Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:826 av Jacobsson, Magnus (kd)

Fråga 1998/99:826 av Magnus Jacobsson kd till statsrådet Britta Lejon om länsbyte för Heby kommun den 3 augusti Det har nu gått snart ett år sedan Heby kommun genomförde en folkomröstning, där man med mycket stor majoritet röstat för ett länsbyte. Frågan har nu utretts en längre tid och hebyborna svävar fortfarande

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:810 av Kihlström, Dan (kd)

Fråga 1998/99:810 av Dan Kihlström kd till statsrådet Britta Lejon om åtgärder mot det låga valdeltagandet den 22 juli Återigen har debatten om det låga valdeltagandet blossat upp. Denna gång genom att demokratiministern i SVT:s Rapport avslöjat att allmän röstplikt är en tänkbar åtgärd för att förbättra valdeltagandet

Inlämnad: 1999-07-22 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:753 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

Fråga 1998/99:753 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieministern om tryckfrihetsförordningen den 21 juni För en månad sedan frikände Högsta domstolen nazisterna som tog hotbilder utanför hemmen hos en känd programledare och en polischef i Stockholm. Frikännandet upplevs stötande, även om Högsta domstolens domslut utifrån

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:696 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:696 av Berit Jóhannesson v till finansministern om köp av konsulttjänster Enligt tidningen Statstjänstemannen köpte statliga myndigheter år 1997 tjänster från utomstående konsulter för drygt 27 miljarder kronor. Beloppet kan jämföras med lönesumman för statens anställda som samma år var 50 miljarder kronor.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:631 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:631 av Eva Arvidsson s till justitieministern om små myndigheters öppethållande den 18 maj Genom regeringens proposition 1998/99:52 om myndigheters öppethållande föreslås att det i förvaltningslagen införs en bestämmelse om att en myndighet i vissa avseenden skall ha öppet under minst två timmar varje

Inlämnad: 1999-05-18 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:587 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1998/99:587 av Susanne Eberstein s till statsrådet Britta Lejon om elektroniska uppgifter i offentliga databaser den 28 april En parlamentarisk kommitté skall enligt regeringsdirektiv den 16 april 1998 dir. 1998:32 se över bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i syfte att vidga offentlighetsprincipens

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:517 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:517 av Sten Tolgfors m till statsrådet Britta Lejon om FUNKIS-utredningen den 6 april FUNKIS-utredningen, som presenterades förra våren, har så allvarliga brister att arbetet borde göras om. Enligt min källa förelåg vid utredningens justeringssammanträde visserligen en text, men det gjordes så många ändringar

Inlämnad: 1999-04-06 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:335 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:335 av Eva Arvidsson s till justitieministern om homosexuella par den 5 februari Homosexuella par med registrerat partnerskap i Sverige räknas inte som familj inom administrationen i Bryssel. De är därmed inte berättigade till familjebidrag. En ansökan från en svensk översättare i EU:s ministerråd avslogs

Inlämnad: 1999-02-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:325 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:325 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om homosexuella partners rättigheter vid EU-anställning den 4 februari I lagutskottets betänkande 1993/94:LU28 om Registrerat partnerskap m.m. framhölls att särskilda svårigheter kan tänkas uppkomma när en lagstiftning om registrerat partnerskap skall

Inlämnad: 1999-02-04 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:310 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:310 av Kenneth Johansson c till statsrådet Britta Lejon om funktionshindrades deltagande i det demokratiska arbetet den 3 februari Människor med funktionshinder måste kunna verka i samhället som aktiva medborgare med samma möjligheter till arbete, utbildning och varierande rik fritid som alla andra. Att

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:205 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1998/99:205 av Lena Sandlin s till statsrådet Britta Lejon om domstolstrots den 18 december I kommuner och landsting pågår lag- och domstolstrots. Den som t.ex. söker bistånd enligt socialtjänstlagen 1980:620 eller en insats enligt lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS kan inte förutse

Inlämnad: 1998-12-18 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:154 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:154 av Johan Pehrson fp till statsrådet Britta Lejon om ersättningsreglerna för förtroendevalda den 4 december Av en färsk studie från Demokratiinstitutet i Sundsvall framgår det lite förenklat att medborgarna anser det viktigt med politik men att de inte gärna själva vill delta i utformandet av densamma.

Inlämnad: 1998-12-04 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:68 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:68 av Carina Hägg s till statsrådet Britta Lejon om lobbyorganisationer den 13 november Under en tid har det pågått ett arbete för att Falu gruva skall upptas på Unescos världsarvslista. Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun, Stora och många fler har engagerat sig i detta. Att komma med på världsarvslistan

Inlämnad: 1998-11-13 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)