Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1372 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1372 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om jakt på rovdjur i Norge I Norge är man tydligen på gång med att skjuta ännu fler rovdjur. Denna gång gäller det inte bara vargar, utan också björnar och järvar. Eftersom rovdjursstammen är gemensam kommer detta att påverka

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1288 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 21 maj Fråga 2000/01:1288 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Mona Sahlin om bostäder eller orörd mark Vid genomgång av regeringens proposition 2000/01:130, Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier finns det i avsnittet God bebyggd miljö vissa mål som ger upphov till målkonflikter. I detta avsnitt i propositionen

Inlämnad: 2001-05-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1210 av Olsson, Kent (m)

den 11 maj Fråga 2000/01:1210 av Kent Olsson m till miljöminister Kjell Larsson om utbyggnad av E 6 Enligt en tidningsartikel den 7 maj kommer trafikanter på E 6 norr om Uddevalla att få stå ut med oändliga köer i minst två somrar till. Bygget av motorvägen mellan Uddevalla och Munkedal är tydligen försenat beroende

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:451 av Jonsson, Göte (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:451 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om klimatfrågan och skogssänkor Skogen är vår värdefullaste naturtillgång, den är viktig som råvara när det gäller träprodukter och likaså när det gäller energiframställning. I skogen finns också stora miljövärden utifrån varierande

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: klimatfrågan och skogssänkor

Skriftlig fråga 2000/01:1047 av Berggren, Inga (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1047 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om vindkraftsindustrins externa kostnader Regeringen har omfattande planer att öka vindkraftsindustrins andel av totalproduktionen av el på 140 TWh per år. Både näringsminister Björn Rosengren och miljöminister Kjell Larsson har talat

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1007 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 5 april Fråga 2000/01:1007 av Cristina Husmark Pehrsson m till miljöminister Kjell Larsson om miljökrav på utlandsregistrerade fordon Svensk åkerinäring anpassar sina lastbilar till att klara starka miljökrav och därtill tankar man med s.k. miljödiesel. Detta sammantaget gör att dessa lastbilar därför tillåts köra

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:958 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 mars Fråga 2000/01:958 av Ewa Thalén Finné m till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalkens tillsynsavgifter Vid en interpellationsdebatt i kammaren den 13 februari 2001 diskuterade jag och miljöministern hur schablonmässiga tillsynsavgifter kan slå mot små och medelstora företag. Miljöministern framförde

Inlämnad: 2001-03-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:905 av Westerberg, Per (m)

den 16 mars Fråga 2000/01:905 av Per Westerberg m till miljöminister Kjell Larsson om Miljöstyrningsrådet Till Konkurrensrådet inkom förra året en skrivelse från två företag. I skrivelsen ifrågasätts att det statliga bolaget AB Svenska Miljöstyrningsrådet har börjat konkurrera med privata företag gällande produktion

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:834 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 6 mars Fråga 2000/01:834 av Ewa Thalén Finné m till miljöminister Kjell Larsson om de lokala investeringsprogrammen Med hjälp av det lokala investeringsprogrammet skulle Sverige byggas om till ett ekologiskt hållbart samhällemen framför allt skulle det skapa nya jobb. Dessa två syften hade det lokala investeringsprogrammet

Inlämnad: 2001-03-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:806 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 februari Fråga 2000/01:806 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Kjell Larsson om miljöavgifter för inrikesflyget I en intervju i radion i veckan talade miljöminister Kjell Larsson om behovet av nya miljöpålagor för flyget. Enligt statsrådet skulle denna nya avgift endast medföra en eller annan hundralapp

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:790 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 23 februari Fråga 2000/01:790 av Catharina Elmsäter-Svärd m till miljöminister Kjell Larsson om ekonomiskt incitament för bevarandet av kungsörnen Kungsörnen är ett rovdjur som diskuteras väldigt lite i dagens Sverige. I den av regeringen nyligen framlagda propositionen 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:668 av S Järrel, Henrik (m)

den 12 februari Fråga 2000/01:668 av Henrik S Järrel m till miljöminister Kjell Larsson om miljöregler kring vindkraftverk Den tekniska utvecklingen ser ut att ha sprungit förbi Boverkets allmänna råd från 1995 beträffande vad som ska iakttas vid anläggande av vindkraftverk. Vid denna tid kunde man knappast föreställa

Inlämnad: 2001-02-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:217 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 19 januari Interpellation 2000/01:217 av Per-Samuel Nisser m till miljöminister Kjell Larsson om avfallsförbränning Med deponiskatt och hårdare krav på deponier planerar nu många kommuner att bygga nya förbränningsanläggningar för avfall. Att ta till vara den energi som finns i avfallet är i dag den vanligaste

Inlämnad: 2001-01-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:547 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 19 januari Fråga 2000/01:547 av Ewa Thalén Finné m till miljöminister Kjell Larsson om kretsloppssamhället Kretsloppet bygger på att ämnen vi använder vid produktion av varor och energi ska kunna återbördas till naturen. Ett exempel är biorester eller slam som det också kallas. Dessa biorester lagras runtom i vårt

Inlämnad: 2001-01-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:202 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 22 december Interpellation 2000/01:202 av Ewa Thalén Finné m till miljöminister Kjell Larsson om översyn av miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999, med, som jag tror, en mycket god intention, nämligen att skapa översiktlighet och tydlighet. Dock har redan några stora problem uppstått, som jag

Inlämnad: 2000-12-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:418 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 december Fråga 2000/01:418 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om valfångst Det råder fortfarande en stor osäkerhet om Sveriges inställning i frågor som rör kommersiell valfångst. Den 8 februari 2001 kommer det att äga rum ett intersessional möte med Internationella valfångstkommissionen

Inlämnad: 2000-12-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:301 av Nilsson, Carl G (m)

den 24 november Fråga 2000/01:301 av Carl G Nilsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om handelsvärde för djur I en nyligen lagakraftvunnen dom har en hundägare fällts till ansvar för grovt jaktbrott då han för att skydda sin hund mot angrepp dödat ett lodjur. Hundägaren åberopade att han handlat i nöd och

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:285 av Dunker, Anne-Katrine (m)

den 23 november Fråga 2000/01:285 av Anne-Katrine Dunker m till miljöminister Kjell Larsson om koldioxidutsläppen Regeringen har i flera regeringsförklaringar under de senaste åren uttalat att arbetet med att ställa om Sverige till ekologisk hållbarhet ska fortsätta och påskyndas. Sverige ska vara ett föregångsland

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:90 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 3 november Interpellation 2000/01:90 av Jan-Evert Rådhström m till miljöminister Kjell Larsson om tävlingsskyttegrenar Miljödepartementet håller, enligt uppgift, för närvarande på att ändra i förordningen 1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Detta

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Paginering