Dokument & lagar (95 träffar)

Interpellation 2004/05:495 av Widegren, Cecilia (m)

den 24 mars Interpellation 2004/05:495 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om djurskyddstillsyn i samband med tävling med djur De fyra allianspartierna i borgerligheten, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, har vid upprepade tillfällen uppmanat den socialdemokratiska

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:3 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 15 september Interpellation 2004/05:3 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EU-stöd EU-kommissionen har öppnat för att stöd till jordbruket ska kunna betalas ut redan under hösten. Anledningen är att såväl lönsamhet som likviditet bedöms vara ansträngd i det europeiska jordbruket.

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:32 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 september Interpellation 2004/05:32 av Ulf Sjösten m till finansminister Bosse Ringholm om utbetalning av EU-stöd 2004 Enligt uppgift kommer utbetalning av EU-stöd till landets lantbrukare för 2004 att senareläggas för utbetalning till första delen av 2005. Slutet av ett kalenderår är en utgiftstyngd period

Inlämnad: 2004-09-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:41 av Sjösten, Ulf (m)

den 28 september Interpellation 2004/05:41 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om nya droger Nyligen rapporterade Borås Tidning om att Boråspolisen kunde bli tvungen att återlämna ett större beslag av en drog som inte är narkotikaklassad. Många uttryckte upprördhet och frustration inför det orimliga att

Inlämnad: 2004-09-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:576 av Sjösten, Ulf (m)

den 9 maj Interpellation 2004/05:576 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om drogklassificering av nya substanser GHB är ett stort och framför allt ett västsvenskt problem. Under förra året stod polisen i Västra Götaland för 93 av den svenska polisens GHB-beslag. Ett annat problem med dessa så kallade

Inlämnad: 2005-05-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:575 av Magnusson, Cecilia (m)

den 9 maj Interpellation 2004/05:575 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om nya droger i narkotikalagstiftningen Missbruket av GHB och de andra så kallade bokstavsdrogerna är ett stort problem i Göteborg och Västsverige. Enligt läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Göteborg den ort

Inlämnad: 2005-05-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:549 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 25 april Interpellation 2004/05:549 av Catharina Elmsäter-Svärd m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om rävbandmask I Sverige, Norge och Finland har vi länge haft en särställning när det gäller smittsamma djursjukdomar. Vi har varit skyddade på grund av vårt geografiska läge och vi har utnyttjat detta

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:677 av Hammarbergh, Krister (m)

den 24 maj Interpellation 2004/05:677 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om EMV-varor inom dagligvaruhandeln Under senare tid har det pågått en diskussion om så kallade EMV-varor inom dagligvaruhandeln. EMV-varor är inte begränsade till dagligvaruhandeln, utan existerar på fler varumarknader,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:675 av Hammarbergh, Krister (m)

den 24 maj Interpellation 2004/05:675 av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om småviltsjakt i fjällvärlden År 1993 togs beslut om att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen i Västerbotten och Norrbotten samt på renbetesfjällen i Jämtlands län för småviltsjakt. Beslutet innebär att

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:399 av Ekendahl, Maud (m)

den 17 februari Interpellation 2004/05:399 av Maud Ekendahl m till statsrådet Morgan Johansson om hivsmitta Spridningen och effekterna av bland annat hiv påverkar hela vårt samhälle. Vissa länder har drabbats betydligt värre än andra inom västvärlden, inte minst inom tredje världen och i de före detta östblocksländerna.

Inlämnad: 2005-02-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2004/05:248 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 9 december Interpellation 2004/05:248 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Morgan Johansson om risken för hiv/aids-epidemi i länderna runt Östersjön Ett av de stora hoten mot människors hälsa är aids. Spridningen och effekterna av hiv/aids påverkar hela vårt samhälle. Vissa länder har drabbats betydligt

Inlämnad: 2004-12-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:490 av Widegren, Cecilia (m)

den 1 december Fråga 2004/05:490 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om oberoende utredning av veterinärernas verksamhet Sveriges riksdag tillkännagav i maj 2003, med anledning av riksdagsrevisorernas förslag angående villkoren för veterinära verksamheter, att man delar revisorernas uppfattning

Inlämnad: 2004-12-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:488 av Widegren, Cecilia (m)

den 1 december Fråga 2004/05:488 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om sunda kostnader för tävlingsveterinärer Under riksdagsåret 2000/01 tillkännagav Sveriges riksdag för regeringen att man bör se över 33 djurskyddsförordningen och tillämpningen av denna paragraf med syfte att förenkla

Inlämnad: 2004-12-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:395 av Widegren, Cecilia (m)

den 19 november Fråga 2004/05:395 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svensk pälsnäring I en tidigare fråga till jordbruksministern undrade jag vad ministern avser att göra för att förhindra att de nya föreskrifterna avseende fortsatt svensk pälsnäring börjar gälla innan riksdagen och

Inlämnad: 2004-11-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:516 av Sjösten, Ulf (m)

den 3 december Fråga 2004/05:516 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om nya droger Droger som inte är narkotikaklassade är ett allt större samhällsproblem. Alltfler använder derivat av gamla kända droger eller medel som i grunden har ett helt annat användningsområde. BD butandiol och GBL är inte förbjudna,

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:553 av Sidén, Anita (m)

den 8 december Fråga 2004/05:553 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson om rekordartad ökning av klamydia Enligt Smittskyddsinstitutet ökar könssjukdomen klamydia rekordartat. Till och med november i år rapporterades 28 970 fall vilket är en ökning med 20 jämfört med samma period föregående år. Helårsökningen

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:573 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 december Fråga 2004/05:573 av Ulf Sjösten m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utbetalning av EU-stöd 2004 Utbetalningen av EU-stöd till Sveriges lantbrukare för 2004 senareläggs till första delen av 2005. Detta beslut av regeringen innebär en avsevärd belastning för landets jordbrukare. Slutet av

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:231 av Sidén, Anita (m)

den 28 oktober Fråga 2004/05:231 av Anita Sidén m till statsrådet Morgan Johansson om självmord i unga år Antalet självmord bland barn och ungdomar har ökat under 2000-talet. Siffrorna över dödsorsaker visar att 108 personer under 24 års ålder tog livet av sig under år 2002, en ökning med 26 personer jämfört med året

Inlämnad: 2004-10-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:268 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 4 november Fråga 2004/05:268 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om villkor för att kunna erhålla EU-stöd Regler håller nu på att bestämmas på nationell nivå som villkor för att erhålla EU-stöd för betesmarker. Det är väsentligt ur konkurrenssynpunkt att dessa regler inte kommer

Inlämnad: 2004-11-04 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:205 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 22 oktober Fråga 2004/05:205 av Bengt-Anders Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om översyn av jaktförordningen Bristen på tydliga möjligheter att som tamdjursägare kunna få ingripa vid rovdjursangrepp har varit en källa till irritation under lång tid. Människors krav på en förändring har framförts

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)