Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1238 av Johnsson, Jeppe (m)

den 15 juli Fråga 2002/03:1238 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om utebliven ersättning till fiskare Den 15 april infördes ett fiskestopp för trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön. Stoppet varade till 31 maj, då det tidigare beslutade sommarstoppet tog vid. Regeringen lovade

Inlämnad: 2003-07-15 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1173 av Widegren, Cecilia (m)

den 24 juni Fråga 2002/03:1173 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om en sammanhållen hästpolitik Under 2000 presenterades den hästpolitiska utredningen och den socialdemokratiska regeringen utställde då att en proposition angående en sammahållen svensk hästpolitik skulle arbetas fram.

Inlämnad: 2003-06-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1127 av Bill, Per (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1127 av Per Bill m till näringsminister Leif Pagrotsky om cider I svensk lagstiftning ges ingen definition på cider. Enligt bland annat uppslagsverk, konsumentens uppfattning, samt lagstiftning och uppfattningen i andra länder, är cider en dryck som framställs genom jäsning av äppel- eller

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1011 av Widegren, Cecilia (m)

den 26 maj Fråga 2002/03:1011 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om djurrättsaktivisters vandalism I vårt vackra och moderna Sverige förstör djurrättsaktivister enskild egendom och företag, plågar och dödar djur för att göra just sina röster hörda. Man använder sig av brott mot lagen

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:912 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 12 maj Fråga 2002/03:912 av Carl-Axel Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ersättning till torskfiskarna I höstas lovade jordbruksministern att fiskerinäringen skulle ersättas fullt ut vid eventuellt fiskestopp. Genom den pågående debatten om torskens fortlevnad har priset sjunkit med 40 för

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2002/03:362 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 9 maj Interpellation 2002/03:362 av Anne-Marie Pålsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om mjölkkvoterna Sverige har under många år och konsekvent kritiserat EU:s jordbrukspolitik CAP med argumentet att den innehåller för mycket regleringar och administrativa bestämmelser och för lite av marknadsmässiga

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2002/03:315 av Bill, Per (m)

den 29 april Interpellation 2002/03:315 av Per Bill m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om hästakuten vid Ultuna Den 19 december 2002 stängde hästakuten vid veterinärutbildningen på Ultuna lantbruksuniversitet, Uppsala SLUVid en interpellationsdebatt konstaterade jordbruksministern att det troligtvis inte

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:728 av Löfgren, Ulla (m)

den 27 mars Fråga 2002/03:728 av Ulla Löfgren m till miljöminister Lena Sommestad om veterinärmedicinskt avfall Det förefaller som om anvisningarna när det gäller omhändertagandet av veterinärmedicinskt avfall är bristfälliga. Vid förfrågan hos apotek, veterinärer och kommunala miljöstationer kan inga klara besked

Inlämnad: 2003-03-27 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:704 av Widegren, Cecilia (m)

den 21 mars Fråga 2002/03:704 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svensk hästnäring Förväntningarna var stora inom svensk hästnäring efter den speciella hästpolitiska utredning som presenterades för två år sedan. Förväntningarna har absolut inte minskat då mycket lite har skett för

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:639 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 7 mars Fråga 2002/03:639 av Catharina Elmsäter-Svärd m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om veterinärkapacitet En viktig förutsättning för att Sveriges animalieproducenter ska kunna bibehålla den generellt goda djurhälsan är att det finns tillräckligt antal veterinärer som är specialiserade på lantbrukets

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:604 av Widegren , Cecilia (m)

den 4 mars Fråga 2002/03:604 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Sveriges vildhästar ett unikt kulturarv Enligt uppgifter i svenska medier är det vilda i Sveriges enda vildhästar gotländska vildrussen hotat på grund av Jordbruksverkets sätt att tolka föreskrifter. Genom årtusenden har

Inlämnad: 2003-03-04 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:594 av Westerberg, Per (m)

den 28 februari Fråga 2002/03:594 av Per Westerberg m till statsminister Göran Persson om Arlas mjölkpulverexport Enligt mycket tillförlitliga uppgifter har statsministern uttryckt sitt stöd för Arlas mjölkpulverexport till Dominikanska Republiken. Innebär detta i så fall att exporten av mjölkpulver har regeringens stöd

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:545 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 19 februari Fråga 2002/03:545 av Carl-Axel Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om det framtida svenska torskfisket Jag har vid besök hos fiskerinäringen i Simrishamn fått erfara att efterfrågan av torsk i försäljningsleden minskat kraftigt och att detta till del har sin orsak i att livsmedelskedjor

Inlämnad: 2003-02-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:373 av Löfgren, Ulla (m)

den 8 januari Fråga 2002/03:373 av Ulla Löfgren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jordförvärvslagen Kravet på förvärvsprövning och boendeplikt vid försäljning och köp av fastigheter i vissa delar av landet innebär bland annat en klar inskränkning i dispositionsrätten och egendomsskyddet. Säljaren har

Inlämnad: 2003-01-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:336 av Widegren, Cecilia (m)

den 17 december Fråga 2002/03:336 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om segdragna lantbruksutbetalningar Sedan Sveriges inträde i EU är lantbruket åter i hög grad beroende av bidrag. Oavsett vad man tycker om detta är det något som Sveriges lantbrukare har fått anpassa sig till. En förutsättning

Inlämnad: 2002-12-18 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:312 av Johnsson, Jeppe (m)

den 16 december Fråga 2002/03:312 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om torskfiskestopp Regeringen har aviserat ett ensidigt svenskt torskfiskestopp från och med den 1 mars 2003. Trots att den snabbutredning, som Fiskeriverket presenterade den 15 november i år, visar att ett ensidigt svenskt

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:198 av Widegren, Cecilia (m)

den 27 november Fråga 2002/03:198 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om svensk pälsdjursnäring Regeringen har tillsatt en särskild utredare att utreda olika handlingsvägar när det gäller svensk pälsdjursnäring. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 1 juni 2003. Kontinuerligt hör vi

Inlämnad: 2002-11-27 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:192 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 26 november Fråga 2002/03:192 av Carl-Axel Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om torskfiskestopp Varslen inom fiskerinäringen börjar nu komma. Dessa beror på att man inte kan driva näringen vidare om ett torskfiskestopp införs. Fiskeriverket anger i sitt remissvar att lekbiomassan för torsk

Inlämnad: 2002-11-26 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:79 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 5 november Fråga 2002/03:79 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ultraljudshalsband på hundar Jordbruksministern har på en skriftlig fråga 2002/03:60 nyligen angivit att det pågår en beredning inom Regeringskansliet rörande förslag som innebär att elhalsband ska förbjudas.

Inlämnad: 2002-11-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:76 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 4 november Fråga 2002/03:76 av Rolf Gunnarsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om situationen för landets bönder Rubrik i Lantbrukets Affärstidning: Mjölkproduktion i kris storgård i konkurs.Detta gällde en mjölkgård utanför Borlänge. Drygt 200 kor och så kallad karusellmjölkning. Dagarna efter fanns

Inlämnad: 2002-11-04 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Paginering