Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:788 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 februari Fråga 2007/08:788 Polisens kontaktcentrum i Stockholms södra skärgård av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Beatrice Ask m Polisens kontaktcentrum på Ornö, Sandhamn och Arholma tycks vara i farozonen. Så sent som i december fick kommunledningen i Haninge besked om att kontaktcentrumet

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:71 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 oktober Fråga 2007/08:71 Konvention mot trafficking av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Beatrice Ask m Europarådets Convention on Action against Trafficking in Human Beings undertecknades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen den 16 maj 2005, men har ännu inte ratificerats av

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1484 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juli Fråga 2006/07:1484 Cybercrime av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Beatrice Ask m I slutet av april och i början av maj i år utsattes Estland för en extrem cyberattack. I detta IT-angrepp slogs många datasystem ut. Det gällde Regeringskansliet och polisen, men även massmedierna, telekommunikationsbolag

Inlämnad: 2007-07-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2005/06:281 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 november Fråga 2005/06:281 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Berit Andnor s Försäkringskassans kontakt med stora arbetsgivare Försäkringskassan i Stockholms län skrev för några år sedan avtal med 150 stora arbetsgivare, det vill säga arbetsgivare med mer än 500 anställda. Avtalet går ut

Inlämnad: 2005-11-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:71 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 oktober Fråga 2005/06:71 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson s Fler arbetstillfällen för byggnadsarbetare Statsminister Göran Persson har vid en pressträff i Kristianstad uttryckt att han befarar en överexploatering av byggmarknaden i Skåne, om resurser satsas på att bygga ut

Inlämnad: 2005-10-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1052 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 22 februari Fråga 2004/05:1052 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till statsminister Göran Persson om Södertörnsregionen Jag har i både en fråga och en interpellation frågat regeringen vilka åtgärder som den avser att vidta för att mildra effekten av försvarsneddragningarna på Berga-Muskö och den föreslagna utlokaliseringen

Inlämnad: 2005-02-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:382 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Interpellation 2003/04:382 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning Personer som blivit synskadade i vuxen ålder har i dag små möjligheter att lära sig läsa och skriva punktskrift. Sedan 1999 har Dalarö folkhögskola i samverkan med Synskadades

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:126 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 23 oktober Fråga 2003/04:126 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till statsrådet Berit Andnor om döva och bildtelefon Bildtelefonen är en relativt ny uppfinning och för döva är bildtelefonen ett stort steg framåt, eftersom de då kan telefonera på teckenspråk. Landstingen kan i dag ordinera bildtelefon till döva i

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)