Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1120 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 12 juni Fråga 2002/03:1120 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om LGF-skyltar Mopedbilarna, som i allt större utsträckning finns på våra vägar, kommer under den intensiva sommartrafiken sannolikt tyvärr innebära såväl trafikolyckor som allvarliga incidenter, delvis beroende på att något krav

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1097 av S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1097 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ulrica Messing om båtregister Kort tid kännetecknar utredningen om ett eventuellt nytt båtregister. Den 31 mars1 april 2003 avhölls ett arbetsgruppsmöte med alla relevant berörda parter som enades om behovet av att ett nytt fritidsbåtsregister bör

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1057 av Kjellberg, Bertil (m)

den 5 juni Fråga 2002/03:1057 av Bertil Kjellberg m till statsrådet Ulrica Messing om alternativa finansieringsformer av stora infrastruktursatsningar Vi var många som hyste stora förväntningar på regeringens infrastrukturproposition som behandlades av riksdagen under förra riksmötet. Vi har nu sett att redan efter

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1036 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 juni Fråga 2002/03:1036 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om köer för uppkörning till körkort På landsbygden i de mindre länen är det betydligt flera ungdomar som tar körkort jämfört med storstäderna. Dalarna är ett sådant exempel där en stor del av 18-åringarna tar körkort. Men det är

Inlämnad: 2003-06-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:954 av Widegren , Cecilia (m)

den 16 maj Fråga 2002/03:954 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om olika villkor för vägar och järnvägar Under tiden fram till den 4 augusti pågår en remissrunda för Vägverkets och Banverkets nationella planer för perioden 20032014. Jag har förstått att statsrådet inte har för avsikt att uttala sig

Inlämnad: 2003-05-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:928 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 14 maj Fråga 2002/03:928 av Carl-Axel Johansson m till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av E 6 Det senaste svaret jag erhöll från statsrådet i frågan om utbyggnad av E 6 mellan Vellinge och Trelleborg, pekar i den riktning att utbyggnaden mycket väl kan fördröjas, menar jag. Mina farhågor förstärks då Vägverket

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:923 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 maj Fråga 2002/03:923 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ulrica Messing om nationellt kommunikationssystem Efter sju sorger och åtta bedrövelser har frågan om ett nationellt kommunikationssystem för bland annat räddningstjänsten och polisen närmat sig en lösning. Förslag finns att anskaffa en kommunikationslösning

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:858 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 30 april Fråga 2002/03:858 av Carl-Axel Johansson m till statsrådet Ulrica Messing om Europaväg 6/22 Jag har tidigare fått besked av statsrådet att det i gällande plan för vägtransportsystemet för perioden 19982007 finns 242 miljoner kronor reserverade för utbyggnad av väg E 6/22 mellan Vellinge och Trelleborg

Inlämnad: 2003-04-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:830 av Tolgfors, Sten (m)

den 23 april Fråga 2002/03:830 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ulrica Messing om ansvar för pumpanläggning När nya vägar och järnvägar byggs är det vanligt förekommande att existerande enskilda vägar placeras planskilt från dessa, under broar för den nya dragningen. Därmed kommer dränering av den enskilda vägen

Inlämnad: 2003-04-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:805 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 april Fråga 2002/03:805 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ulrica Messing om infrastrukturpengar till Stockholmsregionen Landshövdingen i Stockholms län redovisade nyligen det uppdrag han fått från regeringen att kartlägga förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Det

Inlämnad: 2003-04-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:800 av Widegren, Cecilia (m)

den 11 april Fråga 2002/03:800 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om E 20 som motorväg Statsministern har vid partikongressen i Göteborg i helgen intervjuats av GT, vilket publicerades söndagen den 6 april. Låt mig citera artikeln: Hur ser du på Björn Rosengrens svikna löften om en färdigbyggd motorväg

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:786 av Hagfeldt, Stefan (m)

den 10 april Fråga 2002/03:786 av Stefan Hagfeldt m till statsrådet Ulrica Messing om E 22:an förbifart Söderköping Det är med glädje jag konstaterar att E 22:an mellan Norrköping och Söderköping ska byggas ut till fyrfilig väg. Detta löser emellertid inte de akuta problemen. Den stora flaskhalsen är bristen på förbifart

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:785 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 april Fråga 2002/03:785 av Carl-Axel Johansson m till statsrådet Ulrica Messing om Citytunneln i Malmö Enligt vad som framkommit i nyhetsmedierna riskerar Citytunnelprojektet att försenas, eftersom regeringen i budgetförhandlingarna senarelägger de statliga ekonomiska resurserna som behövs för finansieringen.

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:709 av Nyström, Elizabeth (m)

den 21 mars Fråga 2002/03:709 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Ulrica Messing om högsta säkerhet vid vägarbete En rad svåra olyckor drabbade förra året vägarbetare på vårt nationella vägnät. Vägarbetare är en utsatt grupp som lever farligtFrån fackföreningsrörelsens sida har man länge varit medveten om problemet

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:241 av Sjösten, Ulf (m)

den 14 mars Interpellation 2002/03:241 av Ulf Sjösten m till statsrådet Ulrica Messing om vägen som tillväxtfaktor i Västra Götaland och Sjuhärad Underhåll av vägar och nybyggnation av vägar, eller snarare bristen av desamma berör många svenskar, enskilda och företag ytterst påtagligt. Bakom resonemanget om en dålig

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:237 av René, Inger (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:237 av Inger René m till statsrådet Ulrica Messing om vägen som tillväxtfaktor i Västra Götaland och i Bohuslän Västra Götalandsregionen bildades den 1 januari 1999 och består av 49 kommuner med totalt 1,5 miljoner invånare. Regionen är strategiskt belägen mellan tillväxtområdena

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:236 av Nyström, Elizabeth (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:236 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Ulrica Messing om riksväg 45 Saab Automobile siktar på att öka sin produktion av personbilar i Trollhättan. Försäljningen ska öka med närmare 70 på bara några år och den högre produktionsnivån ska därefter ligga kvar på den högre nivån. Under

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:611 av S Järrel, Henrik (m)

den 4 mars Fråga 2002/03:611 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ulrica Messing om sjösäkerhet I anledning av förlisningen av m/s Estonia den 28 september 1994 avsatte regeringen bland annat 45 miljoner kronor till åtgärder för att höja sjösäkerheten. Av en nyligen presenterad internationell studie framgår att stora

Inlämnad: 2003-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:585 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 25 februari Fråga 2002/03:585 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ulrica Messing om vägpengar till Dalarnas län Dalarnas län tilldelades, då årets väganslag skulle delas ut, en summa pengar som var den näst lägsta för alla länen bara Gotlands län fick mindre pengar. Dessa pengar kommer inte att räcka särskilt

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:562 av Sjösten, Ulf (m)

den 20 februari Fråga 2002/03:562 av Ulf Sjösten m till statsrådet Ulrica Messing om järnväg i väst När man allmänt studerar Banverkets vision om framtidens järnväg i Sverige och mer detaljerat Banverkets framtidsplan för järnvägen i Västsverige 20042015 så slås man av att många av de planerade projekten kommer att

Inlämnad: 2003-02-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering