Dokument & lagar (170 träffar)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:663 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2015/16:663 Statsbidrag till studieförbund av Eva Lohman M till Statsrådet Aida Hadzialic S Folkbildningsrådets styrelse beslutade i december 2015 om ett nytt system för fördelning av statsbidrag till studieförbund. De viktigaste förändringarna som man lyfter fram handlar bland annat om tydligare koppling

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:663 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:429 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2015/16:429 Effekterna av att ta bort kömiljarden av Lotta Olsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen har i sin budget tagit bort den så kallade kömiljarden i sjukvården och ersatt den med en så kallad professionsmiljard. Kömiljarden var en viktig reform som alliansregeringen införde för att

Inlämnad: 2016-02-24 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:429 av Lotta Olsson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av att ta bort kömiljarden

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:529 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:233 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:233 Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare av Lotta Finstorp M till Statsrådet Aida Hadzialic S Tidig kontakt mellan skola och näringsliv är extra viktigt på orter med få arbetsgivare. Att minska avståndet mellan utbildning och arbete är därmed särskilt angeläget i Sveriges bruksorter.

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:233 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:263 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att lyfta fram geologiämnet i såväl grundskolan som gymnasiet.

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

Interpellation 2015/16:533 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2015/16:533 Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet av Lotta Olsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Indelningskommittén har nu kommit med sitt förslag till nya storregioner. Med kommitténs förslag till ny indelning av landet, och därmed också av sjukvårdsregionerna, försvinner

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:533 av Lotta Olsson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet

Interpellation 2015/16:393 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:393 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Statsrådet Gabriel Wikström S Runt om i landet finns det ett stort antal bryggerier, destillerier och vingårdar som producerar olika typer av alkoholhaltiga drycker. Dessa producenter skapar nya arbetstillfällen, speciellt på landsbygden, som så väl

Inlämnad: 2016-02-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:393 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Interpellation 2015/16:370 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:370 Systembolagets upphandling av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S Landsbygdens entreprenörer behöver alla möjligheter för att kunna växa. Detta kräver ett gott företagsklimat och en positiv inställning till företagande från statens sida. Sedan ett antal år tillbaka blir produktion

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:370 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Systembolagets upphandling

Interpellation 2015/16:365 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:365 Gårdsförsäljning av Edward Riedl M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den svenska landsbygden behöver alla möjligheter för att kunna växa. Detta kräver ett gott företagsklimat och minskad statlig intervention. Sedan ett antal år tillbaka blir produktion av öl, vin och cider allt vanligare i

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:365 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

Interpellation 2015/16:345 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:345 Vård och behandling för dem som har psoriasis av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nyligen skrev jag en skriftlig fråga till statsrådet om vad statsrådet avser att göra för att förbättra villkoren för och behandlingen av dem som lider av psoriasis. Svaret jag fick var bland

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:345 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vård och behandling för dem som har psoriasis

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2015/16:704 Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar av Jessika Roswall M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler människor gör olika typer av kroppsbehandlingar och marknaden förutsägs växa ytterligare. I medier har det rapporterats om ingrepp eller behandlingar som har misslyckats, och det medför

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Interpellation 2015/16:301 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2015/16:301 Vaccinationsprogrammet av Sotiris Delis M till Statsrådet Gabriel Wikström S Vaccinationer fungerar. De räddar liv och minskar lidande. I dag råder det, enligt en rapport som riksdagens utredningstjänst RUT tagit fram på vårt uppdrag, brist på vissa vacciner som ingår i det allmänna vaccinprogrammet

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:301 av Sotiris Delis (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vaccinationsprogrammet

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:299 Brister i valideringen av vårdyrken av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I dag är det Socialstyrelsen som ansvarar för valideringen av hälso- och sjukvårdsyrken. Många nyanlända liksom svenskar med utländska examina vittnar om oacceptabelt långa handläggningstider.

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i valideringen av vårdyrken

Interpellation 2015/16:633 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:633 Otillåtna substanser i kosttillskott av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Dopinglaboratoriet i Köln i Tyskland undersökte för ett antal år sen 634 kosttillskott, och det visade sig att ca 15 procent av dessa innehöll dopningsklassade substanser. Studien är känd sedan tidigare,

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:633 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otillåtna substanser i kosttillskott

Interpellation 2015/16:596 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:596 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:596 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samverkan för bästa skola

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:610 Utökad matematikundervisning av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten för svenska

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökad matematikundervisning

Interpellation 2015/16:613 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:613 Utökad undervisningstid i den svenska skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:613 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökad undervisningstid i den svenska skolan

Interpellation 2015/16:597 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:597 Digitala verktyg till nyanlända elever av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den stora mängd nyanlända elever som nu förväntas komma till Sverige innebär stora utmaningar för de skolor som tar emot dessa elever. I vissa skolor är så många som 30 procent av eleverna

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:597 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Digitala verktyg till nyanlända elever

Interpellation 2015/16:109 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:109 Antalet inställda lektioner på gymnasiet av Michael Svensson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Ett av problemen i dagens gymnasieskola är antalet inställda lektioner och de oplanerade håltimmar för eleverna som därmed uppstår. I Kristianstad anmälde en elev förra våren sin gymnasieskola till

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Interpellation 2015/16:109 av Michael Svensson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet inställda lektioner på gymnasiet