Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1088 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1088 av Ola Karlsson m till utbildningsministern om distansutbildning den 14 september Vid Högskolan i Örebro bedrivs distansutbildning inom företagsekonomi. Vid ett besök på Lärcenter i Kopparberg under valrörelsen fick jag information om hur verksamheten fungerar på distansEnligt uppgift är utbildningen

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1081 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1081 av Maud Ekendahl m till arbetsmarknadsministern om a-kassa i samband med elektronisk övervakning den 9 september Under ett besök på Frivårdsenheten i Kristianstad framkom att en lokal arbetsförmedling ställt sig tveksam till att dömda som avtjänar straff med elektronisk övervakning har rätt att erhålla

Inlämnad: 1998-09-09 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1066 av Kristersson, Ulf (m)

Fråga 1997/98:1066 av Ulf Kristersson m till utbildningsministern om finansiering av studiemedelsreform den 31 augusti Om förslaget att öka studiebidraget från 28 av studiemedelsbeloppet till 40 av studiemedelsbeloppet genomförs skulle kostnaderna öka med 2,2 miljarder kronor för bidragsdelen. Detta kan inte finansieras

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1015 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:1015 av Gullan Lindblad m till utbildningsministern om studiestöd till elever vid icke-statlig utbildningsanstalt den 17 augusti En familj i Karlstad har kontaktat undertecknad och berättat att deras 24-åriga dotter blivit antagen som elev vid Beckmans skola i Stockholm en konstskola för treårig utbildning.

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1011 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1011 av Inger René m till arbetsmarknadsministern om a-kassornas service till icke fackligt anslutna den 13 augusti A-kassan betalas till största delen med statliga medel men administreras av facket. Nu har det visat sig att i alltför många fall får de som inte är medlemmar i facket vänta orimligt länge

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:987 av Hökmark, Gunnar (m)

Fråga 1997/98:987 av Gunnar Hökmark m till arbetsmarknadsministern om arbetsmarknadsåtgärder den 5 augusti Under inledningen av mandatperioden hävdade den dåvarande arbetsmarknadsministern följande: För att jag ska vara nöjd med det jobb vi har gjort måste vi ha åstadkommit minst 400 000 nya jobb till 1998.Expressen

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:965 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:965 av Sten Tolgfors m till arbetsmarknadsministern om a-kassan den 29 juli I Örebro har flyttfirmorna svårt att få tag på den arbetskraft de behöver, trots den fortsatt höga arbetslösheten. Företrädare för en flyttfirma menar att arbetsförmedlingen är inkompetent när den inte kan anvisa arbetssökande

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:943 av Svenson, Karl-Gösta (m)

Fråga 1997/98:943 av Karl-Gösta Svenson m till arbetsmarknadsministern om försäkringsskydd för personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder den 17 juli Personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder saknar ett fullgott försäkringsskydd. Det har också visat sig att arbetsanordnare inte är

Inlämnad: 1998-07-17 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:871 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:871 av Gullan Lindblad m till arbetsmarknadsministern om Norge I ett TV-program den 7 juni framkom det som åtminstone vi i Värmland redan visste, nämligen att vårdpersonal utbildas här i Sverige men genast efter avslutad utbildning flyttar till Norge, där de får fast arbete och mycket bättre betalt. Samma

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:771 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:771 av Lennart Fridén m till utbildningsministern om den humanistiska forskningen De senast beslutade ändringarna i förhållandet och möjligheterna för humanistiska forskare har väckt stor uppståndelse inte bara bland de närmast berörda utan i hela den svenska forskarvärlden. Även utomlands ställer sig

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:767 av Björne, Eva (m)

Fråga 1997/98:767 av Eva Björne m till arbetsmarknadsministern om volymmakt i arbetsmarknadspolitiken Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen gjort en intern utvärdering av hur personalen vid arbetsförmedlingarna klarat sina arbetsuppgifter. I utvärderingen visas att af-personalen i Västernorrlands

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:762 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:762 av Lars Hjertén m till utbildningsministern om informationskunskapslyftet Riksdagen har under de båda senaste åren anslagit 40 miljoner kronor per år till fackliga organisationer som skall användas för uppsökande verksamhet av medlemmar som skall informeras om kunskapslyftet. LO, TCO, SACO, LRF och

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:745 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:745 av Ulf Melin m till utbildningsministern om antagning till högre utbildning De nya urvalsreglerna till universitet och högskolor missgynnar dem som söker direkt från gymnasiet till högre utbildning med de nya bokstavsbetygen eftersom de är placerade i en egen kvotgrupp, som är för liten. Siffror från

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:742 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:742 av Gullan Lindblad m till utbildningsministern om Naprapathögskolans framtid På regeringens uppdrag har Högskoleverket utrett möjligheten att sammanföra utbildningen till naprapat med kiropraktorutbildningen för att eventuellt inlemma utbildningen i den statliga högskolan. Utbildning sker vid Naprapathögskolan

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:728 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:728 av Ulf Melin m till utbildningsministern om lärarutbildningen vid Rudolf Steinerhögskolan Riksdagen beslutade, 1996/97:UbU1, genom ett tillkännagivande till regeringen, om statligt stöd till den fullständiga lärarutbildningen vid Rudolf Steinerhögskolan. Regeringen skulle återkomma till riksdagen under

Inlämnad: 1998-05-11 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:687 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:687 av Bertil Persson m till utbildningsministern om restauranghögskola i Malmö Den svenska livsmedelsproduktionen, livsmedelsförädlingen och förpackningsindustrin är koncentrerad till Skåne. Den akademiska utbildningen i kvalificerad matlagningskonst är däremot koncentrerad till Grythyttan. En motsvarande

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:670 av Erik Hedlund, Carl (m)

Fråga 1997/98:670 av Carl Erik Hedlund m till arbetsmarknadsministern om initiativ för arbetslösa I västra Sverige har inom Stiftelsen NU-Näringsliv i Utveckling några arbetslösa personer utarbetat en programmodell för hur arbetslösa i samarbete med myndigheter och företag skulle kunna skapa riktiga jobb och därmed

Inlämnad: 1998-04-23 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:631 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:631 av Sten Tolgfors m till arbetsmarknadsministern om EU:s sysselsättningsrekommendationer Den svenska regeringen har som mål att göra EU till en s.k. sysselsättningsunion. Genom en samordning av EU-ländernas strategier för att minska arbetslösheten skulle olika nationella åtgärders effektivitet kunna

Inlämnad: 1998-04-06 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:504 av Åkerhielm, Anna (m)

Fråga 1997/98:504 av Anna Åkerhielm m till arbetsmarknadsministern om praktikanter som billig arbetskraft Medierna har den senaste tiden rapporterat om omfattande fusk med bidrag. I Skåne arbetar elva s.k. Pekgrupper, spanare med uppgift att avslöja bidragsfusk. Grupperna består av tjänstemän från flera olika myndigheter.

Inlämnad: 1998-03-04 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:409 av Jonsell, Annika (m)

Fråga 1997/98:409 av Annika Jonsell m till arbetsmarknadsministern om ALU-konkurrens med privat företagsamhet I Forshaga kommun i Värmland har ett privatägt kafé tvingats i konkurs, utkonkurrerat av ett kafé i närheten som drivs i form av ALU-projekt. Det har, med offentliga subventioner, kunnat hålla lägre priser än

Inlämnad: 1998-02-05 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Paginering