Dokument & lagar (20 träffar)

Interpellation 2001/02:255 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:255 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om Muskövarvet Muskövarvets framtid är under utredning. I debatten förekommer det enligt uppgift ett förslag om att flytta hela eller delar av den militära verksamheten vid Berga till Muskö. Eftersom ett

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:246 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 februari Interpellation 2001/02:246 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om ominriktning av försvaret Då vi moderatpolitiker i debatten kallat försvarets omvandling/reformering för exempelvis en okontrollerad förstörelseprocess så har detta självklart, av våra politiska motståndare, viftats

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:347 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 april Interpellation 2001/02:347 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om beredskapen vid oljekatastrofer i Östersjön Enligt proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap anser regeringen att beredskapen är godtagbar mot olyckor vid transport av farligt gods och

Inlämnad: 2002-04-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:129 av Eriksson, Ingvar (m)

den 5 december Interpellation 2001/02:129 av Ingvar Eriksson m till försvarsminister Björn von Sydow om Krigsflygskolans placering När riksdagen beslutade om att lägga ned Europas modernaste flygflottilj F 10 i Ängelholm, gjordes fortfarande stora investeringar där, för att säkerställa flygvapnets ombeväpning till

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:211 av Landerholm, Henrik (m)

den 28 januari Interpellation 2001/02:211 av Henrik Landerholm m till försvarsminister Björn von Sydow om tillämpningen av anslagsförordningen I proposition 1998/99:1 skriver regeringen under 1998 pågått en beredning av konsekvenserna av övergången till full tillämpning av anslagsförordningen. Regeringen en samlad

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: tillämpningen av anslagsförordningen

Interpellation 2001/02:344 av Karlsson, Ola (m)

den 2 april Interpellation 2001/02:344 av Ola Karlsson m till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av försvarsmatriel Försvaret står mitt i en stor omställning som bl.a. innebär en kraftig minskning av antalet förband och soldater. Med färre förband behövs mindre materiel varför stora mängder nu ska försäljas

Inlämnad: 2002-04-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:492 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 7 januari Fråga 2001/02:492 av Jan-Evert Rådhström m till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av försvarsmateriel Försvarsministern svarade den 21 november 2001 på en fråga om försäljning av militär materiel. I svaret påpekade försvarsministern att Försvarsmakten upphandlat försäljningstjänster av Försvarets

Inlämnad: 2002-01-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:556 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:556 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets numerär Jag har tidigare frågat angående hemvärnets numerär och även uttryckt mina farhågor att det i fortsättningen kan bli svårigheter att rekrytera detta bl.a. efter det totalstopp som funnits andra halvåret

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:488 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 7 januari Fråga 2001/02:488 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om flytten av Swedint Stora ekonomiska underskott redovisas för Försvarsmakten 2001, liksom året före, 2000. Inför 2002 har nu dessutom order kommit att besparingar ska göras på ca 900 miljoner kronor. Stor oro finns förstås

Inlämnad: 2002-01-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:478 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:478 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärmets verksamhet Inför det andra halvåret 2001 kom ordern till hemvärnet i landet: Inga övningar på grund av dålig ekonomi i försvaret. Det var ett svårt slag för hemvärnet som, redan innan stoppet, ansåg att man hamnat

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:578 av Ekendahl, Maud (m)

den 23 januari Fråga 2001/02:578 av Maud Ekendahl m till försvarsminister Björn von Sydow om exportstöd Avvecklingen av F 10:s verksamhet kommer att ske enligt planerna under senare delen av innevarande år. Avtalet mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten upphör att gälla från den 1 januari 2003. F 10 har lång

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:566 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 januari Fråga 2001/02:566 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om användningen av skattemedel Som politiker, oavsett om det är på kommunnivå, landstingsnivå eller på riksdagsnivå, har jag som ledstjärna att skattebetalarnas pengar ska användas på ett vettigt och effektivt sätt. Jag reagerade

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:565 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 januari Fråga 2001/02:565 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om direktiv till nya planeringsmyndigheten Den 1 juli 2002 inrättas den nya planeringsmyndigheten. Men oklarheter tycks finnas för planering och uppläggning av arbetet, trots att så kort tid återstår, innan den nya myndigheten

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:564 av Gunnarson, Rolf (m)

den 22 januari Fråga 2001/02:564 av Rolf Gunnarson m till försvarsminister Björn von Sydow om frivilligrörelsen Alla talar om värdet av frivilligrörelsen. Men som någon sa i en intern-TV-intervju som visades för deltagarna på försvarskonferensen i Sälen: Alla talar om vikten av frivilligrörelsen, men ingen visar något

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:326 av Graf, Carl Fredrik (m)

den 30 november Fråga 2001/02:326 av Carl Fredrik Graf m till försvarsminister Björn von Sydow om materieltillförsel till hemvärnet Det råder i dag en stor oro inom hemvärnet av flera skäl. En orsak till det är att många inom hemvärnet känner att regeringen och militärledningen inte anser att hemvärnet är prioriterade,

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1196 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1196 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Försvarsutskottet riktar i sitt betänkande angående samhällets räddningstjänst och sotningsväsende m.m. ovanligt allvarlig kritik mot regeringen för att denna inte har lagt fram förslag om att avveckla

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1052 av Fridén, Lennart (m)

den 15 april Fråga 2001/02:1052 av Lennart Fridén m till försvarsminister Björn von Sydow om kompetensförlusten inom försvaret Vi kan nu se en del av effekterna av det senaste försvarsbeslutet. Dessvärre är de oroväckande. Unga officerare med för andra marknader attraktiv kompetens lämnar försvaret i en omfattning

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:712 av Hansson, Roy (m)

den 11 februari Fråga 2001/02:712 av Roy Hansson m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Sotningsmonopolet har varit föremål för ett antal utredningar, som kommit fram till att sotningsmonopolet ska upphöra. Regeringen har ännu inte, trots att det gått ett antal år sedan den senaste utredningen,

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:110 av Järrel, Henrik S (m)

den 26 oktober Fråga 2001/02:110 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarets helikopteraffär Regeringen har ganska nyligen beslutat att Försvarsmakten får anskaffa 18 stycken medeltunga helikoptrar av typen NH 90 från det europeiska konsortiet NH Industries till en total kostnad om ca 6

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:162 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 november Fråga 2001/02:162 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om inköp av ett begagnat fartyg Uppgifter visar att försvaret lagt ned 52 miljoner kronor på ett skrotfärdigt fartyg. Det är tidningen Värnplikts-Nytt som skriver om hur försvaret i slutet på 1999 köpte det begagnade fartyget

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)