det säkerhetspolitiska rådet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S 5G-nätets utbyggnad står högt på dagordningen i Sverige såväl som i övriga EU och världen. Under året som gått har säkerhetsfrågorna och aspekter kopplade till Sveriges integritet präglat diskussionerna.

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2020/21:668 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:645 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2020/21:645 Svenska folkets stöd för Frankrike av Boriana Åberg M till Statsminister Stefan Löfven S Av en intervju i den franska nättidningen Le Grand Continent framgår att president Macron är besviken och frustrerad över omvärldens ljumma fördömande och blygsamma kondoleanser avseende de senaste terrordåden i

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2020/21:645 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:635 av Helena Antoni (M)

Fråga 2020/21:635 Regelverk för farliga kemiska ämnen i byggprodukter av Helena Antoni M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I Kemikalieinspektionens regleringsbrev för år 2015 fanns ett uppdrag att undersöka om det finns ett behov av att ta fram nationella regler för farliga kemiska ämnen i byggprodukter

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:635 av Helena Antoni (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:608 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:608 Handläggningstiderna för miljötillstånd av Lars Hjälmered M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har med rätta hårda miljökrav i lagstiftningen. Exempelvis behöver ett företag som vill starta en ny fabrik visa sin påverkan på miljön och vad man gör för att minska sin påverkan. Det

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:608 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:607 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:607 Vargar i Västra Götaland av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Enligt uppgifter i medier har regeringen givit uppdrag till några länsstyrelser, bland annat i Västra Götaland, att hitta lämpliga platser för utsättning av genetiskt viktiga vargar. Vi vet sedan tidigare att

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:607 av Sten Bergheden (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:585 av Ulrika Jörgensen (M)

Fråga 2020/21:585 Uteblivna satsningar på friluftslivet av Ulrika Jörgensen M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Att vistas och röra på sig i naturen har flera positiva effekter på vår egen hälsa och på folkhälsan i stort. Före coronapandemin ägnade sig nio av tio personer i Sverige åt friluftsliv minst

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:585 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:583 av Jan Ericson (M)

Fråga 2020/21:583 Myndigheternas och statliga företags hållbarhetsarbete av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Myndigheters omorganisationer, flyttningar och byte av lokaler medför ofta stora kostnader. Dessutom medför det stora belastningar på hållbarhetsarbetet genom att stora mängder med kontorsmöbler

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:583 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:510 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2020/21:510 Utfasning av farliga kemikalier i EU av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen har meddelat att den ska gå vidare med förslaget om en skatt på vissa kemikalier i kläder och skor som tillverkas och säljs i Sverige. Förslaget har fått kritik från ett flertal remissinstanser.

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:510 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:140 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2020/21:140 Blyförbud av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP EU vill utöka förbudet mot bly i ammunition, och den svenska regeringens partier i EU har stött förslaget. Sverige har redan i dag tydliga och tuffa regler när det gäller bly i ammunition, men det är regler som fungerar

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:140 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2020/21:138 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:138 Vargstammens storlek av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Jennie Nilsson S Förra vinterns inventeringar visade att det fanns ungefär 365 vargar i Sverige. Sedan dess har det fötts ett stort antal valpar. Stammen just nu torde ha därför ha passerat 400 vargar. Av dessa medges jakt på

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2021-01-22 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:138 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:137 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:137 Det utökade blyförbudet i EU av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP EU driver just nu på för utökat förbud mot blyhagelammunition. Omröstning om denna begränsning ägde rum i Reachkommittén den 3 september. Förslaget bifölls med kvalificerad majoritet hos

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:137 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:135 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2020/21:135 Vargstammens storlek av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en vargstam 170270 vargar. Trots detta beslut är antalet vargar betydligt högre. Att ha en vargstam på 170270 vargar i beslutet innebär ju att man måste vidta åtgärder när vargstammen

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2021-01-22 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:135 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:467 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:467 Rättsosäkerheten i Århuskonventionen av Åsa Coenraads M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Äganderätten urholkas sakta men säkert, och för mark- och skogsägare blir framtiden osäker. Talerätten har utnyttjats för att stoppa brukande i hela landet och hindra utveckling och möjligheter för

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:467 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:458 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:458 Antalet vargar i Sverige av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en vargstam på 170270 vargar. Trots detta beslut är antalet vargar betydligt högre. Att ha en vargstam på 170270 vargar i beslutet innebär ju att man måste vidta åtgärder när vargstammen

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:458 av Sten Bergheden (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:451 av David Josefsson (M)

Fråga 2020/21:451 Övningsområde för Försvarsmakten av David Josefsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I en artikel i SVT Nyheter den 11 september uppmärksammas att Försvarsmakten fortfarande inte fått svar på sin ansökan om miljötillstånd för att använda skjutfältet i Göteborgs södra skärgård. Länsstyrelsen

Inlämnad: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:451 av David Josefsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:416 av John Widegren (M)

Fråga 2020/21:416 EU-förbud mot jakt av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S I EU:s strategi för biologisk mångfald vill EU-kommissionen att 10 procent av all mark och alla hav ska vara strikt skyddade, vilket i sammanhanget innebär att varken jakt eller fiske får bedrivas enligt förslaget. Därmed likställer

Inlämnad: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:416 av John Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:402 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2020/21:402 Styrmedel för bio-CCS av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Tekniken för att fånga in och lagra koldioxid, CCS, och bio-CCS ifall koldioxiden har biogent ursprung, har stor potential att bidra till stora utsläppsminskningar och till och med negativa utsläpp. Experter

Inlämnad: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:402 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:368 av Lars Beckman (M)

Fråga 2020/21:368 Förtroendet för den svenska rovdjurspolitiken av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S Naturvårdsverket har gjort grova misstag som kan leda till att det möjliga uttaget av vargstammen blir för lågt, skriver tidningen Svensk Jakt. Därför vilar också besluten för den kommande licensjakten på

Inlämnad: 2020-11-06 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:368 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:112 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:112 Exporten av elbilar till Norge av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Genom bonusmalus har fordonsbeskattningen för svenska bensin- och dieselbilar skjutit i höjden. Den teoretiska tanken har varit att bilar med större utsläpp ska beskattas mer för att subventionera bilar

Inlämnad: 2020-11-04 Svarsdatum: 2020-12-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:112 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:106 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:106 Flyttning av båtar och skrotbåtar av Johan Hultberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Problemet med hur övergivna båtar, skrotbåtar och vrak ska hanteras har av okänd anledning strandat på Regeringskansliet. Redan år 2007 gav dåvarande regeringen ett uppdrag till Statskontoret

Inlämnad: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:106 av Johan Hultberg (M) (pdf, 89 kB)