Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1352 av Lindblad, Göran (m)

den 4 september Fråga 2002/03:1352 av Göran Lindblad m till socialminister Lars Engqvist om vården av anorexisjuka I Västra Götalands landsting, där för övrigt det mesta är på väg mot kaos och katastrof, står anorexivården inför närmast total avveckling. I stället för den utlovade utbyggnaden av särskilda platser för

Inlämnad: 2003-09-04 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1286 av Lindblad, Göran (m)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1286 av Göran Lindblad m till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsstödet till äldre Som lök på patienternas och Skånekassans lax har det nu kommit ett beslut om att patientersättningen ska baseras på folktandvårdens taxa i respektive landsting. Inte beroende på var patienten bor utan

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1285 av Lindblad, Göran (m)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1285 av Göran Lindblad m till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsstödet till patienter 65 år och äldre Vid en interpellationsdebatt sent i höstas 2002/03:26 avhandlade statsrådet och undertecknad situationen för förhandsprövningar med mera vid försäkringskassan i Skåne. Lars Engqvist

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1258 av Järrel, Henrik (m)

den 25 juli Fråga 2002/03:1258 av Henrik Järrel m till socialminister Lars Engqvist om vårdköerna De följetongsmässiga vårdköerna får ytterligare påspädning under semestertider. Även om läget i viss mån tycks ha förbättrats inom delar av cancersjukvården kommer nu larmrapporter om oacceptabla vårdköer på sina håll

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1217 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

en 10 juli Fråga 2002/03:1217 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande I betänkandet 2001/02:SoU13 skriver utskottet att det arbete som utförs av dietister är kvalificerat och även i viss mån får anses innefatta ett ansvar för patienternas säkerhet

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1216 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2002/03:1216 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om legitimerade kiropraktorers rätt att behandla Kiropraktiker som inte har legitimationsgrundande utbildning kan enligt kvacksalverilagen SFS 1998:531 behandla barn från åtta års ålder medan högskoleutbildade kiropraktorer

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1161 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 18 juni Fråga 2002/03:1161 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om palliativ vård I sjukvården är det tyvärr lätt att tappa intresset för patienterna när sjukdomarna inte längre är botbara. Man står ofta handfallen inför de problem som uppstår i livets slut eftersom kunskaperna om hur man

Inlämnad: 2003-06-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1146 av René, Inger (m)

den 16 juni Fråga 2002/03:1146 av Inger René m till socialminister Lars Engqvist om medicinska aborter En abort som sätts framkallas med hjälp av läkemedel, en så kallad medicinsk abort, kan i dag ske fram till graviditetsvecka 9. Före en abort måste en medicinsk bedömning göras och graviditetslängden fastställas,

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1128 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1128 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Åter läser jag att ett antal apotek måste hålla stängt i sommar. Som skäl anges brist på till exempel farmaceuter. Jag menar att även det monopol som Apoteksbolaget har vid försäljning av receptfria läkemedel

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1116 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 12 juni Fråga 2002/03:1116 av Lena Adelsohn Liljeroth m till socialminister Lars Engqvist om landstingens dialysvård Många dialyspatienter känner i dag stor oro för att inte få den dialysvård som de behöver. Dialysvården tillhör enligt Prioritetsutredningen prioritetsgrupp 1. Den är livsuppehållande och för patienter

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1084 av Widegren, Cecilia (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1084 av Cecilia Widegren m till socialminister Lars Engqvist om vården i Västsverige I Västsverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet har socialdemokratiska idiotstopp och nedskärningar av bland annat BB i Lidköping, operationer i Mariestad, stängning av vård- och jourcentraler, begränsning

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1040 av Sidén, Anita (m)

den 3 juni Fråga 2002/03:1040 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om dietisters legitimation Enligt Socialutskottets betänkande 2001/02:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. utgör sedan en lång tid, legitimation det mest framträdande beviset på yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Legitimationen

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1039 av René, Inger (m)

den 3 juni Fråga 2002/03:1039 av Inger René m till socialministerLars Engqvist om legitimation för dietister Riksdagen beslöt i maj 2002 att frågan om legitimation för dietister skulle utredas. Än så länge har ingen utredning aviserats. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att denna utredning ska komma till stånd

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:986 av Widegren , Cecilia (m)

den 23 maj Fråga 2002/03:986 av Cecilia Widegren m till socialminister Lars Engqvist om väntetider till ortopedläkare Vården och sjukvårdens ekonomi i Västra Götalandsregionen har gått med stora underskott de senaste åren. Trots att den socialdemokratiskt ledda majoriteten gjort av med mer pengar och medborgarna fått

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:957 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 maj Fråga 2002/03:957 av Sten Tolgfors m till statsrådet Jan O Karlsson om vård av tortyrskadade flyktingar Många flyktingar hindras från att kunna delta i introduktion och språkutbildning på grund av sina erfarenheter av tortyr, övergrepp, försvinnanden och krig. Minnesbilder, psykiska problem och fysiska skador

Inlämnad: 2003-05-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:402 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:402 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om riktlinjer för likvärdig äldreomsorg Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård, som nyligen presenterades vid en läkarkonferens, ska ge alla patienter likvärdig vård oavsett var i landet de befinner sig. De

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: riktlinjer för likvärdig äldreomsorg

Interpellation 2002/03:401 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:401 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om vård i tid I överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 står att läsa att förberedelser för att införa en utökad vårdgaranti ska ske under

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:899 av Sidén, Anita (m)

den 9 maj Fråga 2002/03:899 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om drabbade reumatiker Läkarna hade tidigare en teori om att det fanns ett samband mellan reumatism och tandinfektioner. På grund av detta fick åtskilliga reumatiker främst på 1950-talet alla tänder utdragna, något som senare visat sig vara

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:317 av Andersson, Magdalena (m)

den 29 april Interpellation 2002/03:317 av Magdalena Andersson m till socialminister Lars Engqvist om rehabilitering i särskilt boende När en äldre person flyttar till särskilt boende minskar inte personens behov av rehabilitering. Däremot förändras förutsättningarna för hur det kan ske. Detta visas i en rapport från

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:834 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 23 april Fråga 2002/03:834 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om åldersgränserna för privat verksam sjukvårdspersonal Riksdagen har tidigare beslutat att regeringen ska återkomma med ändrade åldersgränser för privat verksam sjukvårdspersonal. Hittills har regeringen presenterat ett förslag

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Paginering