Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2005/06:25 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 4 oktober Interpellation 2005/06:25 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Ändring av 28 i jaktförordningen Efter flera tidigare utställda och brutna löften är enligt uppgift en ändring av 28 i jaktförordningen nu på gång. Det är bra. Vad som kommit mig till del kommer den

Inlämnad: 2005-09-30 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2005/06:155 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 6 december Interpellation 2005/06:155 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Besiktning av viltkött från den 1 januari 2006 För att få saluföra viltkött har vi i Sverige haft ett regelverk som innebär att djurkroppen ska besiktigas av veterinär. Detta har kunnat ske genom

Inlämnad: 2005-12-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2005/06:180 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 22 december Interpellation 2005/06:180 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Rovdjurspolitiken När det gäller de svenska rovdjursstammarna har riksdagen beslutat om antalsmässiga etappmål. Jag vill understryka att vi moderater står bakom att vi ska ha frilevande rovdjurstammar.

Inlämnad: 2005-12-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2005/06:430 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 19 maj Interpellation 2005/06:430 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Ansvaret för rovdjuren Rapporter runtom i landet ger tydliga signaler på att rovdjurspolitiken inte fungerar. Vi måste lyssna till de människor som är utsatta för hot som rovdjurens existens innebär och

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ansvaret för rovdjuren

Interpellation 2004/05:3 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 15 september Interpellation 2004/05:3 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EU-stöd EU-kommissionen har öppnat för att stöd till jordbruket ska kunna betalas ut redan under hösten. Anledningen är att såväl lönsamhet som likviditet bedöms vara ansträngd i det europeiska jordbruket.

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:113 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 14 november Interpellation 2003/04:113 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om rovdjursfrågan Tre av de stora rovdjursarterna är under kraftig tillväxt i landet. Björnstammen är betydligt större än vad tidigare forskningsrapporter redovisat. Samma förhållande har varit för handen

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:419 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 21 november Fråga 2005/06:419 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Hotet mot den småskaliga hjortuppfödningen De nya EU-reglerna för livsmedelshygien 852-854/2004 hotar att från årsskiftet i praktiken slå omkull huvuddelen av en hel näring hjortuppfödningen. Än i dag har

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:963 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 8 februari Fråga 2005/06:963 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Avlysningsjakt på varg Ägare till tamdjur måste få skydda sina djur mot rovdjursangrepp även utanför hägn och innan ett angrepp har startat, men så är det inte i dag och så blir det inte heller med den ändrade

Inlämnad: 2006-02-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:268 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 4 november Fråga 2004/05:268 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om villkor för att kunna erhålla EU-stöd Regler håller nu på att bestämmas på nationell nivå som villkor för att erhålla EU-stöd för betesmarker. Det är väsentligt ur konkurrenssynpunkt att dessa regler inte kommer

Inlämnad: 2004-11-04 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:205 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 22 oktober Fråga 2004/05:205 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om översyn av jaktförordningen Bristen på tydliga möjligheter att som tamdjursägare kunna få ingripa vid rovdjursangrepp har varit en källa till irritation under lång tid. Människors krav på en förändring har framförts

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2085 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 4 augusti Fråga 2004/05:2085 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svensk livsmedelsproduktions konkurrensförutsättningar För närvarande är man inom Europeiska unionen i färd med att komma överens om direktiv för kycklingar avsedda för köttproduktion. Det är bra att det inom

Inlämnad: 2005-08-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2077 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 2 augusti Fråga 2004/05:2077 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvenser av för sent inkomna ansökningshandlingar Vid ansökan om tilldelning från den nationella reserven skulle ansökan vara inne hos Jordbruksverket senast den 15 februari i år. I det fall den inte inkommit

Inlämnad: 2005-08-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1750 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 31 maj Fråga 2004/05:1750 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges sockerbetsodlare Den sockerreform som EU ska genomföra kommer att få stora konsekvenser för Sveriges sockerbetsodlare. Intäkterna kommer att minska avsevärt för de jordbrukare som i dag odlar sockerbetor.

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1186 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 9 mars Fråga 2004/05:1186 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Jägareförbundets finansiering 2005 För oss moderater som engagerar oss i jaktfrågor framstår regeringens politik på detta område som något mystisk. Ett antal frågor väntar sedan länge på att avgöras, men få konkreta

Inlämnad: 2005-03-09 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1431 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 18 april Fråga 2004/05:1431 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om 28 jaktförordningen och 7 jaktlagen Jordbruksministern ställde i höstas ut ett löfte till mig att före årsskiftet 2004 återkomma med ändringar av 28 i jaktförordningen och 7 i jaktlagen och dithörande frågeställningar

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1445 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 20 juli Fråga 2003/04:1445 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utbetalning till Sveriges mjölkbönder I den under året beslutade förändringen av GJP den gemensamma jordbrukspolitiken ingick att mjölkleverantörerna skulle kompenseras för sänkta interversionspriser på smör och

Inlämnad: 2004-07-20 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1610 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 9 september Fråga 2003/04:1610 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om åtgärder för att minska antalet salmonellafall i Sverige Mellan åren 2002 och 2003 har antalet utbrott av salmonella på grund av svensksåld mat ökat med fem procent. Av de 3 800 svenskar som insjuknat under

Inlämnad: 2004-09-09 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)