Dokument & lagar (29 träffar)

Interpellation 2004/05:19 av Lindblad, Göran (m)

den 21 september Interpellation 2004/05:19 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om antidiskrimineringsbyråerna Antidiskrimineringsbyråerna har vuxit upp runtom i landet som en folkrörelse. Successivt har dock antidiskrimineringsbyråerna blivit beroende av statsbidrag beviljade av Integrationsverket. Effekten

Inlämnad: 2004-09-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:142 av Thalén-Finné, Ewa (m)

den 16 november Interpellation 2004/05:142 av Ewa Thalén-Finné m till statsrådet Mona Sahlin om svarthandel Hyresregleringen har skapat en svartmarknad för hyresrätter på flera orter i Sverige. Trots detta har vi inte sett några förslag från regeringen i syfte att minska svarthandeln. Den närmast legendariska inaktiviteten

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:117 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 november Interpellation 2004/05:117 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om hyressättningssystemet I Stockholms innerstad ligger hyrorna under den nivå som människor i allmänhet är beredda att betala. De ligger dessutom ofta under hyresnivåerna i Stockholms förorter. I och med detta tappar

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:469 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 15 mars Interpellation 2004/05:469 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lokalisering av vindkraftverk i Öresund Vid etablering av vindkraftverk finns många motstående intressen, som till exempel kulturmiljön, naturvården, boendemiljön, fiskens och yrkesfiskets krav. Under den tidsperiod

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:483 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 21 mars Interpellation 2004/05:483 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrensvillkor avseende byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer.

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:498 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 3 december Fråga 2004/05:498 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Ulrica Messing om osäkra svenska vägar Var tredje svensk väg döms ut som osäker. Det är resultatet av det säkerhetstest som Motormännens riksförbund har genomfört tillsammans med European Road Assessment Programme. I testet säkerhetsklassas

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:495 av Lindblad, Göran (m)

den 3 december Fråga 2004/05:495 av Göran Lindblad m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om exekutiv försäljning av bostadsrätter Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen, enligt min mening ett större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap,

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:493 av Lindblad, Göran (m)

den 3 december Fråga 2004/05:493 av Göran Lindblad m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering inom bostadsrättsföreningar Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen enligt min mening större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap,

Inlämnad: 2004-12-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:443 av Kjellberg, Bertil (m)

den 25 november Fråga 2004/05:443 av Bertil Kjellberg m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillverkningsindustrins behov av billig elkraft Tillgången på billig elkraft har en avgörande betydelse för svensk tillverkningsindustris konkurrenskraft. Tillverkningsindustrin, såsom skogsindustrin, stålverken och

Inlämnad: 2004-11-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:417 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 november Fråga 2004/05:417 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens målsättning för nybyggnation Regeringen har satt upp ett mål om att 120 000 nya bostäder ska uppföras under innevarande mandatperiod. Om behoven av bostäder i tillväxtregionerna ska tillfredsställas

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:522 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 3 december Fråga 2004/05:522 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bostadspolitiken Den 18 november uttalade statsrådet Sahlin att det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer. Med olika ska vi förstås mena alla. Det kan handla om hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt, ägarlägenheter,

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:572 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 december Fråga 2004/05:572 av Ulf Sjösten m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stängning av svenska kärnkraftverk Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad är nära kopplad till tillgången på billig

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1510 av von Sydow, Henrik (m)

den 27 april Fråga 2004/05:1510 av Henrik von Sydow m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens mellan olika energislag På energimarknaden har många medborgare som konsumenter fått känna av stora kostnadsökningar. Till övervägande del beror dessa på ökade skatter som drivit upp priset och kostnaderna.

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1472 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 april Fråga 2004/05:1472 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om reformerad hyressättning Hyressättningsutredningen redovisade i augusti 2004 sitt betänkande Reformerad hyressättning SOU 2004:91. Därefter har regeringen aviserat att en proposition ska föreläggas riksdagen

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:306 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 10 november Fråga 2004/05:306 av Nils Fredrik Aurelius m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om förtida avveckling av kärnkraft Den förtida avvecklingen av kärnkraften blir en dyr affär både för det svenska näringslivet och för svenska elkonsumenter. Trots att Sverige tvingas importera el från danska kolkraftverk

Inlämnad: 2004-11-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:356 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Fråga 2004/05:356 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kostnader för energideklaration av hus Nyligen överlämnades utredningen om byggnaders energiprestanda. Av utredningen framgår att småhusägare drabbas av utgifter om 3 0004 000 kr för dylik energideklaration.

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1773 av Sjösten, Ulf (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1773 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros om kärnkraftsavvecklingen Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad har länge varit nära kopplad till tillgången på billig elkraft, där

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1757 av Lilliehöök, Anna (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1757 av Anna Lilliehöök m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om inlåsta bostadsområden i Stockholm Många bostadsområden i Stockholm har utvecklats på ett mycket positivt sätt när upplåtelseformerna blivit friare i delar av staden som dominerats av hyresrätter. När människor fått köpa

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1983 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2004/05:1983 av Cecilia Widegren m till försvarsminister Leni Björklund om samordning av energipolitiken och försvarspolitiken Det går trögt att ställa om den framtida energiförsörjningen så att den blir hållbar. S-regeringen har länge lyft fram omställningen av energisystemen som en prioriterad fråga,

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering