Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2017/18:763 Resultaten av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I en debattartikel den 2 januari 2018 uppmärksammar utrikesminister Margot Wallström att Sverige är halvvägs genom det tvååriga medlemskapet i FN:s säkerhetsråd och beskriver ett antal frågor

Inlämnad: 2018-02-09 Svarsdatum: 2018-02-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:672 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2017/18:672 Hbtq-rättigheter i Egypten av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Mänskliga rättigheter måste ständigt försvaras. Human Rights Watch har i veckan särskilt uppmärksammat situationen för hbtq-personer i Egypten. Det förekommer arresteringar på oklara grunder, och det förekommer rapporter

Inlämnad: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-02-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:672 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:303 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2017/18:303 Laglig och säker abort i Brasilien av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR är grundläggande mänskliga rättigheter, och sju av åtta partier i Sveriges riksdag har stor samsyn i frågorna och förutsätter att regeringen agerar när dessa

Inlämnad: 2017-11-21 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:303 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1380 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1380 Nya föreskrifter för djurhållning utan vetenskapligt råd av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jordbruksverket ser över föreskrifter för djurhållning, L100, motiverat med den nya livsmedelsstrategin. Bland annat blir föreskrifterna djurslagsspecifika. Dessa förändringar är ute på remiss.

Inlämnad: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1380 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1211 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1211 Attacker mot hbtq-personer i Tjetjenien av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Det har den senaste tiden förekommit mycket oroande uppgifter om förföljelser, grova kränkningar och våld mot hbtq-personer i Tjetjenien. Medieuppgifter gör gällande att företrädare för det lokala styret

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1211 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:949 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:949 Hållbarhetsmålen och rapporterna om mänskliga rättigheter av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Det har till utrikesutskottet aviserats att Utrikesdepartementet ska ta fram uppdaterade rapporter om mänskliga rättigheter MR-rapporterFörseningen av MR-rapporterna har kritiserats.

Inlämnad: 2017-02-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:949 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:889 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:889 Statsminister Stefan Löfvens Iranbesök av Sofia Arkelsten M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven besökte Iran den 1112 februari tillsammans med en företagsdelegation ledd av EU- och handelsminister Ann Linde. På regeringens hemsida står det följande: Statsministern hade bilaterala

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:889 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:682 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:682 Kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt Pierre Schoris uppgifter om röstbyten av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I Dagens ETC den 2 januari beskriver en av den nuvarande regeringens särskilda representanter för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd, Pierre Schori, sin bild av processen

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:682 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 114 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:344 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:344 Sveriges krav på generalsekreterare för Unesco av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Den nuvarande generalsekreteraren för Unesco är Irina Bokova. Irina Bokova talar fyra språk och är, enligt Unescos hemsida, både den första kvinnan på den posten och den första från Östeuropa.

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:344 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:336 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:336 Bilaterala utfästelser som del i Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Tidigare har utrikesminister Margot Wallström fått frågor om Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd. Delar av ekonomin i kampanjen har redovisats, men medieuppgifter

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:336 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:327 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:327 Information till andra nordiska länder om kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Kampanjen för att Sverige skulle ta plats i FN:s säkerhetsråd pågick en längre tid. Den nuvarande regeringens kampanj har kritiserats av olika skäl. Redovisningen av

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:327 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:88 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:88 Finansieringen av Ban Ki Moons besök i Stockholm av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S FN:s nuvarande generalsekreterare Ban Ki Moon besökte Stockholm den 30 mars i år. Han mötte statsminister Stefan Löfven, hade en gemensam pressträff och därefter talade generalsekreteraren i Stockholms

Inlämnad: 2016-10-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:88 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:86 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Det är naturligtvis positivt att Sverige nu tar plats i FN:s säkerhetsråd. Däremot kvarstår frågor om kampanjen. Utrikesutskottet gör en utvärdering. Konstitutionsutskottet gör en granskning

Inlämnad: 2016-10-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:86 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:85 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Statsrådet Isabella Lövin MP Utrikesministern har fått frågan om hur Utrikesdepartementet kommer att redovisa de kostnader som trots allt härrör sig till kampanjen, men som inte finns med i Utrikesdepartementets redovisade pm. Det

Inlämnad: 2016-10-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:85 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1435 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1435 Utrikesförvaltningens konsulära beredskap av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Riksrevisionen har i enlighet med 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat utrikesförvaltningens konsulära beredskap, och redovisar resultatet av denna granskning i rapporten

Inlämnad: 2016-07-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1435 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1403 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1403 Rutiner för departementens officiella Twitterkonton av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Utrikesdepartementets officiella Twitterkonto utrikesdep skickade den 22 juni en tweet som svar till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor som skrivit om ett beslut i riksdagen.

Inlämnad: 2016-06-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1403 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1313 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1313 Situationen på honorärkonsulatet i Beirut av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Utrikesminister Margot Wallström har fått en skriftlig fråga 2015/16:1272 om honorärkonsulatet i Beirut. Honorärkonsulatet bedriver ambassadverksamhet när ambassaden i Damaskus av säkerhetsskäl inte

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1313 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1272 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1272 Honorärkonsulat och ambassadverksamhet i Beirut av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Ambassaden i Damaskus omlokaliserades till Beirut våren 2012, där det sedan tidigare också finns ett honorärkonsulat. Detta har fortsatt sin verksamhet. Samtidigt saknar Sverige en ambassad i

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1272 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1266 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1266 Prioritering av SRHR-frågor av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Sexuell hälsa och rättigheter är en viktig fråga om mänskliga rättigheter. Sverige har länge stått upp för dessa motvindsfrågor. Inom budgethanteringen av biståndet har utrikesutskottet exempelvis varit enigt om

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1266 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1068 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2015/16:1068 Kampanjkostnad för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S I en skriftlig fråga ställd den 27 oktober 2015 till utrikesminister Margot Wallström efterfrågades kostnaden för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd hittills. Utöver det

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1068 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 80 kB)
Paginering