Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1326 av Widegren, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1326 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om den krympande svenska livsmedelsindustrin För snart ett år sedan frågade jag, med anledning av det stora varslet vid Kronfågel i Skara, dåvarande näringsministern Rosengren vad han avsåg att göra för att skapa tillräckliga förutsättningar

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1325 av Widegren, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1325 av Cecilia Widegren m till näringsminister Leif Pagrotsky om utländsk konkurrens inom livsmedelsindustrin För snart ett år sedan frågade jag, med anledning av det stora varslet vid Kronfågel i Skara, dåvarande näringsministern Rosengren vad han avsåg att göra för att skapa tillräckliga

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1199 av Axén, Gunnar (m)

den 1 juli Fråga 2002/03:1199 av Gunnar Axén m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konkurrensen på drivmedelsmarknaden Oljebolaget Shells svenska verksamhet är till salu, enligt uppgifter i medierna. Därmed hotar koncentrationen på denna marknad att öka ytterligare. Drivmedelsmarknaden har redan tidigare

Inlämnad: 2003-07-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1125 av Järrel, Henrik S (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1125 av Henrik S Järrel m till näringsminister Leif Pagrotsky om bonusavtal med chefer i statligt ägda företag Bonusavtal i olika former, vid sidan av lönen, till ledande personer i såväl statliga som privata företag har blivit en allt vanligare företeelse. Inte sällan saknar de skäliga och

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1096 av S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1096 av Henrik S Järrel m till näringsminister Leif Pagrotsky om riksdagsledamöternas insyn i de statligt ägda bolagen Regeringen överanstränger sig knappast för att bjuda in riksdagsledamöterna att närvara vid de öppna bolagsstämmor som hålls i en del, om också inte alla, av staten ägda företagen

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:969 av Odenberg, Mikael (m)

den 20 maj Fråga 2002/03:969 av Mikael Odenberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om konsultarvoden för SJ:s rekonstruktion I proposition 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB redovisar regeringen hur den i omedelbar anslutning till upprättandet av kontrollbalansräkningen påbörjade

Inlämnad: 2003-05-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:316 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 29 april Interpellation 2002/03:316 av Anne-Marie Pålsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om import av sockerhaltiga drycker Ett näringslivsklimat baserat på principen konkurrens på lika villkor är en nödvändig förutsättning för livskraftiga företag och en sund ekonomisk utveckling. Detta har också

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: import av sockerhaltiga drycker

Interpellation 2002/03:310 av Billström, Tobias (m)

den 28 april Interpellation 2002/03:310 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om importen av alkohol till Sverige Av artikel 28, i det EG-fördrag som Sverige undertecknat, följer att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan i handeln mellan

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: importen av alkohol till Sverige

Interpellation 2002/03:302 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 april Interpellation 2002/03:302 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om kostens betydelse för hälsan I en inventering som gjorts av Agri Ideon Food i Lund, redogör man för hälsotillstånd och hälsobefrämjande effekter av olika former av kost till olika definierade målgrupper. En sådan

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:301 av René, Inger (m)

den 22 april Interpellation 2002/03:301 av Inger René m till statsrådet Morgan Johansson om utbildning inom kostområdet God hälsa är A och O för oss alla oavsett ålder, oavsett om vi är flickor eller pojkar, kvinnor eller män och oavsett uppgift eller roll i samhället. En evig sanning. Regeringen uttrycker detta i

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:828 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 april Fråga 2002/03:828 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om barn i utländska koranskolor Nerikes Allehanda har beskrivit ett fall där en pojke med socialtjänstens medverkan sänts till Somalia för att uppfostras och blivit fast i landet en längre tid. Enligt Ekot har ca 70 svenska barn årligen

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:827 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 april Fråga 2002/03:827 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om resor till koranskolor Enligt ambassaden i Addis Abeba, Etiopien, kom det under första delen av förra året ett barn i veckan, till dem eller konsulatet i Djibouti, som sökte ekonomiskt bistånd eller hjälp för att komma hem till Sverige.

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:278 av Odenberg, Mikael (m)

den 9 april Interpellation 2002/03:278 av Mikael Odenberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om öppenheten i de statliga företagen Riksdagens revisorer har i en rapport 2002/03:10 granskat statens roll som ägare av bolag. En särskild studie har gjorts av bolagsledningarnas löner och pensioner. Denna studie visar

Inlämnad: 2003-04-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:263 av Westerberg, Per (m)

den 1 april Interpellation 2002/03:263 av Per Westerberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om utsläppsrätterna och basindustrin Sverige svarar för några promille av världens koldioxidutsläpp. De svenska utsläppen är lägre än genomsnittet i både EU och OECD, både när det gäller utsläpp per capita och per BNP. Industrin

Inlämnad: 2003-04-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:743 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 april Fråga 2002/03:743 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och statligt ägande inom skogsplantbranschen Staten äger Svenska Skogsplantor AB genom Sveaskog. Enligt Svenska Skogsplantor AB:s senaste årsredovisning framgår att rörelseresultatet, egna kapitalet och

Inlämnad: 2003-04-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:672 av Sjösten, Ulf (m)

den 14 mars Fråga 2002/03:672 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om Rohypnol Rohypnol som tillhör gruppen bensodiazepiner och som lagligt förskrivs som lugnande medel och sömnmedel används i allt högre utsträckning i drogmissbrukssammanhang. Smugglingen har ökat kraftigt och 2002 gjorde polisen 1 822

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:238 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:238 av Bengt-Anders Johansson m till näringsminister Leif Pagrotsky om situationen för svenska vin- och spritproducenter I Sverige finns nu ett antal vinproducenter som uteslutande är småföretag. Det är glädjande att denna typ av produktion börjar få fotfäste också i Sverige. Man

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: situationen för svenska vin- och spritproducenter

Skriftlig fråga 2002/03:663 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 mars Fråga 2002/03:663 av Bengt-Anders Johansson m till näringsminister Leif Pagrotsky om det svenska jordbruket Enligt tidningsuppgifter i går har näringsministern i en radiointervju då han var handelsminister uttalat, ett antal gamla näringar under avveckling, däribland jordbruketFör oss som värnar det svenska

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

GBL

Skriftlig fråga 2002/03:561 av Sjösten, Ulf (m)

den 20 februari Fråga 2002/03:561 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om GBL När GHB narkotikaklassades för en tid sedan hade åtgärden föregåtts av ett starkt ökat missbruk bland ungdomar, offentlig debatt och krav på kriminalisering av just denna drog från rättsvårdande myndigheter. Lång tid förflöt

Inlämnad: 2003-02-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Paginering