Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:446 av Fridolin, Gustav (MP)

den 12 april Fråga 2010/11:446 Strategi mot hemlöshet av Gustav Fridolin MP till statsrådet Stefan Attefall KD Regeringens arbete mot hemlöshet samordnades fram till 2009 inom en fastslagen strategi med fyra mål, Strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknadenStrategins mål fick kritik

Inlämnad: 2011-04-12 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:401 av Fridolin, Gustav (MP)

den 24 mars Fråga 2010/11:401 Krav på gratisarbete av Gustav Fridolin MP till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Från fackligt håll har man kunnat observera en stadig ökning av uttalade och icke uttalade krav på osäkra, ofta unga, anställda att utföra arbete utan att få betalt för det. Osäkerheten på arbetsmarknaden

Inlämnad: 2011-03-24 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2010/11:383 av Fridolin, Gustav (MP)

den 15 mars Fråga 2010/11:383 Minimibemanning inom äldreomsorgen av Gustav Fridolin MP till statsrådet Maria Larsson KD Riksdagen beslöt före jul, på förslag från socialutskottet, att ge regeringen ett tillkännagivande om att de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka ska kompletteras med riktlinjer för

Inlämnad: 2011-03-15 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2010/11:249 av Fridolin, Gustav (MP)

den 3 mars Interpellation 2010/11:249 Sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter av Gustav Fridolin MP till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M SVT:s Dokument inifrån har de senaste veckorna kunnat rapportera om arbetsvillkoren för unga i Sverige. I samband med söndagens dokumentär kunde man

Inlämnad: 2011-03-03 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter