Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1060 av Löfgren, Ulla (m)

den 5 juni Fråga 2002/03:1060 av Ulla Löfgren m till statsrådet Hans Karlsson om lika villkor för bemanningsföretag Den som är deltidsanställd vid ett privat bemanningsföretag får inte någon arbetslöshetsersättning för den deltid under vilken vederbörande är arbetslös. Det kan däremot de få som är deltidsanställda

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:703 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 20 mars Fråga 2002/03:703 av Bengt-Anders Johansson m till statsrådet Hans Karlsson om Europeiska socialfondens program Växtkraft mål 3 Genom vårt medlemskap i EU har vi tillgång till de så kallade strukturfonderna, vilka är verktyg i utvecklingsarbetet. De ska hjälpa till att i respektive medlemsland genomföra

Inlämnad: 2003-03-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:574 av Tolgfors, Sten (m)

den 21 februari Fråga 2002/03:574 av Sten Tolgfors m till statsrådet Hans Karlsson om diskrimineringsombudsmannen och arbetsförmedlingen Diskrimineringsombudsmannen är kritisk mot arbetsförmedlingen för att den vägrat skriva in personer med tillfälliga uppehållstillstånd. Det som är bra nu är att när vi väl får tag

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:480 av Löfgren, Ulla (m)

den 6 februari Fråga 2002/03:480 av Ulla Löfgren m till statsrådet Morgan Johansson om kvinnliga företagare i socialförsäkringssystemet I tidningen ATL stod den 4 februari i år att läsa om ett lantbrukarpar som förlorat en strid med försäkringskassan om föräldrapenning. Bakgrunden är att makarna i deklarationen för

Inlämnad: 2003-02-06 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:167 av Billström, Tobias (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:167 av Tobias Billström m till statsminister Göran Persson om arbetslösa invandrare I varje valrörelse sker det dagligen en rad oväntade händelser. I denna valrörelse var det kanske allra mest oväntade att statsminister Göran Persson hittade 116 000 fler arbetslösa invandrare som

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:166 av Westman, Henrik (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:166 av Henrik Westman m till statsrådet Hans Karlsson om adekvat sysselsättningsmål Regeringens mål om sysselsättningen är inte seriöst. Så som det nu är formulerat ökar chanserna för varje dag att uppfylla målet till följd av att fler och fler människor hela tiden blir sjukskrivna.

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:165 av Westman, Henrik (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:165 av Henrik Westman m till statsrådet Hans Karlsson om stödet till arbetshandikappade Riksrevisionsverket RRV har i två rapporter visat att i mer än hälften av de ärenden som gällt lönebidrag var det inte styrkt att det fanns ett funktionshinder som hade betydelse för det aktuella

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:164 av Westman, Henrik (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:164 av Henrik Westman m till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiken Riksdagens revisorer riktar i en aktuell rapport enig och svidande kritik mot den förda arbetsmarknadspolitiken. I rapporten Styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 2002/03:2 framgår bland annat

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:163 av G Högmark, Anders (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:163 av Anders G Högmark m till statsrådet Hans Karlsson om den faktiska arbetslösheten Sverige har i dag den högsta arbetslösheten i modern tid vid ingången till sämre samhällsekonomiska förutsättningar. Fler än någonsin saknar ett riktigt jobb. Sammanlagt rör det sig om ungefär

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:340 av Löfgren, Ulla (m)

den 17 december Fråga 2002/03:340 av Ulla Löfgren m till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiken I den senaste upplagan av HTF-tidningen kunde man läsa om Anna-Stina som av arbetsförmedlingen klassats som psykiskt sjuk och därmed fick en lönebidragsanställning. Anna-Stina känner sig med rätta kränkt. Hon

Inlämnad: 2002-12-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:308 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 december Fråga 2002/03:308 av Sten Tolgfors m till statsrådet Hans Karlsson om proposition om ohälsan Enligt planerna skulle regeringen i januari 2003 lägga en proposition till riksdagen med förslag om åtgärder mot ohälsan. Det har framkommit att propositionen om åtgärder inom socialförsäkringsområdet för ökad

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:211 av Nyström, Elizabeth (m)

den 29 november Fråga 2002/03:211 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Hans Karlsson om flexibel deltidssjukskrivning Förra månaden var 338 000 svenskar sjukskrivna. Två av tre var en kvinna. Jämfört med situationen ett år tillbaka hade antalet sjukskrivna ökat med 10 000. Detta drabbar oss alla. Främst de sjukskrivna

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:206 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 november Fråga 2002/03:206 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om personal i räddningstjänstuppdrag I dag finns stora svårigheter att rekrytera personal till de så kallade deltidsbrandkårerna. Utflyttning från landsbygden i kombination med att många industrier på landsbygden försvunnit

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:202 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 28 november Fråga 2002/03:202 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Berit Andnor om förtidspension och anställning hos Samhall Som fast anställd på Samhall kan en persons inkomst minska med 700 kr per månad i jämförelse med tidigare förtidspension eftersom man mister bostadstillägget. Situationen kan därför

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:159 av Sjösten, Ulf (m)

den 20 november Fråga 2002/03:159 av Ulf Sjösten m till statsrådet Hans Karlsson om styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna Riksdagens revisorer har granskat styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport 2002/03:2 där det bland annat sägs att de arbetsmarknadspolitiska

Inlämnad: 2002-11-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)