Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1314 av S Järrel, Henrik (m)

den 19 augusti Fråga 2002/03:1314 av Henrik S Järrel m till miljöminister Lena Sommestad om giftiga bottenfärger avsedda för fritidsbåtar Sedan slutet av 1980-talet har det funnits krav på att finna alternativ till sådana giftiga bottenfärger, avsedda för fritidsbåtar, som bedöms hota den marina miljöns växt- och djurvärld.

Inlämnad: 2003-08-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1299 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 augusti Fråga 2002/03:1299 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om Islands valfångst Det är nu klart att Island återupptar valfångsten under förespegling av att det sker i vetenskapligt syfte. Tydligen har vare sig den svenska regeringens eller miljöministerns eventuella försök

Inlämnad: 2003-08-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1298 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 augusti Fråga 2002/03:1298 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om väg 73 Tyvärr har ännu en dödsolycka inträffat på väg 73, Nynäsvägen. I förra veckan förolyckades två små barn och flera, både vuxna och barn, skadades svårt när en lastbil kom in på mötande körbana. Det behövs en

Inlämnad: 2003-08-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1209 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 2 juli Fråga 2002/03:1209 av Catharina Elmsäter-Svärd m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om biltullar och plan- och bygglagen, PBL Enligt plan- och bygglagen PBL 4 kap. 5 ska länsstyrelsen verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett

Inlämnad: 2003-07-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1099 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1099 av Marietta de Pourbaix Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om Sverige, Island och valfångst Riksdagen har nyligen riktat kritik för hanteringen av valfångstfrågan på IWC:s Internationella Valfångstkommissionen möte i Cambridge i oktober 2002. Vid omröstningen var det Sveriges

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1067 av Widegren, Cecilia (m)

den 5 juni Fråga 2002/03:1067 av Cecilia Widegren m till miljöminister Lena Sommestad om naturreservat Den socialdemokratiska regeringen har beslutat att undanta mark från produktion och enskilt ägande vad gäller livsmedel, skog med mera med hänvisning till naturvårdsskäl och biotopskydd. Reservat är den vanligaste

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:400 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:400 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om ny kemikalielagstiftning och djurförsök Nyligen publicerade EU-kommissionen sitt förslag till ny kemikalielagstiftning. De kemikalier som omfattas av den nya lagstiftningens förslag om registrering, utvärdering

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ny kemikalielagstiftning och djurförsök

Skriftlig fråga 2002/03:804 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 april Fråga 2002/03:804 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om hinder på grund av miljökrav för bostadsbyggandet i storstäder Gällande lagar, till exempel miljöbalken, gör ingen skillnad på om hus byggs på landet eller i en storstad. Samma krav på till exempel bullernivåer gäller.

Inlämnad: 2003-04-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:717 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 mars Fråga 2002/03:717 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om väg 73 Väg 73, Nynäsvägen, är en av de mer olycksdrabbade vägarna i Sverige. Det behövs en fyrfältsväg med planskilda korsningar på sträckan ÄlgvikenFors. Detta kan bli verklighet eftersom Vägverket föreslår att tillåtlighet

Inlämnad: 2003-03-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:691 av Norinder, Patrik (m)

den 18 mars Fråga 2002/03:691 av Patrik Norinder m till miljöminister Lena Sommestad om bekämpning av stickmyggor i Gävleborgs och Västmanlands län Nedre Dalälvens Utvecklings AB har ansökt om dispens att vid behov få flygbekämpa stickmyggor inom områden vid Österfärnebo, Gävleborgs län och Tärnsjö, Västmanlands län,

Inlämnad: 2003-03-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:605 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 4 mars Fråga 2002/03:605 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om tillåtlighetsprövning Hur lång tid är det rimligt att en tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken får ta Projekt väg Rv 27, förbifart Gislaved i Jönköpings län, inkom till Miljödepartementet den 16 oktober 2002 för att tillåtlighetsprövas.

Inlämnad: 2003-03-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:130 av Westerberg, Per (m)

den 17 januari Interpellation 2002/03:130 av Per Westerberg m till miljöminister Lena Sommestad om handläggningstider vid tillämpningen av PBL och miljöbalken Enligt inhämtade uppgifter tar handläggningen av ärenden för prövning och tillstånd eller anmälan enligt PBL och miljöbalken orimligt lång tid. Detta gäller

Inlämnad: 2003-01-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:376 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 8 januari Fråga 2002/03:376 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnad av E 6/22 Enligt svar den 19 december 2002 från näringsminister Ulrica Messing angående när utbyggnad av E 6/22 mellan Vellinge och Trelleborg kan ske, meddelas att denna sker först när regeringens beslut om tillåtlighet

Inlämnad: 2003-01-08 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:339 av Löfgren, Ulla (m)

den 17 december Fråga 2002/03:339 av Ulla Löfgren m till miljöminister Lena Sommestad om miljöbalken som styrinstrument Miljödomstolen i Växjö har ålagt en kycklinguppfödare i Blekinge att gå över från olja till fast bränsle som värmekälla i samband med att han ansökt om att investera i en utökad uppfödning. Detta

Inlämnad: 2002-12-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:305 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 december Fråga 2002/03:305 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om handläggningstiden vid miljöprövning Den svenska skogs- och massaindustrin har den kanske allra längsta erfarenheten av alla näringsgrenar av miljöarbete. Arbetet framskrider normalt i samklang med gällande lagstiftning.

Inlämnad: 2002-12-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:284 av Löfgren, Ulla (m)

den 11 december Fråga 2002/03:284 av Ulla Löfgren m till miljöminister Lena Sommestad om Natura 2000 och äganderätten Lagstiftningen kring Natura 2000, som är ett EU-initiativ för att skydda exempelvis naturreservat, drabbar markägare. Mark som införskaffats innan tillkomsten av Natura 2000 beläggs med krav på administration

Inlämnad: 2002-12-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:19 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 28 oktober Interpellation 2002/03:19 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om Sverige, regeringen och valjakt I mitten av september i år höll den internationella valfångstkommissionen, IWC, ett extra möte i Cambridge i England. En av de frågor som fanns med på dagordningen var om Island

Inlämnad: 2002-10-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)