Dokument & lagar (143 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:415 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2015/16:415 Elevhälsogaranti av Tina Ghasemi M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De flesta barn i Sverige mår bra det får vi aldrig glömma. Men det finns de barn som växer upp med blåmärken, inte bara på kroppen utan i själen. Mörkertalet av barn som lider av ångest, depression och självskadebeteende är

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:415 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:378 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:378 Ordning och reda i skönhetsbranschen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Skönhetsingreppen blir fler. Över 14 000 företag säljer olika typer av behandlingar. Det är i dag rena vilda västern för vem, hur och om skönhetsingrepp får göras. Därför uppstår mängder av vårdskador som kommer

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:378 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:528 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:528 Stor press på mödrahälsovården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Situationen inom vården är pressad, och delar av välfärden fungerar inte. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har varnat för risker för liv och hälsa, begynnande undanträngningseffekter samt samhällets

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:528 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:849 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:849 Kvinnor i psykiatrisk vård av Betty Malmberg M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nyligen sändes radioprogrammet Kaliber i vilket man tog upp situationen med sexuella övergrepp på unga kvinnor som behandlas inom psykiatrin. Oacceptabla förhållanden hade påvisats där kvinnor lämnades ensamma med män

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:849 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1135 av Amir Adan (M)

Fråga 2015/16:1135 Privatekonomi i skolan av Amir Adan M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Tidigare i år meddelade Finansinspektionen att våra unga invånares kunskaper i privatekonomi är oroväckande låga. Bland unga i åldrarna 1824 år som ännu inte har flyttat hemifrån upplevde så få som 27 procent att de visste

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1135 av Amir Adan (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1143 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1143 Ny nationell cancerstrategi av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S I Cancerfondens årsrapport för 2016 finns aktuell sammanställning av situationen inom cancervården. Den visar på många konkreta utmaningar. En avgörande utmaning handlar om långa väntetider och om de oacceptabla regionala

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1143 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1139 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1139 Hallands framtid av Jenny Petersson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Kommittén som av regeringen fått i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som de kallar det, berör

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1139 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1148 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2015/16:1148 Skolsystemets förutsättningar att möta flyktingkrisen av Erik Ottoson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det har till Sverige kommit ett stort antal människor flyende från oroliga delar av världen, varav många är barn som har behov av och rätt till en utbildning. Det svenska utbildningssystemet

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1148 av Erik Ottoson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1108 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1108 Lång väntan på organ av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S I september förra året lade utredningen om donations- och transplantationsfrågor fram sitt betänkande Organdonation en livsviktig verksamhet SOU 2015:84Den 15 mars i år gick remisstiden ut för att avlämna synpunkter på de

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1108 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1129 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:1129 Dyslexi, hjälpmedel och nationella prov av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För elever med läs- och skrivsvårigheter är de nationella proven i årskurserna 3 och 6 särskilt påfrestande. Skolverket anser nämligen att elever i de årskurserna inte ska få använda sina ordinarie

Inlämnad: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1129 av Betty Malmberg (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1047 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1047 Effektiviserade vårdkedjor för utskrivningsklara patienter av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Vårdens effektivitet är en viktig del för att kunna åstadkomma hälso- och sjukvård av hög kvalitet och effektivitet i rätt tid till alla patienter. Då är det viktig att utskrivningsklara

Inlämnad: 2016-03-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1047 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1043 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2015/16:1043 Asylsökandes akuttandvård av Mikael Cederbratt M till Statsrådet Gabriel Wikström S Antalet asylsökande som behöver akut hjälp med sina tänder ökade drastiskt i fjol enligt vad TT rapporterade den 29 mars 2016. Många asylsökande har stora tandvårdsbehov och på flera håll är tandvården under press. TT

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1043 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1041 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1041 Utfärdande av sjuksköterskelegitimation av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Välfärden ska präglas av ordning och reda. Inom hälso- och sjukvården innebär det bland annat att de flesta yrken är reglerade med skyddade yrkestitlar. Det är ett av många nödvändiga redskap för att säkerställa

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1041 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1057 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1057 Kvalitetsregister avseende vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nationella kvalitetsregister är systematiska verktyg som ger viktiga möjligheter att utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem,

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1057 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1105 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1105 Inspektionen för vård och omsorg av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I dag har regeringen lagt fram sin vårproposition och vårändringsbudget för 2016. Långsiktiga besked uteblir tyvärr gällande resurserna för välfärdens tillsyn, dess ordning och reda, som myndigheten Inspektionen för

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1105 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1097 Obligatorisk praktik av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1096 Tillgängliggörande av forskning i skolan av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Forskning visar att barn som arbetar med både tallinjen och arbetsminnet för att lära sig matematik får förståelse för matematiken både lättare och snabbare. Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap,

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1095 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1095 Sämre resultat i matematik och läsning av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1095 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1094 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1094 Sämre resultat i matematik av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter på arbetsmarknaden. Undervisningstiden

Inlämnad: 2016-04-11 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1094 av Ida Drougge (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:981 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:981 Översynen av tobakslagen av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 1 mars överlämnades den statliga utredningen En översyn av tobakslagen Nya steg mot minskat tobaksbruk SOU 2016:14 till statsrådet Gabriel Wikström. Utredningen presenterar en lång rad förslag som spänner

Inlämnad: 2016-03-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:981 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 94 kB)