Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:512 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 december Fråga 2007/08:512 Svenska vingårdar av Margareta Cederfelt m till statsrådet Maria Larsson kd Det kan tyckas märkligt på våra breddgrader, men det jäser bland svenska vingårdar. Ett ökat tryck i denna jäsprocess har utmynnat i ett stort antal gårdar den senaste tiden. Ännu är detta ett okänt fenomen

Inlämnad: 2007-12-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:76 av Cederfelt, Margareta (m)

den 12 oktober Fråga 2007/08:76 Julsnapsen av Margareta Cederfelt m till statsrådet Maria Larsson kd En krögare eller restaurangägare har tillåtelse att blanda drinkar och groggar till sina gäster. Men att servera egenhändigt kryddat brännvin är förbjudet. Egenhändigt kryddat brännvin betraktas i dag som olaglig

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1563 av Lindblad, Göran (m)

den 16 augusti Fråga 2006/07:1563 Servering av alkohol av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Länsstyrelsens kontrollverksamhet har funnit ett nytt område att kontrollera. Samarbeten mellan krogar och bryggerier som önskar marknadsföra sina egna märken via specialarrangemang ogillas av myndigheten.

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:634 av Lindblad, Göran (m)

den 31 maj Interpellation 2006/07:634 Beredskapslagring av antivirala medel av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Jag har i en skriftlig fråga 2006/07:1090 ställd till statsrådet Maria Larsson frågat vad hon avser att göra för att öka beredskapen inför en eventuell pandemi. Svaret ger vid handen

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapslagring av antivirala medel

Skriftlig fråga 2006/07:1090 av Lindblad, Göran (m)

den 26 april Fråga 2006/07:1090 Antivirala läkemedel av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Sedan några år tillbaka har frågan om riskerna förknippade med en pandemi diskuterats intensivt. Den förra regeringen initierade en process för att säkerställa tillräcklig tillgång till vaccin i händelse av

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:549 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:549 Värdig äldreomsorg av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen har reagerat kraftfullt på de larmrapporter som har publicerats om vanvård inom äldreomsorgen. Ökade ekonomiska resurser om 1,35 miljarder kronor har tillskjutits, vilket är mycket bra.

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:548 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:548 Hörapparat på lika villkor av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Enligt svensk lagstiftning ska hälso- och sjukvården erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller hjälpmedel faller dessa ofta mellan stolarna och det råder stora prisskillnader

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2004/05:495 av Lindblad, Göran (m)

den 3 december Fråga 2004/05:495 av Göran Lindblad m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om exekutiv försäljning av bostadsrätter Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen, enligt min mening ett större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap,

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:493 av Lindblad, Göran (m)

den 3 december Fråga 2004/05:493 av Göran Lindblad m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering inom bostadsrättsföreningar Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen enligt min mening större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap,

Inlämnad: 2004-12-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:19 av Lindblad, Göran (m)

den 21 september Interpellation 2004/05:19 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om antidiskrimineringsbyråerna Antidiskrimineringsbyråerna har vuxit upp runtom i landet som en folkrörelse. Successivt har dock antidiskrimineringsbyråerna blivit beroende av statsbidrag beviljade av Integrationsverket. Effekten

Inlämnad: 2004-09-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:375 av Lindblad, Göran (m)

den 16 april Interpellation 2001/02:375 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om särbehandling på arbetsmarknaden Den svenska integrationspolitiken står i dag inför mycket stora utmaningar. De som av olika anledningar sökt sig till vårt land för att skapa sig en bättre tillvaro möts i dag av många hinder,

Inlämnad: 2002-04-16 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:270 av Lindblad, Göran (m)

den 20 februari Interpellation 2001/02:270 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitiken Integrationsverket presenterade nyligen sin årsrapport för 2001, och det är en nedslående läsning. Rapporten är en lång lista på misslyckanden, misslyckanden som länge varit mer eller mindre kända. Det

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:319 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 november Fråga 2001/02:319 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Britta Lejon om information på flera språk Svenska myndigheter har ansvar för att informera så att alla i Sverige kan förstå informationen. Men det finns många bosatta i Sverige som inte förstår svenska, bl.a. nyanlända invandrare. Av 78 verk

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:160 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 november Fråga 2001/02:160 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingela Thalén om sjukskrivningar Antalet långtidssjukskrivningar ökar lavinartat. Under årets första åtta månader har långtidssjukskrivningarna kostat 24 miljarder kronor, dvs. 370 miljoner kronor mer än vad Riksförsäkringsverket räknat med.

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1605 av Lindblad, Göran (m)

den 21 augusti Fråga 2000/01:1605 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om bidrag till organisationer Staten betalar stenkastaredet är rubriken på en artikel i Expressen den 18 augusti. Av artikeln framgår att Integrationsverket betalat ut 230 000 kr i år till Nätverket mot rasism. I Nätverket mot rasism

Inlämnad: 2001-08-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:179 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 december Interpellation 2000/01:179 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om negativ föreningsrätt Europarådet har vädjat till den svenska regeringen att stärka skyddet för den negativa föreningsrätten. Skyddet för den positiva föreningsrätten är klart uttalat i Sverige. 1994 ratificerade

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:358 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 december Fråga 2000/01:358 av Margareta Cederfelt m till jordbruksminister Margareta Winberg om bättre arbetsmiljö och sänkt sjukfrekvens Riksskatteverket visar i en studie att när män och kvinnor får samma diagnos bedöms mäns skador oftare som arbetsskada än kvinnors skador. Sedan tidigare är det känt att män

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:63 av Lindblad, Göran (m)

den 24 oktober Interpellation 2000/01:63 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om positiv diskriminering Mona Sahlin vill framstå som en politiker som vill väl och har nu framfört att positiv diskriminering som metod införs för att komma till rätta med de nyanlända svenskarnas utanförskap på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2000-10-24 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:51 av Cederfelt, Margareta (m)

den 19 oktober Interpellation 2000/01:51 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om negativ föreningsrätt Europarådet har vädjat till den svenska regeringen att stärka skyddet för den negativa föreningsrätten. Skyddet för den positiva föreningsrätten är klart uttalat i Sverige. 1994 ratificerade

Inlämnad: 2000-10-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:879 av Lindblad, Göran (m)

den 2 maj Fråga 1999/2000:879 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om konkurrenssituationen för publikationer om gästhamnar Det händer att driftiga entreprenörer uppmärksammar en marknad och startar ett företag. Ett råd på vägen för dessa entreprenörer kan då vara att inte ge sig in i en bransch där det

Inlämnad: 2000-05-02 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)