Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:943 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:943 Bunge flygfält av Kenneth Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under andra världskriget ansåg Kungliga Flygförvaltningen det vara behov av ett flygfält på norra Gotland. Därför exproprierades ett antal gårdar på det som nu är Bunge flygfält. I samband med den löstes gårdarna

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2004/05:36 av Johansson, Kenneth (c)

den 27 september Interpellation 2004/05:36 av Kenneth Johansson c till socialminister Berit Andnor om översynen av socialförsäkringarna Den 13 november 2003 utlovade statsminister Göran Persson inför kammaren en bred och grundlig parlamentarisk översyn av socialförsäkringarna, som av sammanhanget och statsministerns

Inlämnad: 2004-09-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: översynen av socialförsäkringarna

Skriftlig fråga 2003/04:1201 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 maj Fråga 2003/04:1201 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om utvidgad tillfällig föräldrapenning I dag finns möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av barn om föräldrar måste avstå från förvärvsarbete då ett barn är svårt sjukt. Sammanlagt kan man få den tillfälliga föräldrapenningen

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:638 av Johansson, Kenneth (c)

den 28 januari Fråga 2003/04:638 av Kenneth Johansson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget ger möjligheter för den som är funktionshindrad av något slag att anpassa sin bostad så att möjlighet ges till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget ska täcka skäliga

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:135 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 januari Interpellation 2002/03:135 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om stärkt föräldraskap Att vara förälder i dagens samhälle är ett stort ansvar. Barn och ungdomar i Sverige har det relativt bra. Ur ett internationellt perspektiv är den materiella standarden hög och barns och ungdomars hälsa

Inlämnad: 2003-01-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: stärk föräldraskapet

Interpellation 2002/03:34 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 november Interpellation 2002/03:34 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om åtgärder för att behålla och nyrekrytera personliga assistenter Assistansreformen infördes med Centerpartiet i regeringsställning. Reformen innebär stöd och service till vissa funktionshindrade, utifrån den enskildes behov.

Inlämnad: 2002-11-13 Besvarare: Berit Andnor (S)