Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1008 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 26 maj Fråga 2002/03:1008 av Lena Adelsohn Liljeroth m till utbildningsminister Thomas Östros om yrkesutbildningen Den kvalificerade yrkesutbildningen, KY, får högt betyg av småföretagen i en rapport från Företagarnas Riksorganisation. Företagarna pekar samtidigt på att utbildningen måste byggas ut och förändras

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1007 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 26 maj Fråga 2002/03:1007 av Lena Adelsohn Liljeroth m till utbildningsminister Thomas Östros om validering av yrkesutbildningen Den kvalificerade yrkesutbildningen, KY, får högt betyg av småföretagen i en rapport från Företagarnas Riksorganisation. Företagarna pekar samtidigt på att utbildningen måste byggas ut

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:992 av Högström, Tomas (m)

den 23 maj Fråga 2002/03:992 av Tomas Högström m till statsrådet Ulrica Messing om utbildning till flygmekaniker På bland annat Klippans Gymnasieskola kan elever läsa flygteknik som en gren inom fordonsteknikprogrammet. Meningen är att utbildningen ska ge eleverna titeln flygmekaniker. I Klippan har utbildningen funnits

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:979 av Sidén, Anita (m)

den 22 maj Fråga 2002/03:979 av Anita Sidén m till utbildningsminister Thomas Östros om avhopp från gymnasiet Enligt Aktuellt hoppar alltfler gymnasieelever av sina studier. Av de elever som började gymnasiet år 1998 fullföljde endast 65,3 sina studier senast under år 2002. Detta innebär att var tredje elev avslutade

Inlämnad: 2003-05-22 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:927 av Högström , Tomas (m)

den 14 maj Fråga 2002/03:927 av Tomas Högström m till utbildningsminister Thomas Östros om möjligheterna att starta friskolor Det ligger i allas vårt intresse att stimulera skolans utvecklingsarbete eftersom det är en av förutsättningarna för att skolans resultat ska bli bättre. Ett exempel på intressanta försök är

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:905 av Sidén, Anita (m)

den 9 maj Fråga 2002/03:905 av Anita Sidén m till utbildningsminister Thomas Östros om nationella prov Lärare på Skälltorpsskolan i Göteborg ifrågasätter värdet av det nationella provet i matematik då det visat sig att detta prov för årskurs nio funnits tillgängligt på Internet. Riktigheten i detta påstående har tydligen

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:318 av Bill, Per (m)

den 2 maj Interpellation 2002/03:318 av Per Bill m till utbildningsminister Thomas Östros om forskningspropositionen Bland annat i tidskriften Dagens forskning ryktas det att regeringens arbete med forskningspropositionen är försenat. Forskningspropositioner kommer regelmässigt vart fjärde år, men regeringen har inte

Inlämnad: 2003-05-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:794 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 11 april Fråga 2002/03:794 av Jan-Evert Rådhström m till utbildningsminister Thomas Östros om kvalificerad yrkesutbildning Osäkerheten sprider sig i landet bland utförare av kvalificerad yrkesutbildning. Nu senast visar det sig att de anordnare som fått utbildningar prioriterade i december 2002 får besked om att

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:738 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 mars Fråga 2002/03:738 av Rolf Gunnarsson m till utbildningsminister Thomas Östros om Högskolan Dalarnas resurser Tuffa besparingar väntar högskolan lyder en rubrik i en av Dalarnas tidningar. Det berättas att Högskolan Dalarna måste spara 3040 miljoner kronor som enligt samma artikel motsvarar 500600 helårsstudenter.

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:737 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 mars Fråga 2002/03:737 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om resurser till Högskolan Dalarna Då Dalregementet lades ned kom regeringen med ett paket som innehöll kompensation för nedläggningen. Regeringen hade stora presskonferenser där man presenterade den kompensation som skulle komma

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:226 av Westerberg, Per (m)

den 10 mars Interpellation 2002/03:226 av förste vice talman Per Westerberg m till utbildningsminister Thomas Östros om kommunal ersättning till friskolor Vid årsskiftet infördes nya kommunala ersättningar till friskolorna. Kommunerna sätter dem själva efter egen kostnadsnivå. Skolverket har ingen tillsyn över hur

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kommunal ersättning till friskolor

Skriftlig fråga 2002/03:603 av S Järrel, Henrik (m)

den 4 mars Fråga 2002/03:603 av Henrik S Järrel m till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till medicinsk forskning Vetenskapsrådet har i en utredning nyligen konstaterat att anslagen till den medicinska forskningen minskat med 16 under 1990-talet samtidigt som de flesta andra forskningsområden fått höjda anslag

Inlämnad: 2003-03-04 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:208 av Westerberg, Per (m)

den 26 februari Interpellation 2002/03:208 av förste vice talman Per Westerberg m till utbildningsminister Thomas Östros om omprövning av betyg Den som inte fått godkänt betyg, eller inte fått något betyg över huvud taget, i ett ämne i gymnasieskolan får genomgå prövning i ämnet i fråga. Det är emellertid inte möjligt

Inlämnad: 2003-02-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: omprövning av betyg

Interpellation 2002/03:173 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 7 februari Interpellation 2002/03:173 av Anne-Marie Pålsson m till utbildningsminister Thomas Östros om finansiering av utbildningsplatser för utländska studenter Vi behöver fler utländska studenter i Sverige. Gäststudenter har mycket positivt att tillföra Sverige och Sverige har mycket att ge. Vi har en väl utbyggd

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:155 av Bill, Per (m)

den 3 februari Interpellation 2002/03:155 av Per Bill m till utbildningsminister Thomas Östros om universitetsstatus Högskoleverket avslog Mitthögskolans ansökan om att bli universitet den 16 december 2002 eftersom högskolan inte bedömdes mogen att bli universitet. Nu ger regeringen Mitthögskolan löfte om titeln universitet

Inlämnad: 2003-02-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:456 av Löfgren, Ulla (m)

den 30 januari Fråga 2002/03:456 av Ulla Löfgren m till utbildningsminister Thomas Östros om psalmsång i skolan I Västerbottens-Kuriren stod den 29 januari att läsa om Skolverket som gripit in mot en skola i Kramfors, som låtit barnen sjunga psalmer i skolan och fått veta vad de kristna högtiderna går ut på. Bakgrunden

Inlämnad: 2003-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:72 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 29 november Interpellation 2002/03:72 av Carl-Axel Roslund m till utbildningsminister Thomas Östros om våld i skolan Skola fick inte stänga av elev kunde vi läsa i Sydsvenska Dagbladet den 27 november. Bakgrunden är att en 17-årig manlig elev hotat två kvinnliga gymnasister med att han skulle ta fram en pistol

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: våld i skolan

Skriftlig fråga 2002/03:201 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 28 november Fråga 2002/03:201 av Cristina Husmark Pehrsson m till utbildningsminister Thomas Östros om yrkeshögskola Sverige står i dag inför ett stort generationsskifte på hantverksområdet. Vi håller på att tappa kompetens och organisation för att utbilda yrkesfolk. Redan i dag finns det brist på yrkeskunnig arbetskraft.

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:200 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 27 november Fråga 2002/03:200 av Carl-Axel Johansson m till utbildningsminister Thomas Östros om granskning av forskningen För närvarande förefaller inte offentlighetsprincipen gälla för granskning av forskningsresultat. Offentlighetsprincipen avseende forskningsresultat är viktig, eftersom många samhällsviktiga

Inlämnad: 2002-11-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:197 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 27 november Fråga 2002/03:197 av Catharina Elmsäter-Svärd m till utbildningsminister Thomas Östros om hederskulturer och skolan I förra veckan arrangerades ett heldagsseminarium Våld i hederns namn i riksdagen. Vid detta seminarium framkom att lärare och skolpersonal har dålig kunskap om hederskulturerAlla människors

Inlämnad: 2002-11-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering