Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2002/03:88 av Bill, Per (m)

den 9 december Interpellation 2002/03:88 av Per Bill m till statsminister Göran Persson om riksdagens kontrollmakt All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:68 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 29 oktober Fråga 2002/03:68 av Carl-Axel Johansson m till statsrådet Mona Sahlin om brevröstning De två Europaval som genomförts i Sverige har båda haft ett förhållandevis lågt valdeltagande. År 1999 var valdeltagandet endast 38,8 Ur många olika aspekter, till exempel demokratisynpunkt, är det inte bra. Jag anser

Inlämnad: 2002-10-29 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)