Dokument & lagar (53 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2091 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2091 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ibrahim Baylan om skolans stöd till barn med dyslexi Trots att forskningen visar att det finns effektiva metoder för att hjälpa de tusentals barn som lider av dyslexi får många elever ändå inte hjälp. De barn med dyslexi, som inte får erforderligt

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1983 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2004/05:1983 av Cecilia Widegren m till försvarsminister Leni Björklund om samordning av energipolitiken och försvarspolitiken Det går trögt att ställa om den framtida energiförsörjningen så att den blir hållbar. S-regeringen har länge lyft fram omställningen av energisystemen som en prioriterad fråga,

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1773 av Sjösten, Ulf (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1773 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros om kärnkraftsavvecklingen Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad har länge varit nära kopplad till tillgången på billig elkraft, där

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1757 av Lilliehöök, Anna (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1757 av Anna Lilliehöök m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om inlåsta bostadsområden i Stockholm Många bostadsområden i Stockholm har utvecklats på ett mycket positivt sätt när upplåtelseformerna blivit friare i delar av staden som dominerats av hyresrätter. När människor fått köpa

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1730 av Sidén, Anita (m)

den 26 maj Fråga 2004/05:1730 av Anita Sidén m till statsrådet Ibrahim Baylan om arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljöinspektören Annie Runhammar har på bara ett halvår sett 114 fall i skolor över hela landet där lärare blivit misshandlade och trakasserade de allra flesta efter att ha ingripit mot störande elever. Samtidigt

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1718 av Danielsson, Peter (m)

den 25 maj Fråga 2004/05:1718 av Peter Danielsson m till statsrådet Ibrahim Baylan om skolor på entreprenad Det är nu över ett år sedan Sveriges riksdag den 22 april 2004 biföll min motion om att grund- och gymnasieskolor skulle kunna drivas på entreprenad. Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros meddelade fem

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1673 av Danielsson, Peter (m)

den 20 maj Fråga 2004/05:1673 av Peter Danielsson m till statsrådet Ibrahim Baylan om skolstrejk Situationen i många svenska skolor är långt ifrån tillfredsställande. Enligt lärarfacken måste lärarna gå in och lösa akuta svårare konflikter minst en gång per vecka i mer än var tredje svensk skola. Stök och bråk gör

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1591 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 10 maj Fråga 2004/05:1591 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om hanteringen av smältvatten Det har kommit till min kännedom att det pågår diskussioner runtom i kommunerna om var ansvaret för smältvatten ligger. Som konsekvens av smältvatten som fryser till isbark vågar sig äldre och

Inlämnad: 2005-05-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1558 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 2 maj Fråga 2004/05:1558 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om planbestämmelser i Stockholm Planbestämmelserna i Stockholm medför långdragna planeringstider för storstadsområdet kring Stockholm. Vilka initiativ ämnar statsrådet vidta för att genom justeringar i de rådande planbestämmelserna

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1538 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 29 april Fråga 2004/05:1538 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillämpning av hyresbestämmelser Tillgången på bostäder är bristande i Stockholmsregionen. En av orsakerna är att fastighetsägare uppfattar lönsamheten i att bygga och hyra ut lägenheter som osäker beroende på vacklande

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1529 av Sidén, Anita (m)

den 28 april Fråga 2004/05:1529 av Anita Sidén m till statsrådet Ibrahim Baylan om hörselskadade i skolan Det finns ca 10 000 hörselskadade elever i Sveriges skolor. Eleverna har svårt att klara skolan på grund av att de inte får det stöd, som de skulle behöva. Dessa svårigheter påpekar Hörselskadades riksförbund,

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1510 av von Sydow, Henrik (m)

den 27 april Fråga 2004/05:1510 av Henrik von Sydow m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens mellan olika energislag På energimarknaden har många medborgare som konsumenter fått känna av stora kostnadsökningar. Till övervägande del beror dessa på ökade skatter som drivit upp priset och kostnaderna.

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1472 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 april Fråga 2004/05:1472 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om reformerad hyressättning Hyressättningsutredningen redovisade i augusti 2004 sitt betänkande Reformerad hyressättning SOU 2004:91. Därefter har regeringen aviserat att en proposition ska föreläggas riksdagen

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1399 av Tolgfors, Sten (m)

den 12 april Fråga 2004/05:1399 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ibrahim Baylan om läroplanen för grundskolan Skolan lider enligt Skolverket av målträngselMålen i läro- och kursplanerna är för många och för otydligt preciserade. De många målen ses ibland också som direkt oförenliga. Det innebär att lärare och elever

Inlämnad: 2005-04-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2004/05:483 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 21 mars Interpellation 2004/05:483 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrensvillkor avseende byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer.

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1277 av Sidén, Anita (m)

den 18 mars Fråga 2004/05:1277 av Anita Sidén m till statsrådet Ibrahim Baylan om skolornas frånvarorapportering till CSN Centrala studiestödsnämnden CSN har slagit larm om att många skolor i landet inte anmäler elevernas frånvaro i tillräcklig utsträckning. Om frånvaron blir för hög ska CSN enligt sina krav på eleverna

Inlämnad: 2005-03-18 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1244 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 16 mars Fråga 2004/05:1244 av Nils Fredrik Aurelius m till näringsminister Thomas Östros om stabila elpriser När också Barsebäcks andra reaktor nu hotas av förtida avveckling reses frågan om Sveriges elförsörjning på allvar. En rad företag har länge uttryckt en oro för elförsörjningen och vissa har till och med

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1243 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 16 mars Fråga 2004/05:1243 av Nils Fredrik Aurelius m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om besked till Kalmarregionen I ett seminarium nyligen tillsammans med Miljöpartiet har statsrådet givit klara besked om att den av regeringen initierade förtida avvecklingen av kärnkraften ska fortgå. Också på DN Debatt

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:469 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 15 mars Interpellation 2004/05:469 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lokalisering av vindkraftverk i Öresund Vid etablering av vindkraftverk finns många motstående intressen, som till exempel kulturmiljön, naturvården, boendemiljön, fiskens och yrkesfiskets krav. Under den tidsperiod

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering