Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:310 av Billström, Tobias (m)

den 28 april Interpellation 2002/03:310 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om importen av alkohol till Sverige Av artikel 28, i det EG-fördrag som Sverige undertecknat, följer att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan i handeln mellan

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: importen av alkohol till Sverige

Interpellation 2002/03:302 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 april Interpellation 2002/03:302 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om kostens betydelse för hälsan I en inventering som gjorts av Agri Ideon Food i Lund, redogör man för hälsotillstånd och hälsobefrämjande effekter av olika former av kost till olika definierade målgrupper. En sådan

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:301 av René, Inger (m)

den 22 april Interpellation 2002/03:301 av Inger René m till statsrådet Morgan Johansson om utbildning inom kostområdet God hälsa är A och O för oss alla oavsett ålder, oavsett om vi är flickor eller pojkar, kvinnor eller män och oavsett uppgift eller roll i samhället. En evig sanning. Regeringen uttrycker detta i

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:828 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 april Fråga 2002/03:828 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om barn i utländska koranskolor Nerikes Allehanda har beskrivit ett fall där en pojke med socialtjänstens medverkan sänts till Somalia för att uppfostras och blivit fast i landet en längre tid. Enligt Ekot har ca 70 svenska barn årligen

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:827 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 april Fråga 2002/03:827 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om resor till koranskolor Enligt ambassaden i Addis Abeba, Etiopien, kom det under första delen av förra året ett barn i veckan, till dem eller konsulatet i Djibouti, som sökte ekonomiskt bistånd eller hjälp för att komma hem till Sverige.

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:672 av Sjösten, Ulf (m)

den 14 mars Fråga 2002/03:672 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om Rohypnol Rohypnol som tillhör gruppen bensodiazepiner och som lagligt förskrivs som lugnande medel och sömnmedel används i allt högre utsträckning i drogmissbrukssammanhang. Smugglingen har ökat kraftigt och 2002 gjorde polisen 1 822

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:238 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:238 av Bengt-Anders Johansson m till näringsminister Leif Pagrotsky om situationen för svenska vin- och spritproducenter I Sverige finns nu ett antal vinproducenter som uteslutande är småföretag. Det är glädjande att denna typ av produktion börjar få fotfäste också i Sverige. Man

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: situationen för svenska vin- och spritproducenter

GBL

Skriftlig fråga 2002/03:561 av Sjösten, Ulf (m)

den 20 februari Fråga 2002/03:561 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om GBL När GHB narkotikaklassades för en tid sedan hade åtgärden föregåtts av ett starkt ökat missbruk bland ungdomar, offentlig debatt och krav på kriminalisering av just denna drog från rättsvårdande myndigheter. Lång tid förflöt

Inlämnad: 2003-02-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:476 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 5 februari Fråga 2002/03:476 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om legitimation av socionomer I vårt samhälle kan ibland barn och ungdomar som far illa behöva omhändertas enligt lagen om vård av unga LVUeller om missbruk är orsaken enligt lagen om vård av missbrukare LVMBägge dessa lagar

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:466 av Tolgfors, Sten (m)

den 4 februari Fråga 2002/03:466 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om uppfostringsläger utomlands Den senaste tiden har flera berättelser kommit om hur svenska barn skickats till Somalia för att gå i skolaI själva verket har det enligt medieuppgifter varit frågan om rena fundamentalistiska uppfostringsläger,

Inlämnad: 2003-02-04 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:458 av Sjösten, Ulf (m)

den 31 januari Fråga 2002/03:458 av Ulf Sjösten m till socialminister Lars Engqvist om omvänt besöksförbud En vuxen person kan enligt socialtjänstlagen 27 förbjudas att låta andras underåriga barn vistas i sitt hem, om det till exempel har kommit fram att den vuxne brukar bjuda underåriga på alkohol. Lagen ser till

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:443 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 januari Fråga 2002/03:443 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om nya droger En tillåtande attityd till droger har smugit sig in hos alltför många ungdomar. Det svenska samhället står fortfarande starkt och samlat i sin kamp mot droger trots att många drogliberala krafter verkar ute i Europa.

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:354 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 20 december Fråga 2002/03:354 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Berit Andnor om nyfattigdomen Flera frivilligorganisationer oroar sig över att alltfler människor söker ekonomisk hjälp. Frälsningsarmén har till exempel ökat sin julhjälp med 500 på tio år. Så sent som för 15 år sedan såg situationen helt

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:104 av Sidén, Anita (m)

den 19 december Interpellation 2002/03:104 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om mord på barn I skyddsnätet runt barn är maskorna glesa. En gång i månaden dödas ett barn i Sverige. Med andra ord är det tolv barn per år som förloras på grund av dödligt våld. Hundratusentals barn lever i våldsmiljöer

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:330 av Magnusson, Cecilia (m)

den 17 december Fråga 2002/03:330 av Cecilia Magnusson m till statsrådet Morgan Johansson om Maria Ungdomsmottagning i Stockholm Maria Ungdomsmottagning i Stockholms city har en unik kompetens och är ett föredöme för hela landet när det gäller att ta om hand och rehabilitera ungdomar med drogproblem. På inget annat

Inlämnad: 2002-12-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:311 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 16 december Fråga 2002/03:311 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om placering av barn utanför hemmet I januari 1998 infördes i lag att närstående eller anhöriga såsom mor- och farföräldrar bör få bli delaktiga i frågan om barnets placering utanför hemmet. Lagen efterlevdes inte och

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:309 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 16 december Fråga 2002/03:309 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om förbud mot lakritspipor Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har röstat för ett initiativ i Europaparlamentet om att bland annat förbjuda livsmedel och leksaker som efterliknar tobaksvaror. Det innebär

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)