Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1326 av Widegren, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1326 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om den krympande svenska livsmedelsindustrin För snart ett år sedan frågade jag, med anledning av det stora varslet vid Kronfågel i Skara, dåvarande näringsministern Rosengren vad han avsåg att göra för att skapa tillräckliga förutsättningar

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1325 av Widegren, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1325 av Cecilia Widegren m till näringsminister Leif Pagrotsky om utländsk konkurrens inom livsmedelsindustrin För snart ett år sedan frågade jag, med anledning av det stora varslet vid Kronfågel i Skara, dåvarande näringsministern Rosengren vad han avsåg att göra för att skapa tillräckliga

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1199 av Axén, Gunnar (m)

den 1 juli Fråga 2002/03:1199 av Gunnar Axén m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konkurrensen på drivmedelsmarknaden Oljebolaget Shells svenska verksamhet är till salu, enligt uppgifter i medierna. Därmed hotar koncentrationen på denna marknad att öka ytterligare. Drivmedelsmarknaden har redan tidigare

Inlämnad: 2003-07-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1125 av Järrel, Henrik S (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1125 av Henrik S Järrel m till näringsminister Leif Pagrotsky om bonusavtal med chefer i statligt ägda företag Bonusavtal i olika former, vid sidan av lönen, till ledande personer i såväl statliga som privata företag har blivit en allt vanligare företeelse. Inte sällan saknar de skäliga och

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1096 av S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1096 av Henrik S Järrel m till näringsminister Leif Pagrotsky om riksdagsledamöternas insyn i de statligt ägda bolagen Regeringen överanstränger sig knappast för att bjuda in riksdagsledamöterna att närvara vid de öppna bolagsstämmor som hålls i en del, om också inte alla, av staten ägda företagen

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:969 av Odenberg, Mikael (m)

den 20 maj Fråga 2002/03:969 av Mikael Odenberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om konsultarvoden för SJ:s rekonstruktion I proposition 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB redovisar regeringen hur den i omedelbar anslutning till upprättandet av kontrollbalansräkningen påbörjade

Inlämnad: 2003-05-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:316 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 29 april Interpellation 2002/03:316 av Anne-Marie Pålsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om import av sockerhaltiga drycker Ett näringslivsklimat baserat på principen konkurrens på lika villkor är en nödvändig förutsättning för livskraftiga företag och en sund ekonomisk utveckling. Detta har också

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: import av sockerhaltiga drycker

Interpellation 2002/03:278 av Odenberg, Mikael (m)

den 9 april Interpellation 2002/03:278 av Mikael Odenberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om öppenheten i de statliga företagen Riksdagens revisorer har i en rapport 2002/03:10 granskat statens roll som ägare av bolag. En särskild studie har gjorts av bolagsledningarnas löner och pensioner. Denna studie visar

Inlämnad: 2003-04-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:263 av Westerberg, Per (m)

den 1 april Interpellation 2002/03:263 av Per Westerberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om utsläppsrätterna och basindustrin Sverige svarar för några promille av världens koldioxidutsläpp. De svenska utsläppen är lägre än genomsnittet i både EU och OECD, både när det gäller utsläpp per capita och per BNP. Industrin

Inlämnad: 2003-04-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:743 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 april Fråga 2002/03:743 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och statligt ägande inom skogsplantbranschen Staten äger Svenska Skogsplantor AB genom Sveaskog. Enligt Svenska Skogsplantor AB:s senaste årsredovisning framgår att rörelseresultatet, egna kapitalet och

Inlämnad: 2003-04-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:663 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 mars Fråga 2002/03:663 av Bengt-Anders Johansson m till näringsminister Leif Pagrotsky om det svenska jordbruket Enligt tidningsuppgifter i går har näringsministern i en radiointervju då han var handelsminister uttalat, ett antal gamla näringar under avveckling, däribland jordbruketFör oss som värnar det svenska

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:461 av Löfgren, Ulla (m)

den 31 januari Fråga 2002/03:461 av Ulla Löfgren m till näringsminister Leif Pagrotsky om undantag från handel med elcertifikat Regeringen har i sitt förslag om införande av handel med elcertifikat gjort undantag från kvotplikten för elintensiv industri. I regeringens uppräkning av elintensiv industri ingår företag

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:442 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 januari Fråga 2002/03:442 av Ulf Sjösten m till näringsminister Leif Pagrotsky om entreprenörskap i Sverige Det svenska nyföretagandet går kräftgång och minskar. Svenska folkets förmåga och lust att skapa något, ofta ur ingenting, är förhoppningsvis obruten, men administrativa hinder och brist på positiva incitament

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:271 av Rådhström , Jan-Evert (m)

den 9 december Fråga 2002/03:271 av Jan-Evert Rådhström m till näringsminister Leif Pagrotsky om det svenska företagsklimatet Pappersmaskintillverkaren Metso Paper i Karlstad är en betydande aktör i det världsunika pappers-kartong- och förpackningsteknologiska kluster som utvecklats i Värmland och som numera är vida

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:136 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 14 november Fråga 2002/03:136 av Carl-Axel Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om barn med skulder på grund av obetalda parkeringsböter Jag har tidigare frågat justitieministern 2001/02:1457 angående åtgärder för att omyndiga barn inte skulle kunna bli ansvariga för obetalda parkeringsavgifter eller

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:126 av von Sydow, Henrik (m)

den 14 november Fråga 2002/03:126 av Henrik von Sydow m till näringsminister Leif Pagrotsky om arbetskraftsbrist i växande regioner Minst nio av tio företag i Halland har de senaste månaderna tvingats dra ned produktionen i brist på medarbetare. Det visar Svenskt Näringslivs lokala enkät om hur företagen klarar eller

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:119 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 13 november Fråga 2002/03:119 av Jan-Evert Rådhström m till näringsminister Leif Pagrotsky om överlast vid transporter Debatten om överlastade lastbilar är och har varit intensiv under en längre tid. Bland annat har Vägverket gjort mätningar som tydligt visar att många transporter utförs med överlaster. Åkeribranschen

Inlämnad: 2002-11-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:20 av Bill, Per (m)

den 31 oktober Interpellation 2002/03:20 av Per Bill m till näringsminister Leif Pagrotsky om kollektiv bestraffning av självförsörjande studenter Från och med den 1 november 2002 kommer de statliga bolagen SAS och SJ inte att räkna högskolestudenter som läser på deltid, heltidsstudenter som inte tar sina poäng och

Inlämnad: 2002-10-31 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kollektiv bestraffning av självförsörjande studenter

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)