Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1378 av Backman, Jan (m)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1378 av Jan Backman m till statsrådet Ingela Thalén om bostadsbidraget I dagarna kommer Sveriges befolkning att få en informationsskrift från försäkringskassan Information preliminärt bostadsbidragSyftet med informationsfoldern är att de personer som får bostadsbidrag ska beräkna det

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1011 av Magnusson, Cecilia (m)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1011 av Cecilia Magnusson m till statsrådet Ingela Thalén om de tillfälliga pappadagarna I fråga 1999/2000:943 frågade jag varför inte ensamstående mödrar kan överlåta de tillfälliga pappadagarna till en valfri person i och med faderns frånvaro. I svaret anges två principer bakom de tillfälliga

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:943 av Magnusson, Cecilia (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:943 av Cecilia Magnusson m till statsrådet Ingela Thalén om överlåtelse av tillfälliga pappadagar Att föda barn är en omvälvande upplevelse både fysiskt och psykiskt. Modern forskning visar också att den första tidens anknytning mellan mor och barn är oerhört viktig. För att denna anknytning

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:890 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 4 maj Fråga 1999/2000:890 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingela Thalén om långa handläggningstider hos försäkringskassan Regeringen har, som framkommit många gånger, inte kunnat klara personalsituationen vid landets försäkringskassor. Långa väntetider och väntetider som inte kan accepteras har gång på gång

Inlämnad: 2000-05-04 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:740 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 mars Fråga 1999/2000:740 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om hinder för den sociala rörligheten Dagens marginaleffekter hindrar människor från att själva skapa sig en bättre framtid. Kombinationen av höga inkomstskatter, reglerna för bostadsbidrag och ogenomtänkta taxor för bl.a. barnomsorg

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:658 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 7 mars Fråga 1999/2000:658 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingela Thalén om kvinnors rehabilitering Om man tar del av forskningen kring långtidssjukskrivna kvinnor, och möjligheterna för dessa kvinnor att få rehabilitering, visar det sig att kvinnor har svårare att få rehabilitering än vad män har. Kostnaden

Inlämnad: 2000-03-07 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:639 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:639 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas administrativa anslag Kassan klarar inte att hålla uppe en rimlig nivå på rehabiliteringen mot bakgrund av de ökande volymerna. För att klara kundernas berättigade krav på utbetalningar av sjukpenning

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:239 av Ekendahl, Maud (m)

den 17 februari Interpellation 1999/2000:239 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om skyddad identitet En misshandlad kvinna i Skåne hade erhållit skyddad identitet. Äntligen skulle hon få en lugnare tillvaro utan hot till liv och lem. Tyvärr röjde försäkringskassan hennes adress för hennes man

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:112 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 oktober Fråga 1999/2000:112 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas rehabilitering av sjukskrivna Oroande rapporter har kommit angående försäkringskassornas möjligheter att ställa upp med rehabilitering av sjukskrivna. Sjukskrivna får inte den vård de behöver och har rätt till

Inlämnad: 1999-10-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:51 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 oktober Fråga 1999/2000:51 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingela Thalén om finansieringen av Försäkringskassornas utvecklingsprogram Under de närmaste åren ska landets Försäkringskassor förses med nya datasystem för att hantera Försäkringskassornas olika ärendeslag. Riksförsäkringsverket RFV

Inlämnad: 1999-10-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)