Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2002/03:199 av René, Inger (m)

den 21 februari Interpellation 2002/03:199 av Inger René m till vice statsminister Margareta Winberg om kvinnoorganisationernas centrala verksamhet Varje år beslutar regeringen om att fördela statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Bidraget ska användas till kostnader för den centrala verksamheten

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:180 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 februari Interpellation 2002/03:180 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om fri- och rättigheter för flickor från så kallade hederskulturer Ett stort antal flickor med rötter i så kallade hederskulturer utsätts för psykiskt eller fysiskt våld eller hot om våld av den egna familjen och

Inlämnad: 2003-02-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:179 av René, Inger (m)

den 11 februari Interpellation 2002/03:179 av Inger René m till statsrådet Mona Sahlin om invandrarflickors rätt till eget liv I Sverige har det alldeles för länge varit tabu att tala om att vissa kulturer och kulturella yttringar faktiskt inte överensstämmer vare sig med svensk rätt eller med grundläggande mänskliga

Inlämnad: 2003-02-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)

Interpellation 2002/03:3 av Bill, Per (m)

den 4 oktober Interpellation 2002/03:3 av Per Bill m till näringsminister Björn Rosengren om driftstörningar Nästan en kvarts miljon människor i Uppsalaområdet blev onsdagen den 2 oktober 2002 utan telefonförbindelse under flera timmar. Avbrottet som skedde under seneftermiddagen innebar också att det inte gick att

Inlämnad: 2002-10-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)