Dokument & lagar (94 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:1918 Nystartsjobb av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Nystartsjobben är en av de arbetsmarknadsåtgärder som forskare lyfter fram som en bra insats och som verkligen ökar förutsättningarna för dem som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete. Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 2017-09-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1613 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1613 Arbetslöshetsmålet av Fredrik Christensson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I veckan presenterades Arbetsförmedlingens prognos över arbetslösheten de kommande åren. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent 2018 enligt

Inlämnad: 2017-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1613 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1524 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:1524 Tidsplanen för tilläggsdirektiven till Arbetsmarknadsutredningen av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den 16 mars 2017 tillkännagav riksdagen att regeringen bör lämna förslag på hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1524 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1523 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:1523 Insatserna hos externa aktörer av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Vi har glädjande en väldigt stark högkonjunktur just nu. Utmaningen för företagen och de offentliga arbetsgivarna är att rekrytera rätt kompetens. Flertalet ser därför över sin inre organisation,

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1523 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1453 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1453 Poäng för högskolestudier av Fredrik Christensson C till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I augusti förra året startade snabbspåret för nyanlända samhällsvetare på Stockholms universitet. Uppdragsgivaren var Arbetsförmedlingen, och det handlade om ett pilotprojekt som riktade sig till personer

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1453 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1148 En utvärdering av RSO-verksamheten av Fredrik Christensson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Inom ramen för arbetsmiljöstrategin tillsatte regeringen i början av 2016 en utredning Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv dir. 2016:1 med Kurt Eriksson före detta chefsjurist

Inlämnad: 2017-03-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1070 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:1070 Nya villkor för nystartsjobben av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Nya villkor för nystartsjobben införs från och med den 1 februari 2017. I villkoren har kraven höjts, längden på stödet för anställningen har kortats och ersättningen ska räknas ut på ett

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1070 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1011 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2016/17:1011 Nedläggning av Arbetsförmedlingens lokala kontor av Kristina Yngwe C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingen aviserade 2015 att 100 kontor ska läggas ned. Ett exempel på hur en planerad nedläggning av kontor drabbar kommuner är Östra Göinge kommun. Östra Göinge

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1011 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:428 av Johanna Jönsson (C)

Fråga 2016/17:428 Glappet mellan ersättningsformer av Johanna Jönsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Medan en asylsökande prövas av Migrationsverket har hen rätt till dagersättning från Migrationsverket. Vid beviljat uppehållstillstånd och genomförd bosättning får nyanlända i stället rätt

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:428 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:13 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:13 Eget företagande av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Upphandling och avtal för att starta eget gjordes av Arbetsförmedlingen för 3,5 år sedan. Upphandlingen gällde dels bedömningar, uppföljningar och mentorskap för dem som beviljats stöd, dels gällde det

Inlämnad: 2016-09-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:13 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1367 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2015/16:1367 Översynen av Arbetsförmedlingen av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Jobb förmedlas oftast genom kontakter. 9 av 10 jobb förmedlas via släkt, vänner, jobbarkompisar, grannar med flera. De som står utanför arbetsmarknaden saknar ofta nätverk. Därför behöver

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1367 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1365 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2015/16:1365 Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Jobb förmedlas oftast genom kontakter. 9 av 10 jobb förmedlas via släkt, vänner, jobbarkompisar, grannar med flera. De som står utanför arbetsmarknaden saknar ofta nätverk. Därför

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1365 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1364 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2015/16:1364 Arbetsförmedlingen och pilotprojekt av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Jobb förmedlas oftast genom kontakter. 9 av 10 jobb förmedlas via släkt, vänner, jobbarkompisar, grannar med flera. De som står utanför arbetsmarknaden saknar ofta nätverk. Därför behöver

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1364 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:719 av Annika Qarlsson (C)

Interpellation 2015/16:719 Översyn av Arbetsförmedlingen av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Jobb förmedlas oftast genom kontakter. Nio av tio jobb förmedlas via släkt, vänner, jobbarkompisar, grannar med mera. De som står utanför arbetsmarknaden saknar ofta nätverk. Därför

Inlämnad: 2016-06-09 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:719 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2015/16:983 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2015/16:983 Pengar till nya företag i Skåneregionen av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är de små företagen som skapar jobben. Vi behöver fler företag, inte färre. Då människor som blivit arbetslösa vill starta företag är det något vi verkligen vill uppmuntra. Ett år efter Sony

Inlämnad: 2016-03-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:983 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:419 av Annika Qarlsson (C)

Interpellation 2015/16:419 Ingångsjobb av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan i

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:419 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:822 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2015/16:822 Ingångsjobb av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan i dag hundratusentals

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:822 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2014/15:585 av Annika Qarlsson (C)

Interpellation 2014/15:585 Nedläggning av 100 kontor av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Flera statliga myndigheter centraliserar sin verksamhet. Bara under de senaste sex månaderna har Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, SBAB och Skatteverket presenterat att de planerar att centralisera sina

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:585 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av 100 kontor

Interpellation 2014/15:435 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2014/15:435 Matchningsanställningar av Fredrik Christensson C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den tidigare alliansregeringen initierade en utredning om att införa matchningsanställningar som ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin fas 3Nyligen presenterades

Inlämnad: 2015-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:435 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Matchningsanställningar

Interpellation 2014/15:391 av Solveig Zander (C)

Interpellation 2014/15:391 Kvalitet i Arbetsförmedlingens integrationsarbete av Solveig Zander C till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen kunde man läsa att Arbetsförmedlingen lämnat tillbaka 1,8 miljarder av de medel man fått att använda inom etableringsuppdraget 1,8 miljarder som skulle ha använts till att

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:391 av Solveig Zander (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvalitet i Arbetsförmedlingens integrationsarbete