Dokument & lagar (56 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1410 av Johansson, Jörgen (c)

den 14 april Fråga 2004/05:1410 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder om den svenska välfärdsmodellen Larmrubrikerna i medierna beskriver svenskens sjuksituation som framstår som en allt större ekonomisk belastning i framtiden. Dagens utveckling är en direkt fara för den svenska välfärden. Antalet förtidspensionärer

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:438 av Johansson, Jörgen (c)

den 4 mars Interpellation 2004/05:438 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder om fastighetstaxeringen För att ett samhälle ska kunna klassas som rättssäkert finns det ett antal anständighetskrav, varav ett flertal rör området för beskattning. Medborgare har rätt att veta varför beskattning sker, hur mycket

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1061 av Johansson, Jörgen (c)

den 23 februari Fråga 2004/05:1061 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder om färre bedrägerier genom förändrad moms I Europa och Sverige används moms i ett system för beskattning av konsumtion av varor och tjänster. Systemet ska resultera i beskattning av slutanvändarens oftast privatpersoner konsumtion,

Inlämnad: 2005-02-23 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:917 av Danielsson, Staffan (c)

den 9 februari Fråga 2004/05:917 av Staffan Danielsson c till finansminister Pär Nuder om skatt på biogasbilar I Linköping finns landets främsta biogasproduktion och ca 700 biogasfordonsägare, ett antal som stadigt växer. Den så kallade gröna skatteväxlingen visar sig nu betyda över 300 kr per år i höjd fordonsskatt

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:913 av Sellén, Birgitta (c)

den 9 februari Fråga 2004/05:913 av Birgitta Sellén c till näringsminister Thomas Östros om vägtransportkostnader och skogsnäringen Förslaget till ökad skattebelastning på transportsektorn som tagits fram av Vägtrafikskatteutredningen är oroväckande negativ för skogsnäringen i norra Sverige. I januari 2005 har Skogforsk

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:710 av Johansson, Jörgen (c)

den 13 januari Fråga 2004/05:710 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder om skatteplikt för styrelseledamots ansvarsförsäkring Näringslivet lever i en komplex värld. Företagen och dess ledning, styrelse och vd, har att möta ständiga förändringar, hot och möjligheter. I organisation och lagstiftning har

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:593 av Danielsson, Staffan (c)

den 14 december Fråga 2004/05:593 av Staffan Danielsson c till finansminister Pär Nuder om den svarta ekonomin för bland annat städtjänster Ett stort bekymmer i dag är den stora svarta sektorn i Sverige, från hyreskontrakt till hushållsnära tjänster. Det undergräver moralen, urholkar statsinkomster och ger många en

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:582 av Tiefensee, Roger (c)

den 10 december Fråga 2004/05:582 av Roger Tiefensee c till finansminister Pär Nuder om ändring av redovisningsprinciperna för statsbudgeten Under senare tid har redovisningsregler för kommuner och landsting varit föremål för riksdagens genomgång och beslut. God ekonomisk hushållning har definierats och kraven på god

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:431 av Torstensson, Åsa (c)

den 24 november Fråga 2004/05:431 av Åsa Torstensson c till statsrådet Hans Karlsson om avdrag för hushållstjänster Många människor i dagens Sverige har svårt att få tiden att räcka till. Ett alltmer krävande arbetsliv ska kombineras med hämtning på förskolan eller efter fotbollsträningen. Jag ser bekymrat på den alltmer

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:430 av Qarlsson, Annika (c)

den 24 november Fråga 2004/05:430 av Annika Qarlsson c till statsrådet Jens Orback om avdrag för hushållstjänster Många människor i dagens Sverige har svårt att få tiden att räcka till. Ett alltmer krävande arbetsliv ska kombineras med hämtning på förskolan eller efter fotbollsträningen. Jag ser bekymrat på den alltmer

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:428 av Johansson, Jörgen (c)

den 24 november Fråga 2004/05:428 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder om avdrag för hushållstjänster Många människor i dagens Sverige har svårt att få tiden att räcka till. Ett alltmer krävande arbetsliv ska kombineras med hämtning på förskolan eller efter fotbollsträningen. Jag ser bekymrat på den

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:382 av Qarlsson, Annika (c)

den 18 november Fråga 2004/05:382 av Annika Qarlsson c till finansminister Pär Nuder om förmånsbeskattning av vårdbiträdes kläder Ett steg fram och två tillbaka. Det beskriver hur jämställdhetsarbetet går runtom i landet. Karlskrona kommun har äntligen tagit ett steg på vägen genom att tillhandahålla arbetskläder även

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:343 av Tiefensee, Roger (c)

den 12 november Fråga 2004/05:343 av Roger Tiefensee c till finansminister Pär Nuder om den svenska statsskulden Den svenska statsskulden fortsätter att öka. Detta trots att regeringen målar en ljus bild av svensk ekonomi. Bara mellan åren 2004 och 2007 beräknas statsskulden öka med 127 miljarder kronor. Att regeringen

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:296 av Linander, Johan (c)

den 9 november Fråga 2004/05:296 av Johan Linander c till finansminister Pär Nuder om marginal i statsbudgeten för oförutsedda utgifter Den socialdemokratiska regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att göra förändringar i vägplanen som sträcker sig fram till 2015. Detta för att skapa

Inlämnad: 2004-11-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1344 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 2002/03:1344 av Lena Ek c till statsrådet Pär Nuder om myndighetssamverkan beträffande Öland Ölandsbron har sedan den byggdes varit av mycket stor betydelse för det öländska näringslivet. Både de nya och de traditionella näringarna är beroende av regelbundna transporter och när budskapet kom att

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:276 av Torstensson, Åsa (c)

den 10 december Fråga 2002/03:276 av Åsa Torstensson c till statsminister Göran Persson om uppdrag i näringslivet för före detta statsråd I samband med att 2002 års val var avklarat och ny regeringsbildning var aktuell så valde dåvarande näringsminister Björn Rosengren att lämna sin ministerpost som näringsminister.

Inlämnad: 2002-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)