Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1014 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 3 september Fråga 2009/10:1014 Investering i biogasproduktion för fordonsdrivmedel av Karin Svensson Smith mp till näringsminister Maud Olofsson c Biogas är det bästa av de fordonsdrivmedel som finns och kan i dag ersätta delar av den stora volym bensin och diesel som används i vägtrafiken. Eftersom det trots

Inlämnad: 2010-09-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:996 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 20 augusti Fråga 2009/10:996 Stöd för teknikutveckling i bussbranschen av Karin Svensson Smith mp till näringsminister Maud Olofsson c Att fordonsindustrin i Sverige står inför en kris är de flesta medvetna om. Men hur den ska lösas råder det olika meningar om. I Miljöpartiet vill vi se en större satsning på

Inlämnad: 2010-08-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:992 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 17 augusti Fråga 2009/10:992 Anslag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor av Karin Svensson Smith mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Under de senaste dygnen har det regnat mer i Skåne än vad det brukar göra på en hel månad. Många har redan drabbats av översvämningar och i samband med kraftiga regn

Inlämnad: 2010-08-17 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:915 av Bolund, Per (mp)

den 18 juni Fråga 2009/10:915 Teracoms framtid av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Det helstatliga bolaget Teracom har under den innevarande mandatperioden antagit målsättningen att bli en av Europas största tv-bolag. Under 2009 beslutade Teracoms dotterbolag Boxer därför att köpa finska tv-operatören

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2009/10:456 av Rådberg, Peter (mp)

den 21 maj Interpellation 2009/10:456 Inköp av helikopter med medicinsk utrustning av Peter Rådberg mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Sverige har varit på uppdrag i Afghanistan sedan 2001. Under dessa år har diskussionen varit intensiv med anledning av att vi inte har haft någon helikopter med medicinsk utrustning

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2009/10:367 av Eriksson, Peter (mp)

den 10 maj Interpellation 2009/10:367 Elcertifikat till gammal elproduktion av Peter Eriksson mp till näringsminister Maud Olofsson c Den 5 maj visade Uppdrag granskning i Sveriges Television hur en stor del av elcertifikaten för ny förnybar elproduktion går till redan existerande anläggningar, framför allt vattenkraftverk.

Inlämnad: 2010-05-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elcertifikat till gammal elproduktion

Skriftlig fråga 2009/10:751 av Ehn, Tina (mp)

den 26 april Fråga 2009/10:751 Föroreningen av sjön Ala Lombolo av Tina Ehn mp till näringsminister Maud Olofsson c I början av 1990-talet konstaterades att Ala Lombolo, en sjö strax söder om Kiruna centrum, var kraftigt förorenad av en mängd metaller, bland annat kvicksilver. Utredningarna som följde visade att

Inlämnad: 2010-04-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:731 av Nihlén, Thomas (mp)

den 16 april Fråga 2009/10:731 Stöd till anhörigorganisationer av Thomas Nihlén mp till socialminister Göran Hägglund kd Det har kommit till vår kännedom att det finns oklarheter i hur stöd beviljas till anhörigorganisationer. Socialstyrelsen beviljar organisationer bidrag när det gäller anhörigstöd utifrån vissa

Inlämnad: 2010-04-16 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:618 av Bolund, Per (mp)

den 8 mars Fråga 2009/10:618 Definition av subventioner till kärnkraften av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I proposition 2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi framgår att något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, kan inte påräknasEn

Inlämnad: 2010-03-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:579 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 26 februari Fråga 2009/10:579 Servicen till tågresenärer och tågoperatörer av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Jernhusens vinstkrav bidrar i dag till att verkstäder och järnvägsstationer inte används optimalt, det har inte minst blivit synligt under de senaste veckornas tågkaos. Fördubblade

Inlämnad: 2010-02-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:532 av Pertoft, Mats (mp)

den 17 februari Fråga 2009/10:532 Finansiering av kommunal och regional energistatistik av Mats Pertoft mp till näringsminister Maud Olofsson c Energistatistik är A och O för att kommunerna ska kunna leva upp till lagen om kommunal energiplanering. Enligt lagen ska kommunerna ha en plan för tillförsel, distribution

Inlämnad: 2010-02-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:442 av Bolund, Per (mp)

den 27 januari Fråga 2009/10:442 Vattenfalls investeringar i Polen av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c För närvarande planerar Vattenfall ett antal stora kolkraftverk i Polen. Det handlar om kraftverken Opalenie på 1 600 megawatt, Pulawy på 1 400 megawatt samt Siekierki på 480 megawatt, som planeras

Inlämnad: 2010-01-27 Besvarare: Maud Olofsson ()

Skriftlig fråga 2009/10:431 av Pertoft, Mats (mp)

den 22 januari Fråga 2009/10:431 Blåljus för deltidsbrandmän av Mats Pertoft mp till försvarsminister Sten Tolgfors m I många orter i Sverige finns det deltidsbrandkårer. För dessa deltidsbrandkårer är det av oerhörd betydelse att deras deltidsbrandmän kan ta sig till brandstationen så fort som möjligt när larmet

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Sten Tolgfors ()

Interpellation 2009/10:168 av Bolund, Per (mp)

den 10 december Interpellation 2009/10:168 Utvecklingen för kooperativ vindkraft av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Under det senaste året har utvecklingen för kooperativ vindkraft försämrats dramatiskt. Enligt en undersökning genomförd i sju av Sveriges största vindkraftkooperativ, som tillsammans

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen för kooperativ vindkraft

Interpellation 2009/10:102 av Bolund, Per (mp)

den 12 november Interpellation 2009/10:102 Försäljning av Vattenfalls elnät av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c I TV4-nyheterna den 10 november 2009 framkom att Vattenfall planerar att sälja sitt ledningsnät i Sverige för att finansiera investeringar i brittisk kärnkraft. Vattenfalls elnät täcker

Inlämnad: 2009-11-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2009/10:95 av Bolund, Per (mp)

den 10 november Interpellation 2009/10:95 Vattenfalls planer på utbyggd kol- och kärnkraft av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c I en kartläggning gjord av Dagens Industri framgår det att statliga Vattenfalls planerar att bygga nya kol- och gaskraftverk som kommer att släppa ut över 15 miljoner

Inlämnad: 2009-11-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2009/10:27 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 14 oktober Interpellation 2009/10:27 Åtgärder mot energidrycker av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Maria Larsson kd Energidrycker en hälsofara På senare tid har det blivit allt vanligare att både barn och vuxna dricker energidrycker. De flesta är utan vetskap om vad vissa av dessa innehåller, drickandet

Inlämnad: 2009-10-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot energidrycker

Skriftlig fråga 2009/10:80 av Ehn, Tina (mp)

den 13 oktober Fråga 2009/10:80 Svenska Brukshundklubbens statliga uppdrag av Tina Ehn mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Svenska Brukshundklubben SBK har ett statligt uppdrag att utbilda tjänstehundar för försvarets behov. För detta ändamål får man ca 13 miljoner kronor per år. SBK driver även annan verksamhet

Inlämnad: 2009-10-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:20 av Holm, Ulf (mp)

den 22 september Fråga 2009/10:20 Hbt-personers utsatta position i Litauen av Ulf Holm mp till statsrådet Cecilia Malmström fp Litauens parlament antog den 14 juli 2009 en ändring i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan av offentlig information. Lagändringen innebär att det ska vara förbjudet att till

Inlämnad: 2009-09-22 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:18 av Holm, Ulf (mp)

den 22 september Fråga 2009/10:18 Provborrningar efter naturgas i Skåne av Ulf Holm mp till näringsminister Maud Olofsson c Företaget Shell Exploration and Production AB har sökt tillstånd för att provborra efter naturgas i ett flertal kommuner i sydöstra Skåne. Företaget har fått Bergsstatens tillstånd att genomföra

Inlämnad: 2009-09-22 Besvarare: Maud Olofsson (C)