Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1326 av Widegren, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1326 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om den krympande svenska livsmedelsindustrin För snart ett år sedan frågade jag, med anledning av det stora varslet vid Kronfågel i Skara, dåvarande näringsministern Rosengren vad han avsåg att göra för att skapa tillräckliga förutsättningar

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1325 av Widegren, Cecilia (m)

den 22 augusti Fråga 2002/03:1325 av Cecilia Widegren m till näringsminister Leif Pagrotsky om utländsk konkurrens inom livsmedelsindustrin För snart ett år sedan frågade jag, med anledning av det stora varslet vid Kronfågel i Skara, dåvarande näringsministern Rosengren vad han avsåg att göra för att skapa tillräckliga

Inlämnad: 2003-08-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1316 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 20 augusti Fråga 2002/03:1316 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktiga årskull 2003 Försvaret har ålagts att spara. I kommentarer kring detta har, enligt min mening, kommit mycket negativa uttalanden om de värnpliktiga som just nu finns inne i det svenska försvaret för att göra

Inlämnad: 2003-08-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1199 av Axén, Gunnar (m)

den 1 juli Fråga 2002/03:1199 av Gunnar Axén m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konkurrensen på drivmedelsmarknaden Oljebolaget Shells svenska verksamhet är till salu, enligt uppgifter i medierna. Därmed hotar koncentrationen på denna marknad att öka ytterligare. Drivmedelsmarknaden har redan tidigare

Inlämnad: 2003-07-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1125 av Järrel, Henrik S (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1125 av Henrik S Järrel m till näringsminister Leif Pagrotsky om bonusavtal med chefer i statligt ägda företag Bonusavtal i olika former, vid sidan av lönen, till ledande personer i såväl statliga som privata företag har blivit en allt vanligare företeelse. Inte sällan saknar de skäliga och

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1101 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1101 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om regeringsplanet Försvaret har ont om pengar, det fattas pengar för att genomföra den verksamhet som riksdagen beslutat om. En ekonomisk uppgörelse tycks finnas mellan regeringen och flygvapnet då det gäller det så kallade regeringsplanet.

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1100 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1100 av Marietta de Pourbaix Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om sjöräddningen och Sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapet stod enligt Sjöfartsverkets statistik för hela 40 av sjöräddningsfallen 2002, det vill säga 644 av totalt 1 605 sjöräddningsfall. Sjöräddningssällskapet

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1096 av S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1096 av Henrik S Järrel m till näringsminister Leif Pagrotsky om riksdagsledamöternas insyn i de statligt ägda bolagen Regeringen överanstränger sig knappast för att bjuda in riksdagsledamöterna att närvara vid de öppna bolagsstämmor som hålls i en del, om också inte alla, av staten ägda företagen

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:969 av Odenberg, Mikael (m)

den 20 maj Fråga 2002/03:969 av Mikael Odenberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om konsultarvoden för SJ:s rekonstruktion I proposition 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB redovisar regeringen hur den i omedelbar anslutning till upprättandet av kontrollbalansräkningen påbörjade

Inlämnad: 2003-05-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:936 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 15 maj Fråga 2002/03:936 av Carl-Axel Roslund m till försvarsminister Leni Björklund om civil meritvärdering Försvarsmakten framhåller med allt större oro att underlaget för värnpliktsförsvaret krymper. I dag är det färre än en tredjedel av pojkarna som fullgör värnplikten. Därmed kan man i en framtid förespå problem

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:919 av Westman, Henrik (m)

den 13 maj Fråga 2002/03:919 av Henrik Westman m till försvarsminister Leni Björklund om Tjurkö I mars frågade jag kulturministern vilka åtgärder hon ämnade vidta för att inte ytterligare av Riksantikvarieämbetet RAÄ utpekade befästningar läggs ned inom de närmaste månaderna på grund av otydliga ansvarsförhållanden

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:316 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 29 april Interpellation 2002/03:316 av Anne-Marie Pålsson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om import av sockerhaltiga drycker Ett näringslivsklimat baserat på principen konkurrens på lika villkor är en nödvändig förutsättning för livskraftiga företag och en sund ekonomisk utveckling. Detta har också

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: import av sockerhaltiga drycker

Interpellation 2002/03:278 av Odenberg, Mikael (m)

den 9 april Interpellation 2002/03:278 av Mikael Odenberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om öppenheten i de statliga företagen Riksdagens revisorer har i en rapport 2002/03:10 granskat statens roll som ägare av bolag. En särskild studie har gjorts av bolagsledningarnas löner och pensioner. Denna studie visar

Inlämnad: 2003-04-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:272 av Westerberg, Per (m)

den 3 april Interpellation 2002/03:272 av Per Westerberg m till försvarsminister Leni Björklund om destruktion av icke användbar ammunition En inte obetydlig verksamhet kring försvaret är i dag så kallad störtning/destruktion av icke användbar ammunition. Denna verksamhet upphandlas i konkurrens där även svenska företag

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:263 av Westerberg, Per (m)

den 1 april Interpellation 2002/03:263 av Per Westerberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om utsläppsrätterna och basindustrin Sverige svarar för några promille av världens koldioxidutsläpp. De svenska utsläppen är lägre än genomsnittet i både EU och OECD, både när det gäller utsläpp per capita och per BNP. Industrin

Inlämnad: 2003-04-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:743 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 april Fråga 2002/03:743 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och statligt ägande inom skogsplantbranschen Staten äger Svenska Skogsplantor AB genom Sveaskog. Enligt Svenska Skogsplantor AB:s senaste årsredovisning framgår att rörelseresultatet, egna kapitalet och

Inlämnad: 2003-04-01 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:685 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:685 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Motköp har inte sällan stor betydelse även för forsknings- och utvecklingssamarbete inom olika områden, vilket för ett litet land som vårt är viktigt om vi ska ha en rimlig möjlighet att bevara, förädla

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:684 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:684 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om motköpspolicyn Motköp, så kallad offset, har en längre tid varit villkorsinslag vid större affärer på den civila sidan mellan företag i olika länder. Även när det gäller affärer med försvarsmateriel har offset som allt oftare

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:234 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:234 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om flytten av Swedint till Kungsängen Jag har i tre gånger tidigare ställt frågor kring flytten av Swedint från Almnäs till Kungsängen. I augusti 2000 svarade dåvarande försvarsministern att omlokaliseringen skall vara

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering