Dokument & lagar (167 träffar)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:188 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål om att som land minska sina

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:187 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:660 Vägunderhållet och Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:659 Vägunderhållet och nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för varje

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:408 Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S I början av december interpellerade jag infrastrukturminister Anna Johansson med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om alkobommar i landets hamnar. Statsrådet sa då att regeringen

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:406 Alkobommar i svenska hamnar av Erik Andersson M till Statsrådet Anna Johansson S Den 16 mars 2015 skrev infrastrukturministern under en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Alkobommarna är här för att stannaI artikeln skriver statsrådet och Karin Svensson Smith MP att den försöksverksamhet

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:558 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2015/16:558 Id-kontrollernas effekter för Skåne av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan id-kontrollerna vid svenska gränsövergångar infördes har antalet resande med tåg över Öresundsbron minskat, och det är framför allt arbetspendlare som väljer andra alternativ. Danska DSB och Skånetrafiken

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:558 av Boriana Åberg (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Id-kontrollernas effekter för Skåne

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:529 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:504 Åtgärder för fler elbilar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med den ambitionen måste utsläppen från transportsektorn krympa. Tack vare kärn- och vattenkraften är den

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:504 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för fler elbilar

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:502 Bärgning av bussar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I dag är det inte tillåtet att bärga eller bogsera ett ekipage som är längre än 25,5 meter utan polisens särskilda dispens. Utfärdandet av en sådan dispens kräver dock att polisen finns på plats när bärgningen genomförs. I

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bärgning av bussar

Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:459 Lastbilar som väger 90 ton av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Diskussionen om maxvikten på lastbilar har varit omfattande, och statsrådet som ansvarar för frågorna har på Transportforum i Linköping aviserat att möjligheter att köra lastbil om 74 ton är på väg att bli verklighet,

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lastbilar som väger 90 ton

Interpellation 2015/16:452 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:452 Hållbara städer och hållbara transporter av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Johansson S När alliansregeringen tillträdde 2006 hade Sverige en av Europas absolut äldsta och mest bränsletörstiga bilparker. Två mandatperioder senare och tack vare effektiva styrmedel såsom miljöbilspremie,

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:452 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hållbara städer och hållbara transporter

Interpellation 2015/16:449 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2015/16:449 Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Sverigeförhandlingen pågår sedan ungefär 1,5 år. Särskilda utredare har i uppdrag att utreda möjligheter att investera i höghastighetståg och satsningar i kollektivtrafik i bland annat Göteborg.

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:449 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg

Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:645 Samordnade system i kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En av de viktigaste delarna i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige är att fler måste resa kollektivt. En förutsättning för det är att det upplevs som smidigt, prisvärt och effektivt

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:654 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:653 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:263 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att lyfta fram geologiämnet i såväl grundskolan som gymnasiet.

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

Interpellation 2015/16:503 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:503 Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Klimatet i norra Sverige gör snöskotern till ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel under stora delar av året. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska förarbeviset inte är

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:503 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:501 Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfartsverket ansvarar för statens räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddning. Dessa moderna, nyinköpta helikoptrar utgår från bland annat Umeå, Ronneby och Göteborg. Helikoptrarnas goda förmåga gör

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar