Dokument & lagar (484 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:271 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:271 Weserdomen av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den så kallade Weserdomen ställer till stora problem för svenska avloppsreningsverk, då den hindrar verksamheter som vidtar minsta ändring. Tvärtemot det som borde vara syftet innebär domen att verksamheter som redan har

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:271 av Betty Malmberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:266 Skogen som resurs för att reducera koldioxid av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den svenska skogen har en större tillväxt än avhuggning. Virkesförrådet i den svenska skogen ökar. Detta är bra för klimatet på så sätt att en ökande skogsvolym gör att mer CO 2 kan bindas

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:233 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:233 Beslut om slutförvar av kärnavfall av Alexandra Anstrell M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nu har en majoritet av politikerna i Östhammars kommunfullmäktige gett klartecken till att gräva ned kärnavfall 500 meter nere i urberget i Forsmark. Det innebär att Östhammar kan bli den kommun

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:233 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:226 Reformering av strandskyddet av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sedan juli 2019 pågår det en utredning angående en översyn av strandskyddsreglerna. Utredningen är tidsatt till att vara klar senast den 30 november 2020. Strandskyddet är en av de frågor som både kommuner

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:224 Översyn av reglerna för biotopskyddet av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Lantbrukare i Sverige måste kunna sköta och bruka sina marker, och i det arbetet ingår att kunna plocka bort stenar därifrån. Det är ju fullt rimligt att man ska kunna lägga sina stenar i en hög vid gärdeskanten

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:215 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:215 Gränsdragning för att söka pengar ur Industriklivet av Åsa Coenraads M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Syftet med regeringens satsning Industriklivet är att industrin ska kunna söka 600 miljoner kronor för att minska sina utsläpp. Tanken är god, men utformningen av stödet har visat sig

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:215 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2020/21:214 Övergödningsutredningens konsekvenser för Hästsverige av Cecilia Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen tillsatte 2018 tidigare partisekreteraren för Miljöpartiet Håkan Wåhlstedt till utredare i den statliga utredningen Övergödningsutredningen. När utredningen presenterades

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:148 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:148 Skogsreservat som gynnar granbarkborren av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sverige skogsägare har jobbat hårt nu i snart två år för att minska skadorna av granbarkborrens härjningar. Skogsstyrelsen är tydlig med att skogsägaren måste ta ansvar för att ta ned och forsla bort angripen

Inlämnad: 2020-10-01 Svarsdatum: 2020-10-14 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:148 av Sten Bergheden (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:112 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:112 Processer för miljötillstånd av Ann-Sofie Alm M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Det händer spännande saker på Sotenäset, Sotenäs kommun, på västkusten. Norska staten satsar tillsammans med ett stort antal hightechbolag, däribland svenska Vattenfall, stora pengar på Europas största laxodling

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:112 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:96 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:96 Kadmiumfonden av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I budgetpropositionen för 2021 läser jag under rubriken Kadmiumfonden s. 81 att det under 2019 betalades in ca 2,2 miljoner kronor i avgifter till fonden. Det står också att Naturvårdsverkets handläggningskostnader för

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:96 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:95 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:95 Återvätning av torvmark av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I regeringens budgetproposition för 2021 anslås en kraftfull ökning av medel för att återväta torvmark i förhoppning om att detta ska vara en effektiv klimatåtgärd. Slutsatsen bygger förmodligen på utredningen

Inlämnad: 2020-09-23 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:95 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:86 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2020/21:86 Skärpt tillsyn och skärpta regler gällande miljöbrott vid avfallshantering av Elisabeth Svantesson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste veckan har vi genom medierna kunnat ta del av uppgifter om en återvinningskoncern som olovligen fraktat och förvarat avfall mellan olika anläggningar

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:86 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)

Interpellation 2020/21:19 Ändringar i miljöbalken av Jörgen Berglund M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Försvarsmakten har hemställt att regeringen ändrar miljöprövningsförordningen 2013:251 på så sätt att lagring och hantering av drivmedel och andra kemiska produkter som bedrivs av Försvarsmakten endast

Inlämnad: 2020-09-18 Svarsdatum: 2020-11-06 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:19 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:10 av Sofia Westergren (M)

Interpellation 2020/21:10 Övergödningsutredningen och hästhållningen av Sofia Westergren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Övergödningsutredningen som regeringen beställt har upprört Hästsverige. Det är främst bilaga 4 som engagerar. Där står det saker som att en hage endast får användas i tio år och

Inlämnad: 2020-09-11 Svarsdatum: 2020-11-27 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:10 av Sofia Westergren (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:10 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2020/21:10 Interpol och plastavfall av Betty Malmberg M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den internationella polisorganisationen Interpol har nyligen publicerat en skrämmande rapport om omfattande illegal handel med plastavfall. Rapporten sträcker sig från år 2018 till i dag och visar att Europa

Inlämnad: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:10 av Betty Malmberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2103 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2103 Utökat blyhagelförbud av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP EU driver just nu på för utökat förbud mot blyhagelammunition. Detta trots att Sverige redan i dag har ett förbud mot blyhagel vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten.

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2103 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2084 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:2084 Skydd av grundvatten av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har historiskt varit ett land som haft god tillgång till, men också värnat, sina vattendrag och sitt grundvatten. Vatten är den i särklass viktigaste naturresursen, och den goda tillgången har tjänat oss

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2084 av Lotta Olsson (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2083 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2083 Tolkning av innehållet i rapport från Övergödningsutredningen av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste tiden har man i medierna kunnat läsa om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen, där hästnäringen tas upp som en bransch där

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2083 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2082 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2082 Övergödningsutredningens konsekvenser kring hästhagar av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste tiden har man i medierna kunnat läsa om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen, där hästnäringen tas upp som en bransch där det behövs

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2082 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2081 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:2081 Hästrådgivningspaket kontra ny lagstiftning utifrån Övergödningsutredningen av Marléne Lund Kopparklint M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den senaste tiden har man i medierna kunnat läsa om den nyligen publicerade rapporten från Övergödningsutredningen, där hästnäringen tas upp som

Inlämnad: 2020-08-31 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:2081 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 91 kB)