Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2001/02:93 av Lindblad, Göran (m)

den 21 november Interpellation 2001/02:93 av Göran Lindblad m till statsrådet Britta Lejon om Askim I samband med valet 1998 anordnades i Askim en folkomröstning. Medborgarna hade att ta ställning till om Askim åter skulle bli en egen kommun, vilket var fallet fram till 1974. Askim införlivades i Göteborgs kommun,

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:130 av Kinberg, Anna (m)

den 5 december Interpellation 2001/02:130 av Anna Kinberg m till statsrådet Britta Lejon om Internetröstning i allmänna val Redan nästa år blir det möjligt att deklarera på Internet, meddelade Riksskatteverket i dag. Posten, Telia och storbankerna levererar utrustning och tjänster för verksamheten. Självdeklaration

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:474 av Gardos, Petra (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:474 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om resegarantin Enligt resegarantilagen är alla företag som arrangerar eller säljer någon form av paketresor skyldiga att lämna en resegaranti. Varje företags garantibelopp är individuellt och avgörs månad för månad av Kammarkollegiet.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:6 av Hedquist, Lennart (m)

den 20 september Interpellation 2001/02:6 av Lennart Hedquist m till statsrådet Britta Lejon om Heby kommun Jag har riktat en skriftlig fråga till statsrådet Lejon för att få information om hur regeringen avser leva upp till riksdagens beslut den 12 juni angående handläggning av Heby kommuns förnyade ansökan om länsbyte.

Inlämnad: 2001-09-20 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Heby kommun

Interpellation 2001/02:25 av Unckel, Per (m)

den 10 oktober Interpellation 2001/02:25 av Per Unckel m till statsrådet Britta Lejon om antidemokratisk verksamhet Den 29 mars detta år ställde Tomas Högström en fråga till demokratiministern angående ungdomsriksdagen, Urix. I programmet stod att läsa rubriker till olika seminarier varav ett hette Gatstenar och sammanträden

Inlämnad: 2001-10-10 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: antidemokratisk verksamhet

Interpellation 2001/02:57 av Bill, Per (m)

den 1 november Interpellation 2001/02:57 av Per Bill m till statsrådet Britta Lejon om information om personvalet Personvalsinslaget i svensk politik är något positivt. Det stärker relationen mellan väljare och valda och ökar möjligheterna för människor att ha ett direkt inflytande över vem som ska representera dem

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: information om personvalet

Interpellation 2001/02:220 av Kinberg, Anna (m)

den 31 januari Interpellation 2001/02:220 av Anna Kinberg m till statsrådet Britta Lejon om Posten AB:s monopol på poströstning Flera riksdagsledamöter och debattörer har tagit upp frågan om kassa- och samhällsservicen inom Postens kontorsnät och många varningstecken syns nu på att denna försämras runtom i landet.

Inlämnad: 2002-01-31 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Posten AB:s monopol på poströstning

Skriftlig fråga 2001/02:550 av Backman, Jan (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:550 av Jan Backman m till justitieminister Thomas Bodström om EG-direktiv för datalagring Datainspektionen har konstaterat att Kungliga biblioteket KB sedan 1997 olagligt lagrat 65 miljoner svenska webbsidor. När ärendet senast var aktuellt i riksdagen angav regeringen att det krävdes en

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1182 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 maj Fråga 2001/02:1182 av Rolf Gunnarsson m till statsminister Göran Persson om lönesättning av generaldirektörer Nya uppgifter har nu kommit om orimliga lönesättningar av generaldirektörer. Löner på över 100 000 kr i månaden har presenterats och därtill lönejusteringar som måste ses som totalt orimliga och

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1351 av René, Inger (m)

den 17 juni Fråga 2001/02:1351 av Inger René m till statsrådet Britta Lejon om integritetsskyddets framtida utformning I flera år har vi moderater framfört krav på lagreglering av den personliga integriteten. Vi menar att det föreligger ett stort behov av en omfattande analys av grunderna för integritetsskyddets framtida

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1572 av Kinberg, Anna (m)

den 29 augusti Fråga 2001/02:1572 av Anna Kinberg m till statsrådet Britta Lejon om personval för poströstande Fr.o.m. den 28 augusti är det möjligt att poströsta på de s.k. serviceställen som valmyndigheten beslutat tillhandahålla. Där erbjuder valmyndigheten endast s.k. partivalsedlar utan namn, medan namnvalsedlar

Inlämnad: 2002-08-29 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1004 av Karlsson, Ola (m)

den 8 april Fråga 2001/02:1004 av Ola Karlsson m till statsrådet Britta Lejon om hot mot demokratin Frågan om hur vi ska få folk att engagera sig i politiska församlingar är avgörande för demokratins överlevnad. I mitt hemlän har fullmäktigeledamöter i Ljusnarsberg mötts av att deras motion inte ens blir beredd enligt

Inlämnad: 2002-04-08 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:816 av Olsson, Kent (m)

den 26 februari Fråga 2001/02:816 av Kent Olsson m till statsrådet Britta Lejon om hot mot folkvalda Enligt en undersökning från Svenska Kommunförbundet är det så många som 17 av landets kommunpolitiker som uppger att de, eller någon närstående, utsatts för hot på grund av politiska uppdrag. Av de hotade är mer än

Inlämnad: 2002-02-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:813 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:813 av Nils Fredrik Aurelius m till justitieminister Thomas Bodström om nationaldagen som allmän helgdag Riksdagen beslutade den 17 januari att ge regeringen till känna att den 6 juni bör vara en allmän helgdag. Regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på vilken annan ledig

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:240 av Karlsson, Ola (m)

den 21 november Fråga 2001/02:240 av Ola Karlsson m till statsrådet Britta Lejon om offentlighet och statliga bolag Öppenhet och offentlighet är av avgörande betydelse för demokratin. Öppenhet är en förutsättning för att medborgare och medierna ska kunna granska makthavarna. Utan öppenhet försvåras möjligheten att

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:245 av Högström, Tomas (m)

den 22 november Fråga 2001/02:245 av Tomas Högström m till statsminister Göran Persson om demokrati och respekt Regeringen har i ett antal uppmärksammade fall gått emot den lokala folkmajoriteten som av olika anledningar velat byta läns- och kommunindelning. Detta har nu lett till att riksdagen begärt en lagrådsremiss

Inlämnad: 2001-11-22 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:95 av Finné, Ewa Thalén (m)

den 22 oktober Fråga 2001/02:95 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Britta Lejon om kommunala folkomröstningar Regeringsbeslutet från den 11 oktober 2001 att återigen avslå Heby kommuns ansökan om att få byta län har med all rätt väckt stor uppmärksamhet, särskilt som det finns ett folkomröstningsresultat i botten,

Inlämnad: 2001-10-22 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)