Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1008 av Johansson, Annie (c)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1008 Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skillingaryds skjutfält i Vaggeryds kommun är ett viktigt övningsfält för Försvarsmakten och inget som jag ifrågasätter. Övningsfältet rymmer ett vackert landskap och ligger

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:982 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 11 augusti Fråga 2009/10:982 Utvärdering av miljöpåverkan efter Natoövningarna i norra Sverige av Eva Selin Lindgren c till försvarsminister Sten Tolgfors m De stora övningarna i norra Sverige har väckt uppmärksamhet på flera håll. Frågorna har bland annat handlat om huruvida övningen påverkat natur och miljö

Inlämnad: 2010-08-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:945 av Danielsson, Staffan (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:945 JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Jag är en varm vän av Sveriges försvar och av det utmärkta stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Liksom även av försvarsmakten, även om dess beslutsgångar ibland är lite svåröverskådliga.

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:943 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:943 Bunge flygfält av Kenneth Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under andra världskriget ansåg Kungliga Flygförvaltningen det vara behov av ett flygfält på norra Gotland. Därför exproprierades ett antal gårdar på det som nu är Bunge flygfält. I samband med den löstes gårdarna

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2009/10:378 av Linander, Johan (c)

den 21 december Fråga 2009/10:378 Lundens ungdomshem av Johan Linander c till statsrådet Maria Larsson kd Statens institutionsstyrelse har planer på att lägga ner Lundens ungdomshem i Lund. Lundens ungdomshem är landets enda avgiftningsklinik för unga drogmissbrukande flickor och har tio platser varav sju är på

Inlämnad: 2009-12-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2002/03:1344 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 2002/03:1344 av Lena Ek c till statsrådet Pär Nuder om myndighetssamverkan beträffande Öland Ölandsbron har sedan den byggdes varit av mycket stor betydelse för det öländska näringslivet. Både de nya och de traditionella näringarna är beroende av regelbundna transporter och när budskapet kom att

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:880 av Qarlsson, Annika (c)

den 7 maj Fråga 2002/03:880 av Annika Qarlsson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om radon i hus I slutet av 50-talet och början av 60-talet bröt svenska staten skiffer i Ranstad för att utvinna uran till kärnkraft och kärnvapen. Det blev restprodukter efter brytningen som maldes sönder och användes vid tillverkning

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:170 av Carlsson, Birgitta (c)

den 6 februari Interpellation 2002/03:170 av Birgitta Carlsson c till näringsminister Leif Pagrotsky om elöverkänslighet Elöverkänslighet är på väg att bli en folksjukdom. Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns i dag över 200 000 drabbade, varav ungefär en tiondel har svåra problem och de blir hela tiden fler. Ändå

Inlämnad: 2003-02-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:186 av Stenmark, Rigmor (c)

den 5 februari Interpellation 2002/03:186 av Rigmor Stenmark c till miljöminister Lena Sommestad om Natura 2000 på Gräsö Öppna landskap med hagmarker och ängar är uppskattade inslag i vår natur. Generationer av bönder har format det öppna landskapet och främjat den biologiska mångfalden. De natur- och kulturhistoriskt

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Natura 2000 på Gräsö

Skriftlig fråga 2002/03:276 av Torstensson, Åsa (c)

den 10 december Fråga 2002/03:276 av Åsa Torstensson c till statsminister Göran Persson om uppdrag i näringslivet för före detta statsråd I samband med att 2002 års val var avklarat och ny regeringsbildning var aktuell så valde dåvarande näringsminister Björn Rosengren att lämna sin ministerpost som näringsminister.

Inlämnad: 2002-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:71 av Bergström, Sven (c)

den 29 november Interpellation 2002/03:71 av Sven Bergström c till miljöminister Lena Sommestad om miljöklassning av bilar Om hela Sverige ska kunna leva och utvecklas behövs väl fungerande kommunikationer. Och i stora delar av landet är bilen det enda fungerande transportmedlet. Samtidigt vet vi att biltrafiken, trots

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:210 av Linander, Johan (c)

den 28 november Fråga 2002/03:210 av Johan Linander c till miljöminister Lena Sommestad om straffen för miljöbrott till havs Oljeutsläpp till havs uppmärksammas alltsomoftast endast vid de stora katastroferna såsom den som nyss skett med fartyget Prestige och dessförinnan olyckan med Erika. Men de mer ofta förekommande

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:75 av Olofsson, Maud (c)

den 1 november Fråga 2002/03:75 av Maud Olofsson c till miljöminister Lena Sommestad om strandskyddsbestämmelserna Strandskyddets generella karaktär får stora effekter på möjligheterna till en positiv utveckling i hela landet. Regler utformade efter områden som är hårt exploaterade slår blint mot områden där något

Inlämnad: 2002-11-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)