Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (1 414 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:605 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:605 Tryggt barnafödande i Sverige av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S På senare tid har det uppdagats att svenska familjer tvingas utomlands för att föda barn. Dessbättre är det fortfarande ovanligt, men det är svårt nog att behöva skickas långa sträckor inom landet. Detta skapar naturligtvis

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:605 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:604 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:604 TBE-vaccin av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar. Vissa områden i landet är särskilt utsatta, och Skaraborg är ett av dem. Sjukdomen kan orsaka en hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:604 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:603 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:603 Insemination för ensamstående kvinnor av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Från och med den 1 april 2016 har ensamstående kvinnor i Sverige rätt till insemination. En lagändring som inte kom en dag för tidigt och som innebar ett stort steg för en mer jämställd vård. Förr var assisterad

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:603 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:602 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:602 Jämlik folkhälsa av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige är i dag ett ojämlikt land när det gäller hälsa och välbefinnande, och skillnaderna ökar. Nationella Folkhälsoenkäten visar tydligt att kostrelaterad ohälsa är vanligare i de grupper som har lägst socioekonomisk standard.

Inlämnad: 2017-01-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:602 av Saila Quicklund (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:551 Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 1 december var det den internationella aidsdagen World AIDS Daysom uppmärksammades för första gången den 1 december 1988. Det är en dag som initierades av FN för

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:551 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:550 Smittskyddet av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S I dag lever runt 7 000 personer med hiv i Sverige. Under 2015 rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år. Ändå har regeringen valt att halvera

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:550 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2016/17:217 Växande vårdköer med stora regionala skillnader av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Väntetiderna inom svensk hälso- och sjukvård är bland de allra längsta i Europa. Två år har gått sedan nuvarande regering nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården. Nu börjar

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 111 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Växande vårdköer med stora regionala skillnader

Skriftlig fråga 2016/17:541 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:541 Växande vårdköer av Thomas Finnborg M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sedan oktober 2015 har överbeläggningarna ökat med 30 procent i nästan samtliga landsting. Många vårdplatser stängs, och det innebär att belastningen ökar på de verksamheter som är igång. Operationer ställs in eller blir fördröjda.

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:541 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:529 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:529 Hälsans fördelning i samhället av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S En rapport skriven av Urban Janlert, som är professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, belyser hur arbetslöshet påverkar hälsans fördelning i samhället. Janlerts rapport pekar på att personer med låg utbildningsnivå

Inlämnad: 2016-12-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:529 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:198 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:198 Den fria rörligheten för varor i EU av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen fortsätter att försöka styra människors liv i detalj. När det inte rör sig om huruvida Sveriges befolkning ska stå eller sitta, så handlar det ofta om konsumtion. I en promemoria Ds

Inlämnad: 2016-12-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:198 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den fria rörligheten för varor i EU

Skriftlig fråga 2016/17:495 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:495 Kraftigt växande vårdköer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringens Gabriel Wikström Sansvarigt statsråd för hälso- och sjukvården i Sverige, har nu inom loppet av en vecka försökt föra svenska folket bakom ljuset vid ett par tillfällen. Detta är mycket olyckligt. Först i Sveriges

Inlämnad: 2016-12-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:495 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:494 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:494 Väntetider inom vården av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Gabriel Wikström S Långa väntetider och otillräcklig tillgänglighet är fortfarande ett problem i delar av vården. Fördelningen av resurser mellan de med större och de med mindre behov fungerar inte optimalt. Inom vården finns fortfarande stora,

Inlämnad: 2016-12-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:494 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:492 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:492 Hemleverans av alkohol av Amir Adan M till Statsrådet Gabriel Wikström S Många företag erbjuder i dag hemleverans av framför allt vin. Verksamheten har vuxit de senaste åren. Handeln sker via nätet och alkoholen levereras hem till köparen. Att köpa mat och andra varor online blir allt vanligare i Sverige.

Inlämnad: 2016-12-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:492 av Amir Adan (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:473 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:473 Växande vårdköer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Varken i regeringsförklaring, budgetproposition eller i regeringens propositionslista nämns en enda konkret åtgärd eller satsning, eller aviserad åtgärd eller satsning, i syfte att försöka vända utvecklingen med de allt längre

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:473 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:471 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:471 Utbildningsstöd till placerade barn av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Alla barn som växer upp i Sverige har rätt till utbildning, oavsett om de lever med sina biologiska föräldrar eller har placerats utanför hemmet av olika skäl. Denna rättighet finns formulerad i socialtjänstlagen, där

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:471 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:447 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:447 Stärkt patienträtt i digitaliseringsstrategin av Cecilia Widegren M till Statsrådet Peter Eriksson MP Digitalisering av vård och omsorg är en av nycklarna till bättre kvalitet i välfärden. När regeringen och statsrådet Peter Eriksson nu förbereder nästa steg av alliansregeringens digitaliseringsstrategi

Inlämnad: 2016-12-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:447 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:174 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:174 Barnidrottsombudsman av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S P1:s program  Kaliber rapporterade i somras om förutsättningarna inom svensk elitgymnastik och om hur Gymnastikförbundet arbetar för att skydda barn och unga. För fem år sedan framträdde Patrik Sjöberg offentligt i

Inlämnad: 2016-12-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:174 av Saila Quicklund (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnidrottsombudsman

Skriftlig fråga 2016/17:426 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2016/17:426 Miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen av Kristina Yngwe C till Statsrådet Gabriel Wikström S Läkemedelsanvändningen kan bli miljömässigt bättre med lägre miljöpåverkan. Sedan 2006 gäller att alla nya läkemedel ska miljödeklareras och att företaget under utvecklingstiden ska dokumentera effekter på

Inlämnad: 2016-12-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:426 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:425 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:425 Möjligheten att flytta elever som mobbar av Lars-Arne Staxäng M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt antimobbningsorganisationen Friends är ca 60 000 barn utsatta för mobbning. 20 procent har blivit kränkta av en annan elev det senaste året. Enligt en kartläggning som organisationen gjort

Inlämnad: 2016-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:425 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:420 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:420 Kampen mot hiv/aids av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S I dag, den 1 december, är det den internationella aidsdagen. Den behövs för att fästa regelbunden uppmärksamhet på den ständiga kampen mot hiv och aids. FN lägger i dag fram en ny rapport som bland annat visar att antalet barn

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:420 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)