Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1983 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2004/05:1983 av Cecilia Widegren m till försvarsminister Leni Björklund om samordning av energipolitiken och försvarspolitiken Det går trögt att ställa om den framtida energiförsörjningen så att den blir hållbar. S-regeringen har länge lyft fram omställningen av energisystemen som en prioriterad fråga,

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1773 av Sjösten, Ulf (m)

den 2 juni Fråga 2004/05:1773 av Ulf Sjösten m till näringsminister Thomas Östros om kärnkraftsavvecklingen Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad har länge varit nära kopplad till tillgången på billig elkraft, där

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1757 av Lilliehöök, Anna (m)

den 1 juni Fråga 2004/05:1757 av Anna Lilliehöök m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om inlåsta bostadsområden i Stockholm Många bostadsområden i Stockholm har utvecklats på ett mycket positivt sätt när upplåtelseformerna blivit friare i delar av staden som dominerats av hyresrätter. När människor fått köpa

Inlämnad: 2005-06-01 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1591 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 10 maj Fråga 2004/05:1591 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om hanteringen av smältvatten Det har kommit till min kännedom att det pågår diskussioner runtom i kommunerna om var ansvaret för smältvatten ligger. Som konsekvens av smältvatten som fryser till isbark vågar sig äldre och

Inlämnad: 2005-05-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1558 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 2 maj Fråga 2004/05:1558 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om planbestämmelser i Stockholm Planbestämmelserna i Stockholm medför långdragna planeringstider för storstadsområdet kring Stockholm. Vilka initiativ ämnar statsrådet vidta för att genom justeringar i de rådande planbestämmelserna

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1538 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 29 april Fråga 2004/05:1538 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillämpning av hyresbestämmelser Tillgången på bostäder är bristande i Stockholmsregionen. En av orsakerna är att fastighetsägare uppfattar lönsamheten i att bygga och hyra ut lägenheter som osäker beroende på vacklande

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1510 av von Sydow, Henrik (m)

den 27 april Fråga 2004/05:1510 av Henrik von Sydow m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens mellan olika energislag På energimarknaden har många medborgare som konsumenter fått känna av stora kostnadsökningar. Till övervägande del beror dessa på ökade skatter som drivit upp priset och kostnaderna.

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1472 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 april Fråga 2004/05:1472 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om reformerad hyressättning Hyressättningsutredningen redovisade i augusti 2004 sitt betänkande Reformerad hyressättning SOU 2004:91. Därefter har regeringen aviserat att en proposition ska föreläggas riksdagen

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:483 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 21 mars Interpellation 2004/05:483 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrensvillkor avseende byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer.

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1244 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 16 mars Fråga 2004/05:1244 av Nils Fredrik Aurelius m till näringsminister Thomas Östros om stabila elpriser När också Barsebäcks andra reaktor nu hotas av förtida avveckling reses frågan om Sveriges elförsörjning på allvar. En rad företag har länge uttryckt en oro för elförsörjningen och vissa har till och med

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1243 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 16 mars Fråga 2004/05:1243 av Nils Fredrik Aurelius m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om besked till Kalmarregionen I ett seminarium nyligen tillsammans med Miljöpartiet har statsrådet givit klara besked om att den av regeringen initierade förtida avvecklingen av kärnkraften ska fortgå. Också på DN Debatt

Inlämnad: 2005-03-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:469 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 15 mars Interpellation 2004/05:469 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lokalisering av vindkraftverk i Öresund Vid etablering av vindkraftverk finns många motstående intressen, som till exempel kulturmiljön, naturvården, boendemiljön, fiskens och yrkesfiskets krav. Under den tidsperiod

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1135 av von Sydow, Henrik (m)

den 3 mars Fråga 2004/05:1135 av Henrik von Sydow m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om säkerhetsavstånd till vindkraftverk Tidningen Barometern rapporterar att ett av de sju vindkraftverken på Utgrunden vid Torsås har drabbats av ett haveri där två vingar, av okänd anledning, har gått sönderHaveriet väcker

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1077 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 februari Fråga 2004/05:1077 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stöd till kommunala bostadsföretag Enligt Fastighetsägarna Sverige strider de svenska kommunernas ekonomiska stöd till deras egna bostadsföretag mot EU:s statsstödsregler. Enligt revisionsföretaget Ernst

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:737 av G Högmark, Anders (m)

den 19 januari Fråga 2004/05:737 av Anders G Högmark m till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av ett mer robust elnät Stormens skador över Sydsverige har orsakat enorma skador på framför allt skog och el- och teleinfrastrukturen. När de akuta skadorna åtgärdas kommer naturligtvis diskussionen åter upp om hur

Inlämnad: 2005-01-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:572 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 december Fråga 2004/05:572 av Ulf Sjösten m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stängning av svenska kärnkraftverk Sverige är starkt beroende av tillverkningsindustrin för tillväxt och utveckling. Sveriges förmåga att konkurrera på en internationell marknad är nära kopplad till tillgången på billig

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:522 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 3 december Fråga 2004/05:522 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bostadspolitiken Den 18 november uttalade statsrådet Sahlin att det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer. Med olika ska vi förstås mena alla. Det kan handla om hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt, ägarlägenheter,

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:498 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 3 december Fråga 2004/05:498 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Ulrica Messing om osäkra svenska vägar Var tredje svensk väg döms ut som osäker. Det är resultatet av det säkerhetstest som Motormännens riksförbund har genomfört tillsammans med European Road Assessment Programme. I testet säkerhetsklassas

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:495 av Lindblad, Göran (m)

den 3 december Fråga 2004/05:495 av Göran Lindblad m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om exekutiv försäljning av bostadsrätter Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen, enligt min mening ett större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap,

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering